स्तोत्र-संग्रह Stotra-Sangrah

रत्नाकर पंचविंशतिका
Ratnākara pan̄cavinśatikā

श्री रत्नाकर सूरि विरचित स्तोत्र का हिन्दी पद्यानुवाद
Srī Ratnākara sūri viracita stōtra kā Hindī padyānuvāda

कविश्री रामचरित उपाध्याय
Kaviśrī Rāmacarita Upādhyāya


 
pdf Audio pdf PDF
 

 
शुभ-केलि के आनंद के धन के मनोहर धाम हो,
नरनाथ से सुरनाथ से पूजित चरण गतकाम हो |
सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो सबसे सदा संसार में,
प्रज्ञा कला के सिन्धु हो, आदर्श हो आचार में ||१||
Subha-kēli kē ānanda kē dhana kē manōhara dhāma hō,
Naranātha sē suranātha sē pūjita caraṇa gatakāma hō |
Sarvajña hō sarvōcca hō sabasē sadā sansāra mēṁ,
Prajñā kalā kē sindhu hō, ādarśa hō ācāra mēṁ ||1||
 
संसार-दु:ख के वैद्य हो, त्रैलोक्य के आधार हो,
जय श्रीश! रत्नाकरप्रभो! अनुपम कृपा-अवतार हो |
गतराग! है विज्ञप्ति मेरी, मुग्ध की सुन लीजिए,
क्योंकि प्रभो! तुम विज्ञ हो, मुझको अभय वर दीजिए ||२||
Sansāra-du:Kha kē vaidya hō, trailōkya kē ādhāra hō,
Jaya śrīśa! Ratnākaraprabhō! Anupama kr̥pā-avatāra hō |
Gatarāga! Hai vijñapti mērī, mugdha kī suna līji’ē,
Kyōṅki prabhō! Tuma vijña hō, mujhakō abhaya vara dīji’ē ||2||
 
माता-पिता के सामने, बोली सुनाकर तोतली,
करता नहीं क्या अज्ञ बालक, बाल्य-वश लीलावली |
अपने हृदय के हाल को, त्यों ही यथोचित-रीति से,
मैं कह रहा हूँ आपके, आगे विनय से प्रीति से ||३||
Mātā-pitā kē sāmanē, bōlī sunākara tōtalī,
Karatā nahīṁ kyā ajña bālaka, bālya-vaśa līlāvalī |
Apanē hr̥daya kē hāla kō, tyōṁ hī yathōcita-rīti sē,
Maiṁ kaha rahā hūm̐ āpakē, āgē vinaya sē prīti sē ||3||
 
मैंने नहीं जग में कभी कुछ, दान दीनों को दिया,
मैं सच्चरित भी हूँ नहीं, मैंने नहीं तप भी किया |
शुभ-भावनाएँ भी हुर्इ, अब तक न इस संसार में,
मैं घूमता हूँ, व्यर्थ ही, भ्रम से भवोदधि-धार में ||४||
Mainnē nahīṁ jaga mēṁ kabhī kucha, dāna dīnōṁ kō diyā,
Maiṁ saccarita bhī hūm̐ nahīṁ, mainnē nahīṁ tapa bhī kiyā |
Śubha-bhāvanā’ēm̐ bhī hui, aba taka na isa sansāra mēṁ,
Maiṁ ghūmatā hūm̐, vyartha hī, bhrama sē bhavōdadhi-dhāra mēṁ ||4||
 
क्रोधाग्नि से मैं रात-दिन हा! जल रहा हूँ हे प्रभो !
मैं ‘लोभ’ नामक साँप से, काटा गया हूँ हे विभो !
अभिमान के खल-ग्राह से, अज्ञानवश मैं ग्रस्त हूँ,
किस भाँति हों स्मृत आप, माया-जाल से मैं व्यस्त हूँ ||५||
Krōdhāgni sē maiṁ rāta-dina hā! Jala rahā hūm̐ hē prabhō!
Maiṁ ‘lōbha’ nāmaka sām̐pa sē, kāṭā gayā hūm̐ hē vibhō!
Abhimāna kē khala-grāha sē, ajñānavaśa maiṁ grasta hūm̐,
Kisa bhām̐ti hōṁ smr̥ta āpa, māyā-jāla sē maiṁ vyasta hūm̐ ||5||
 
लोकेश! पर-हित भी किया, मैंने न दोनों लोक में,
सुख-लेश भी फिर क्यों मुझे हो, झींकता हूँ शोक में |
जग में हमारे सम नरों का, जन्म ही बस व्यर्थ है,
मानो जिनेश्वर! वह भवों की, पूर्णता के अर्थ है ||६||
Lōkēśa! Para-hita bhī kiyā, mainnē na dōnōṁ lōka mēṁ,
Sukha-lēśa bhī phira kyōṁ mujhē hō, jhīṅkatā hūm̐ śōka mēṁ |
Jaga mēṁ hamārē sama narōṁ kā, janma hī basa vyartha hai,
Mānō jinēśvara! Vaha bhavōṁ kī, pūrṇatā kē artha hai ||6||
 
प्रभु! आपने निज मुख-सुधा का, दान यद्यपि दे दिया,
यह ठीक है पर चित्त ने, उसका न कुछ भी फल लिया |
आनंद-रस में डूबकर, सद्वृत्त वह होता नहीं,
है वज्र-सा मेरा हृदय, कारण बड़ा बस है यही ||७||
Prabhu! Āpanē nija mukha-sudhā kā, dāna yadyapi dē diyā,
Yaha ṭhīka hai para citta nē, usakā na kucha bhī phala liyā |
Ānanda-rasa mēṁ ḍūbakara, sadvr̥tta vaha hōtā nahīṁ,
Hai vajra-sā mērā hr̥daya, kāraṇa baṛā basa hai yahī ||7||
 
रत्नत्रयी दुष्प्राप्य है, प्रभु से उसे मैंने लिया,
बहु-काल तक बहु-बार जब, जग का भ्रमण मैंने किया |
हा! खो गया वह भी विवश, मैं नींद आलस में रहा,
बतलाइये उसके लिए रोऊँ, प्रभो! किसके यहाँ? ||८||
span class=”green-text”>Ratnatrayī duṣprāpya hai, prabhu sē usē main nē liyā,
Bahu-kāla taka bahu-bāra jaba, jaga kā bhramaṇa main nē kiyā |
Hā! Khō gayā vaha bhī vivaśa, maiṁ nīnda ālasa mēṁ rahā,
Batalā’iyē usakē li’ē rō’ūm̐, prabhō! Kisakē yahām̐? ||8||
 
संसार ठगने के लिए, वैराग्य को धारण किया,
जग को रिझाने के लिए, उपदेश धर्मों का दिया |
झगड़ा मचाने के लिए, मम जीभ पर विद्या बसी,
निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊँ, हे प्रभो! अपनी हँसी ||९||
Sansāra ṭhaganē kē li’ē, vairāgya kō dhāraṇa kiyā,
Jaga kō rijhānē kē li’ē, upadēśa dharmōṁ kā diyā |
Jhagaṛā macānē kē li’ē, mama jībha para vidyā basī,
Nirlajja hō kitanī uṛā’ūm̐, hē prabhō! Apanī ham̐sī ||9||
 
परदोष को कहकर सदा, मेरा वदन दूषित हुआ,
लखकर परार्इ नारियों को, हा नयन दूषित हुआ |
मन भी मलिन है सोचकर, पर की बुरार्इ हे प्रभो !
किस भाँति होगी लोक में, मेरी भलार्इ हे प्रभो!||१०||
Paradōṣa kō kahakara sadā, mērā vadana dūṣita hu’ā,
lakhakara parāi nāriyōṁ kō, hā nayana dūṣita hu’ā |
Mana bhī malina hai sōcakara, para kī burāi hē prabhō!
Kisa bhām̐ti hōgī lōka mēṁ, mērī bhalāi hē prabhō! ||10||
 
मैंने बढ़ार्इ निज विवशता, हो अवस्था के वशी,
भक्षक रतीश्वर से हुर्इ, उत्पन्न जो दु:ख-राक्षसी |
हा! आपके सम्मुख उसे, अति लाज से प्रकटित किया,
सर्वज्ञ! हो सब जानते, स्वयमेव संसृति की क्रिया ||११||
Mainnē baṛhāi nija vivaśatā, hō avasthā kē vaśī,
Bhakṣaka ratīśvara sē hui, utpanna jō du:Kha-rākṣasī |
Hā! Āpakē sam’mukha usē, ati lāja sē prakaṭita kiyā,
Sarvajña! Hō saba jānatē, svayamēva sansr̥ti kī kriyā ||11||
 
अन्यान्य मंत्रों से परम, परमेष्ठि-मंत्र हटा दिया,
सच्छास्त्र-वाक्यों को कुशास्त्रों, से दबा मैं ने दिया |
विधि-उदय को करने वृथा, मैंने कुदेवाश्रय लिया,
है नाथ! यों भ्रमवश अहित, मैंने नहीं क्या-क्या किया ||१२||
An’yān’ya mantrōṁ sē parama, paramēṣṭhi-mantra haṭā diyā,
Sacchāstra-vākyōṁ kō kuśāstrōṁ, sē dabā main nē diyā |
Vidhi-udaya kō karanē vr̥thā, mainnē kudēvāśraya liyā,
Hai nātha! Yōṁ bhramavaśa ahita, main nē nahīṁ kyā-kyā kiyā ||12||
 
हा! तज दिया मैंने प्रभो ! प्रत्यक्ष पाकर आपको,
अज्ञानवश मैंने किया, फिर देखिये किस पाप को |
वामाक्षियों के राग में, रत हो सदा मरता रहा,
उनके विलासों के हृदय में, ध्यान को धरता रहा ||१३||
Hā! Taja diyā main nē prabhō! Pratyakṣa pākara āpakō,
Ajñānavaśa main nē kiyā, phira dēkhiyē kisa pāpa kō |
Vāmākṣiyōṁ kē rāga mēṁ, rata hō sadā maratā rahā,
Unakē vilāsōṁ kē hr̥daya mēṁ, dhyāna kō dharatā rahā ||13||
 
लखकर चपल-दृग-युवतियों, के मुख मनोहर रसमर्इ,
जो मन-पटल पर राग भावों, की मलिनता बस गर्इ |
वह शास्त्र-निधि के शुद्ध जल से, भी न क्यों धोर्इ गर्इ,
बतलाइए यह आप ही, मम बुद्धि तो खोर्इ गर्इ ||१४||
Lakhakara capala-dr̥ga-yuvatiyōṁ, kē mukha manōhara rasamai,
Jō mana-paṭala para rāga bhāvōṁ, kī malinatā basa gai |
Vaha śāstra-nidhi kē śud’dha jala sē, bhī na kyōṁ dhōi gai
Batalā’i’ē yaha āpa hī, mama bud’dhi tō khōi gai ||14||
 
मुझमें न अपने अंग के, सौन्दर्य का आभास है,
मुझमें न गुणगण हैं विमल, न कला-कलाप-विलास है |
प्रभुता न मुझ में स्वप्न को, भी चमकती है देखिये,
तो भी भरा हूँ गर्व से, मैं मूढ़ हो किसके लिए ||१५||
Mujhamēṁ na apanē aṅga kē, saundarya kā ābhāsa hai,
Mujhamēṁ na guṇagaṇa haiṁ vimala, na kalā-kalāpa-vilāsa hai |
Prabhutā na mujha mēṁ svapna kō, bhī camakatī hai dēkhiyē,
Tō bhī bharā hūm̐ garva sē, maiṁ mūṛha hō kisakē li’ē ||15||
 
हा! नित्य घटती आयु है, पर पाप-मति घटती नहीं,
आर्इ बुढ़ौती पर विषय से, कामना हटती नहीं |
मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म मैं करता नहीं,
दुर्मोह-महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ! बच सकता नहीं ||१६||
Hā! Nitya ghaṭatī āyu hai, para pāpa-mati ghaṭatī nahīṁ,
Aai buṛhautī para viṣaya sē, kāmanā haṭatī nahīṁ |
Maiṁ yatna karatā hūm̐ davā mēṁ, dharma maiṁ karatā nahīṁ,
Durmōha-mahimā sē grasita hūm̐, nātha! Baca sakatā nahīṁ ||16||
 
अघ-पुण्य को, भव-आत्म को, मैंने कभी माना नहीं,
हा! आप आगे हैं खड़े, दिननाथ से यद्यपि यहीं |
तो भी खलों के वाक्यों को, मैंने सुना कानों वृथा,
धिक्कार मुझको है गया, मम जन्म ही मानों वृथा ||१७||
Agha-puṇya kō, bhava-ātma kō, main nē kabhī mānā nahīṁ,
Hā! Āpa āgē haiṁ khaṛē, dinanātha sē yadyapi yahīṁ |
Tō bhī khalōṁ kē vākyōṁ kō, main nē sunā kānōṁ vr̥thā,
Dhikkāra mujhakō hai gayā, mama janma hī mānōṁ vr̥thā ||17||
 
सत्पात्र-पूजन देव-पूजन कुछ नहीं मैंने किया,
मुनिधर्म-श्रावकधर्म का भी, नहिं सविधि पालन किया |
नर-जन्म पाकर भी वृथा ही, मैं उसे खोता रहा,
मानो अकेला घोर वन में, व्यर्थ ही रोता रहा ||१८||
Satpātra-pūjana dēva-pūjana kucha nahīṁ mainnē kiyā,
Munidharma-śrāvakadharma kā bhī, nahiṁ savidhi pālana kiyā |
Nara-janma pākara bhī vr̥thā hī, maiṁ usē khōtā rahā,
Mānō akēlā ghōra vana mēṁ, vyartha hī rōtā rahā ||18||
 
प्रत्यक्ष सुखकर जिन-धरम, में प्रीति मेरी थी नहीं,
जिननाथ! मेरी देखिये, है मूढ़ता भारी यही |
हा! कामधुक कल्पद्रुमादिक, के यहाँ रहते हुए,
हमने गँवाया जन्म को, धिक्कार दु:ख सहते हुए ||१९||
sukhakara jina-dharama, mēṁ prīti mērī thī nahīṁ,
Jinanātha! Mērī dēkhiyē, hai mūṛhatā bhārī yahī |
Hā! Kāmadhuka kalpadrumādika, kē yahām̐ rahatē hu’ē,
Hamanē gam̐vāyā janma kō, dhikkāra du:Kha sahatē hu’ē ||19||
 
मैंने न रोका रोग-दु:ख, संभोग-सुख देखा किया,
मनमें न माना मृत्यु-भय, धन-लाभ ही लेखा किया |
हा! मैं अधम युवती-जनों, का ध्यान नित करता रहा,
पर नरक-कारागार से, मन में न मैं डरता रहा ||२०||
Main nē na rōkā rōga-du:Kha, sambhōga-sukha dēkhā kiyā,
Mana mēṁ na mānā mr̥tyu-bhaya, dhana-lābha hī lēkhā kiyā |
Hā! Maiṁ adhama yuvatī-janōṁ, kā dhyāna nita karatā rahā,
Para naraka-kārāgāra sē, mana mēṁ na maiṁ ḍaratā rahā ||20||
 
सद्वृत्ति से मन में न, मैंने साधुता ही साधिता,
उपकार करके कीर्ति भी, मैंने नहीं कुछ अर्जिता |
शुभ तीर्थ के उद्धार आदिक, कार्य कर पाये नहीं,
नर-जन्म पारस-तुल्य निज मैंने गँवाये व्यर्थ ही ||२१||
Sadvr̥tti sē mana mēṁ na, main nē sādhutā hī sādhitā,
Upakāra karakē kīrti bhī, main nē nahīṁ kucha arjitā |
Śubha tīrtha kē ud’dhāra ādika, kārya kara pāyē nahīṁ,
Nara-janma pārasa-tulya nija mainnē gam̐vāyē vyartha hī ||21||
 
शास्त्रोक्त-विधि वैराग्य भी, करना मुझे आता नहीं,
खल-वाक्य भी गतक्रोध हो, सहना मुझे आता नहीं |
अध्यात्म-विद्या है न मुझमें, है न कोर्इ सत्कला,
फिर देव! कैसे यह भवोदधि, पार होवेगा भला? ||२२||
Śāstrōkta-vidhi vairāgya bhī, karanā mujhē ātā nahīṁ,
Khala-vākya bhī gatakrōdha hō, sahanā mujhē ātā nahīṁ |
Adhyātma-vidyā hai na mujha mēṁ, hai na kōi satkalā,
Phira dēva! Kaisē yaha bhavōdadhi, pāra hōvēgā bhalā? ||22||
 
सत्कर्म पहले-जन्म में, मैंने किया कोर्इ नहीं,
आशा नहीं जन्मान्य में, उसको करूँगा मैं कहीं |
इस भाँति का यदि हूँ जिनेश्वर! क्यों न मुझको कष्ट हों
संसार में फिर जन्म तीनों, क्यों न मेरे नष्ट हों? ||२३||
Satkarma pahalē-janma mēṁ, main nē kiyā kōi nahīṁ,
Aśā nahīṁ janmān’ya mēṁ, usakō karūm̐gā maiṁ kahīṁ |
Isa bhām̐ti kā yadi hūm̐ jinēśvara! Kyōṁ na mujhakō kaṣṭa hōṁ
Sansāra mēṁ phira janma tīnōṁ, kyōṁ na mērē naṣṭa hōṁ? ||23||
 
हे पूज्य! अपने चरित को, बहुभाँति गाऊँ क्या वृथा,
कुछ भी नहीं तुमसे छिपी, है पापमय मेरी कथा |
क्योंकि त्रिजग के रूप हो, तुम र्इश, हो सर्वज्ञ हो,
पथ के प्रदर्शक हो तुम्हीं, मम चित्त के मर्मज्ञ हो ||२४||
Hē pūjya! Apanē carita kō, bahubhām̐ti gā’ūm̐ kyā vr̥thā,
Kucha bhī nahīṁ tumasē chipī, hai pāpamaya mērī kathā |
Kyōṅki trijaga kē rūpa hō, tuma iśa, hō sarvajña hō,
Patha kē pradarśaka hō tumhīṁ, mama citta kē marmajña hō ||24||
 
दीनोद्धारक धीर हे प्रभु! आप-सा नहीं अन्य है,
कृपा-पात्र भी नाथ! न, मुझ-सा कहीं अवर है |
तो भी माँगूं नहीं धान्य धन कभी भूलकर,
अर्हन्! प्राप्त होवे केवल, बोधिरत्न ही मंगलकर ||२५||
Dīnōd’dhāraka dhīra hē prabhu! Āpa-sā nahīṁ an’ya hai,
Kr̥pā-pātra bhī nātha! Na, mujha-sā kahīṁ avara hai |
Tō bhī mām̐gūṁ nahīṁ dhān’ya dhana kabhī bhūlakara,
Ar’han! Prāpta hōvē kēvala, bōdhiratna hī maṅgalakara ||25||

 
(दोहा)
श्री रत्नाकर गुणगान यह, दुरित-दु:ख सबके हरे |
बस एक यही है प्रार्थना, मंगलमय जग को करे ||

(Dōhā)
Srī ratnākara guṇagāna yaha, durita-du:Kha sabakē harē |
Basa ēka yahī hai prārthanā, maṅgalamaya jaga kō karē ||

 
* * * A * * *

भूपाल चतुर्विंशतिका (हिन्दी)
Bhūpāla Chaturvinśatikā (Hindī)

कविश्री भूधरदास
Kaviśrī Bhūdharadāsa


 
pdf Audio pdf PDF
 

मूल संस्कृत-काव्य कवि भूपाल की रचना है। इसमें अलंकार की अनुपम-छटा छिटक रही है। भूपाल 11-12वीं शताब्दी के उच्चकोटि के कवि हैं। उनका अधिक परिचय प्राप्त नहीं है। इस हिंदी अनुवाद का उपकार कविश्री भूधरदास द्वारा हुआ है |
Mool sanskr̥ta-kāvya kavi bhūpāla kī racanā hai. Isamēṁ alaṅkāra kī anupama-chaṭā chiṭaka rahī hai. Bhūpāla 11-12vīṁ śatābdī kē uccakōṭi kē kavi haiṁ. Unakā adhika paricaya prāpta nahīṁ hai | is hindi anuvaad ka upakaara Kaviśrī Bhūdharadāsa dwara hua hai.

(दोहा)
(Dōhā)
सकल सुरासुर-पूज्य नित, सकलसिद्धि-दातार |
जिन-पद वंदूँ जोर कर, अशरन-जन-आधार ||

Sakala surāsura-pūjya nita, sakalasid’dhi-dātāra |
Jina-pada vandūm̐ jōra kara, aśarana-jana-ādhāra ||

 
(चौपार्इ)
(Caupā’i)
श्री सुख-वास-मही कुलधाम, कीरति-हर्षण-थल अभिराम |
सरसुति के रतिमहल महान्, जय-जुवती को खेलन-थान ||
अरुण वरण वाँछित वरदाय, जगत्-पूज्य ऐसे जिन पाय |
दर्शन प्राप्त करे जो कोय, सब शिवनाथ सो जन होय ||१||

Srī sukha-vāsa-mahī kuladhāma, kīrati-harṣaṇa-thala abhirāma |
Sarasuti kē ratimahala mahān, jaya-juvatī kō khēlana-thāna ||
Aruṇa varaṇa vām̐chita varadāya, jagat-pūjya aisē jina pāya |
Darśana prāpta kare jō kōya, saba śivanātha sō jana hōya ||1||

 
निर्विकार तुम सोम शरीर, श्रवण सुखद वाणी गभ्भीर |
तुम आचरण जगत् में सार, सब जीवन को है हितकार ||
महानिंद भव मारु देश, तहाँ तुंग तरु तुम परमेश |
सघन-छाँहि-मंडित छवि देत, तुम पंडित सेवें सुख-हेत ||२||
Nirvikāra tuma sōma śarīra, śravaṇa sukhada vāṇī gabhbhīra |
Tuma ācaraṇa jagat mēṁ sāra, saba jīvana kō hai hitakāra ||
Mahāninda bhava māru dēśa, tahām̐ tuṅga taru tuma paramēśa |
Saghana-chām̐hi-maṇḍita chavi dēta, tuma paṇḍita sēveṁ sukha-hēta ||2||
 
गर्भकूपतें निकस्यो आज, अब लोचन उघरे जिनराज |
मेरो जन्म सफल भयो अबै, शिवकारण तुम देखे जबै ||
जग-जन-नैन-कमल-वनखंड, विकसावन शशि शोक विहंड |
आनंदकरन प्रभा तुम तणी, सोर्इ अमी झरन चाँदणी ||३||
Garbhakūpateṁ nikasyo āja, aba lōcana ugharē jinarāja |
Mērō janma saphala bhayō abai, śivakāraṇa tuma dēkhē jabai ||
Jaga-jana-naina-kamala-vanakhaṇḍa, vikasāvana śaśi śōka vihaṇḍa |
Ānandakarana prabhā tuma taṇī, sō’i amī jharana cām̐daṇī ||3||
 
सब सुरेन्द्र शेखर शुभ रैन, तुम आसन तट माणक ऐन |
दोऊँ दुति मिल झलकें जोर, मानों दीपमाल दुहँ ओर ||
यह संपति अरु यह अनचाह, कहाँ सर्वज्ञानी शिवनाह |
ता तें प्रभुता है जगमाँहिं, सही असम है संशय नाहिं ||४||
Saba surēndra śēkhara śubha raina, tuma āsana taṭa māṇaka aina |
Dō’ūm̐ duti mila jhalakeṁ jōra, mānōṁ dīpamāla duham̐ ōra ||
Yaha sampati aru yaha anacāha, kahām̐ sarvajñānī śivanāha |
Tā teṁ prabhutā hai jagamām̐hiṁ, sahī asama hai sanśaya nāhiṁ ||4||
 
सुरपति आन अखंडित बहै, तृण जिमि राज तज्यो तुम वहै |
जिन छिन में जगमहिमा दली, जीत्यो मोहशत्रु महाबली ||
लोकालोक अनंत अशेख, कीनो अंत ज्ञानसों देख |
प्रभु-प्रभाव यह अद्भुत सबै, अवर देव में भूल न फबै ||५||
Surapati āna akhaṇḍita bahai, tr̥ṇa jiṁi rāja tajyō tuma vahai |
Jina china mēṁ jagamahimā dalī, jītyō mōhaśatru mahābalī ||
Lōkālōka ananta aśēkha, kīnō anta jñānasōṁ dēkha |
Prabhu-prabhāva yaha adbhuta sabai, avara dēva mēṁ bhūla na phabai ||5||
 
पात्रदान तिन दिन-दिन दियो, तिन चिरकाल महातप कियो |
बहुविध पूजाकारक वही, सर्व शील पाले उन सही ||
और अनेक अमल गुणरास, प्रापति आय भये सब तास |
जिन तुम सरधा सों कर टेक ,दृग-वल्लभ देखे छिन एक ||६||
Pātradāna tina dina-dina diyō, tina cirakāla mahātapa kiyō |
Bahuvidha pūjākāraka vahī, sarva śīla pālē una sahī ||
Aura anēka amala guṇarāsa, prāpati āya bhayē saba tāsa |
Jina tuma saradhā sōṁ kara ṭēka,dr̥ga-vallabha dēkhē china ēka ||6||
 
त्रिजग-तिलक तुम गुणगण जेह, भवन-भुजंग-विषहर-मणि तेह |
जो उर-कानन माँहि सदीव, भूषण कर पहरे भवि-जीव ||
सोर्इ महामती संसार, सो श्रुतसागर पहुँचे पार |
सकल-लोक में शोभा लहैं, महिमा जाग जगत् में वहै ||७||
Trijaga-tilaka tuma guṇagaṇa jēha, bhavana-bhujaṅga-viṣahara-maṇi tēha |
Jō ura-kānana mām̐hi sadīva, bhūṣaṇa kara paharai bhavi-jīva ||
Sō’i mahāmatī sansāra, sō śrutasāgara pahum̐cē pāra |
Sakala-lōka mēṁ śōbhā lahaiṁ, mahimā jāga jagat mēṁ vahai ||7||
 

(दोहा)
(Dōhā)
सुर-समूह ढोरें चमर, चंदकिरण-द्युति जेम |
नवतन-वधू-कटाक्षतें, चपल चलैं अति एम ||
छिन-छिन ढलकें स्वामि पर, सोहत ऐसो भाव |
किधौं कहत सिधि-लच्छि सों, जिनपति के ढिंग आव ||८||

Sura-samūha ḍhōreṁ camara, candakiraṇa-dyuti jēma |
Navatana-vadhū-kaṭākṣateṁ, capala calaiṁ ati ēma ||
China-china ḍhalakeṁ svāmi para, sōhata aisō bhāva |
Kidhauṁ kahata sidhi-lacchi sōṁ, jinapati kē ḍhiṅga āva ||8||

 

(चौपार्इ छन्द १५ मात्रा)
(Caupā’i chanda 15 mātrā)
शीश छत्र सिंहासन तलै, दिपै देह दुति चामर ढुरैं |
बाजे दुंदुभि बरसैं फूल, ढिंग अशोक वाणी सुखमूल ||
इहविधि अनुपम शोभा मान, सुर-नर सभा पदमनी भान |
लोकनाथ वंदें सिरनाय, सो हम शरण होहु जिनराय ||९||

Sīśa chatra sinhāsana talai, dipai dēha duti cāmara ḍhalaiṁ |
Bājē dundubhi barasaiṁ phūla, ḍhiṅga aśōka vāṇī sukhamūla ||
Ihavidhi anupama śōbhā māna, sura-nara sabhā padamanī bhāna |
Lōkanātha vandeṁ siranāya, sō hama śaraṇa hōhu jinarāya ||9||

 
सुर-गजदंत कमल-वन-माँहिं, सुरनारी-गण नाचत जाँहि |
बहुविधि बाजे बाजैं थोक, सुन उछाह उपजै तिहुँलोक ||
हर्षत हरि जै जै उच्चरै, सुमनमाल अपछर कर धरै |
यों जन्मादि समय तुम होय, जयो देव देवागम सोय ||१०||
Sura-gajadanta kamala-vana-mām̐hiṁ, suranārī-gaṇa nācata jām̐hi |
Bahuvidhi bājē bājaiṁ thōka, suna uchāha upajai tihum̐lōka ||
Harṣata hari jai jai uccarai, sumanamāla apachara kara dharai |
Yōṁ janmādi samaya tuma hōya, jayō dēva dēvāgama sōya ||10||
 
तोष बढ़ावन तुम मुखचंद, जन नयनामृत करन अमंद |
सुन्दर दुतिकर अधिक उजास, तीन भुवन नहिं उपमा तास ||
ताहि निरखि सनयन हम भये, लोचन आज सुफल कर लये |
देखन-योग जगत् में देख, उमग्यो उर आनंद-विशेष ||११||
Tōṣa baṛhāvana tuma mukhacanda, jana nayanāmr̥ta karana Amanda |
Sundara dutikara adhika ujāsa, tīna bhuvana nahiṁ upamā tāsa ||
Tāhi nirakhi sanayana hama bhayē, lōcana āja suphala kara layē |
Dēkhana-yōga jagat mēṁ dēkha, umagyō ura ānanda-viśēṣa ||11||
 
कैयक यों मानैं मतिमंद, विजित-काम विधि-र्इश मुकंद |
ये तो हैं वनिता-वश दीन, काम-कटक-जीतन-बलहीन ||
प्रभु आगैं सुर-कामिनि करैं, ते कटाक्ष सब खाली परैं |
यातैं मदन-विध्वंसन वीर, तुम भगवंत और नहिं धीर ||१२||
Kaiyaka yōṁ mānaiṁ matimanda, vijita-kāma vidhi-iśa mukanda |
Yē tō haiṁ vanitā-vaśa dīna, kāma-kaṭaka-jītana-balahīna ||
Prabhu āgaiṁ sura-kāmini karaiṁ, tē kaṭākṣa saba khālī paraiṁ |
Yātaiṁ madana-vidhvansana vīra, tuma bhagavanta aura nahiṁ dhīra ||12||
 
दर्शन-प्रीति हिये जब जगी, तबै आम्र-कोपल बहु लगी |
तुम समीप उठ आवन ठयो, तब सों सघन प्रफुल्लित भयो ||
अबहूँ निज नैनन ढिंग आय, मुख मयंक देख्यो जगराय |
मेरो पुन्य विरख इहबार, सुफल फल्यो सब सुखदातार ||१३||
Darśana-prīti hiyē jaba jagī, tabai āmra-kōpala bahu lagī |
Tuma samīpa uṭha āvana ṭhayō, taba sōṁ saghana praphullita bhayō ||
Abahūm̐ nija nainana ḍhiṅga āya, mukha mayaṅka dēkhyō jagarāya |
Mērō pun’ya virakha ihabāra, suphala phalyō saba sukhadātāra ||13||
 

(दोहा)
(Dōhā)
त्रिभुवन-वन में विस्तरी, काम-दावानल जोर |
वाणी-वरषाभरण सों, शांति करहु चहुँ ओर ||
इंद्र मोर नाचै निकट, भक्ति भाव धर मोह |
मेघ सघन चौबीस जिन, जैवंते जग होय ||१४||

Tribhuvana-vana mēṁ vistarī, kāma-dāvānala jōra |
Vāṇī-varaṣābharaṇa sōṁ, śānti karahu cahum̐ ōra ||
Indra mōra nācai nikaṭa, bhakti bhāva dhara mōha |
Mēgha saghana caubīsa jina, jaivantē jaga hōya ||14||

 

(चौपार्इ)
(Caupāi)
भविजन-कुमुदचंद सुखदैन, सुर-नरनाथ प्रमुख-जग जैन |
ते तुम देख रमैं इह भाँत, पहुप गेह लह ज्यों अलि पाँत ||
सिर धर अंजुलि भक्ति समेत, श्रीगृह प्रति परिदक्षण देत |
शिवसुख की सी प्रापति भर्इ, चरण छाँहसों भव-तप गर्इ ||१५||

Bhavijana-kumudacanda sukhadaina, sura-naranātha pramukha-jaga jaina |
Tē tuma dēkha ramaiṁ iha bhām̐ta, pahupa gēha laha jyōṁ ali pām̐ta ||
Sira dhara an̄juli bhakti samēta, śrīgr̥ha prati paridakṣaṇa dēta |
Śivasukha kī sī prāpati bhai, caraṇa chām̐hasōṁ bhava-tapa gai ||15||

 
वह तुम-पद-नख-दर्पण देव, परम पूज्य सुन्दर स्वयमेव |
तामें जो भवि भाग विशाल, आनन अवलोकै चिरकाल ||
कमला की रति काँति अनूप, धीरज प्रमुख सकल सुखरूप |
वे जग मंगल कौन महान्, जो न लहै वह पुरुष प्रधान ||१६||
Vaha tuma-pada-nakha-darpaṇa dēva, parama pūjya sundara svayamēva |
Tāmēṁ jō bhavi bhāga viśāla, ānana avalōkai cirakāla ||
Kamalā kī rati kām̐ti anūpa, dhīraja pramukha sakala sukharūpa |
Vē jaga maṅgala kauna mahān, jō na lahai vaha puruṣa pradhāna ||16||
 
इंद्रादिक श्रीगंगा जेह, उत्पति थान हिमाचल येह |
जिन-मुद्रा-मंडित अति-लसै, हर्ष होय देखे दु:ख नसै ||
शिखर ध्वजागण सोहैं एम, धर्म सुतरुवर पल्लव जेम |
यों अनेक उपमा-आधार, जयो जिनेश जिनालय सार ||१७||
Indrādika śrīgaṅgā jēha, utpati thāna himācala yēha |
Jina-mudrā-maṇḍita ati-lasai, harṣa hōya dēkhē du:Kha nasai ||
Śikhara dhvajāgaṇa sōhaiṁ ēma, dharma sutaruvara pallava jēma |
Yōṁ anēka upamā-ādhāra, jayō jinēśa jinālaya sāra ||17||
 
शीस नवाय नमत सुरनार, केश-कांति-मिश्रित मनहार |
नख-उद्योत-वरतैं जिनराज, दशदिश-पूरित किरण-समाज ||
स्वर्ग-नाग-नर नायक संग, पूजत पाय-पद्म अतुलंग |
दुष्ट कर्मदल दलन सुजान, जैवंतो वरतो भगवान् ||१८||
Śīsa navāya namata suranāra, kēśa-kānti-miśrita manahāra |
Nakha-udyōta-varataiṁ jinarāja, daśadiśa-pūrita kiraṇa-samāja ||
Svarga-nāga-nara nāyaka saṅga, pūjata pāya-padma atulaṅga |
Duṣṭa karmadala dalana sujāna, jaivantō varatō bhagavān ||18||
 
सो कर जागै जो धीमान, पंडित सुधी सुमुख गुणगान |
आपन मंगल-हेत प्रशस्त, अवलोकन चाहैं कछु वस्त ||
और वस्तु देखें किस काज, जो तुम मुख राजै जिनराज |
तीन-लोक को मंगल-थान, प्रेक्षणीय तिहुँ जग-कल्यान ||१९||
Sō kara jāgai jō dhīmāna, paṇḍita sudhī sumukha guṇagāna |
Āpana maṅgala-hēta praśasta, avalōkana cāhaiṁ kachu vasta ||
Aura vastu dēkhēṁ kisa kāja, jō tuma mukha rājai jinarāja |
Tīna-lōka kō maṅgala-thāna, prēkṣaṇīya tihum̐ jaga-kalyāna ||19||
 
धर्मोदय तापस-गृह कीर, काव्यबंध वन पिक तुम वीर |
मोक्ष-मल्लिका मधुप रसाल, पुन्यकथा कज सरसि मराल ||
तुम जिनदेव सुगुण मणिमाल, सर्व-हितंकर दीनदयाल |
ताको कौन न उन्नतकाय, धरै किरीट-मांहि हर्षाय ||२०||
Dharmōdaya tāpasa-gr̥ha kīra, kāvyabandha vana pika tuma vīra |
Mōkṣa-mallikā madhupa rasāla, pun’yakathā kaja sarasi marāla ||
Tuma jinadēva suguṇa maṇimāla, sarva-hitaṅkara dīnadayāla |
Tākō kauna na unntakāya, dharai kirīṭa-mānhi harṣāya ||20||
 
केर्इ वाँछैं शिवपुर-वास, केर्इ करैं स्वर्ग सुख आस |
पचै पंचानल आदिक ठान, दु:ख बँधै जस बँधै अयान ||
हम श्रीमुख-वानी अनुभवैं, सरधा पूरव हिरदै ठवैं |
तिस प्रभाव आनंदित रहैं, स्वर्गादि सुख सहजे लहैं ||२१||
Kēi vām̐chaiṁ śivapura-vāsa, kēi karaiṁ svarga sukha āsa |
Pacai pan̄cānala ādika ṭhāna, du:Kha bam̐dhai jasa bam̐dhai ayāna ||
Hama śrīmukha-vānī anubhavain, saradhā pūrava hiradai ṭhavaiṁ |
Tisa prabhāva ānandita rahaiṁ, svargādi sukha sahajē lahaiṁ ||21||
 
न्होन महोच्छव इन्द्रन कियो, सुरतिय मिल मंगल पढ़ लियो |
सुयश शरद-चंद्रोपम सेत, सो गंधर्व गान कर लेत ||
और भक्ति जो जो जिस जोग, शेष सुरन कीनी सुनियोग |
अब प्रभु करैं कौन-सी सेव, हम चित भयो हिंडोला एव ||२२||
Nhōna mahōcchava indrana kiyō, suratiya mila maṅgala paṛha liyō |
Suyaśa śarada-candrōpama sēta, sō gandharva gāna kara lēta ||
Aura bhakti jō jō jisa jōga, śēṣa surana kīnī suniyōga |
Aba prabhu karaiṁ kauna-sī sēva, hama cita bhayō hiṇḍōlā ēva ||22||
 
जिनवर-जन्मकल्यानक द्योस, इंद्र आप नाचै खो होस |
पुलकित अंग पिता-घर आय, नाचत विधि में महिमा पाय ||
अमरी बीन बजावै सार, धरी कुचाग्र करत झँकार |
इहिविधि कौतुक देख्यो जबै, औसर कौन कह सकै अबै ||२३||
Jinavara-janmakalyānaka dyōsa, indra āpa nācai khō hōsa |
Pulakita aṅga pitā-ghara āya, nācata vidhi mēṁ mahimā pāya ||
Amarī bīna bajāvai sāra, dharī kucāgra karata jham̐kāra |
Ihividhi kautuka dēkhyō jabai, ausara kauna kaha sakai abai ||23||
 
श्रीपति-बिंब मनोहर एम, विकसत वदन कमलदल जेम |
ताहि हेर हरखे दृग दोय, कह न सकूँ इतनो सुख होय ||
तब सुर-संग कल्यानक-काल, प्रगटरूप जावै जगपाल |
इकटक दृष्टि एक चितलाय, वह आनंद कहा क्यों जाय ||२४||
Śrīpati-bimba manōhara ēma, vikasata vadana kamaladala jēma |
Tāhi hēra harakhē dr̥ga dōya, kaha na sakūm̐ itanō sukha hōya ||
Taba sura-saṅga kalyānaka-kāla, pragaṭarūpa jāvai jagapāla |
Ikaṭaka dr̥ṣṭi ēka citalāya, vaha ānanda kahā kyōṁ jāya ||24||
 
देख्यो देव रसायन-धाम, देख्यो नव-निधि को विसराम |
चिंतारयन सिद्धिरस अबै, जिनगृह देखत देखे सबै ||
अथवा इन देखे कछु नाहिं, यम अनुगामी फल जगमाँहिं |
स्वामी सरयो अपूरव काज, मुक्ति समीप भर्इ मुझ आज ||25||
Dēkhyō dēva rasāyana-dhāma, dēkhyō nava-nidhi kō visarāma |
Cintārayana sid’dhirasa abai, jinagr̥ha dēkhata dēkhē sabai ||
Athavā ina dēkhē kachu nāhiṁ, yama anugāmī phala jagamām̐hiṁ |
Svāmī sarayō apūrava kāja, mukti samīpa bhai mujha āja ||25||
 
अब विनवै भूपाल नरेश, देखे जिनवर हरन कलेश |
नेत्र कमल विकसे जगचंद्र, चतुर चकोर करण आनंद ||
थुति जल सोंयों पावन भयो, पाप-ताप मेरो मिट गयो |
मो चित है तुम चरणन-माहिं, फिर दर्शन हूज्यो अब जाहिं ||२६||
Aba vinavai bhūpāla narēśa, dēkhē jinavara harana kalēśa |
Nētra kamala vikasē jagacandra, catura cakōra karaṇa ānanda ||
Thuti jala soṁ yōṁ pāvana bhayō, pāpa-tāpa mērō miṭa gayō |
Mō cita hai tuma caraṇana-māhiṁ, phira darśana hūjyō aba jāhiṁ ||26||
 

(छप्पय छन्द)
(Chappaya chanda)
इहिविधि बुद्धिविशाल राय भूपाल महाकवि |
कियो ललित-थुति-पाठ हिये सब समझ सकै नवि ||
टीका के अनुसार अर्थ कछु मन में आयो |
कहीं शब्द कहिं भाव जोड़ भाषा जस गायो ||
आतम पवित्र-कारण किमपि, बाल-ख्याल सो जानियो |
लीज्यो सुधार ‘भूधर’ तणी, यह विनती बुध मानियो ||२७||

Ihividhi bud’dhiviśāla rāya bhūpāla mahākavi |
Kiyō lalita-thuti-pāṭha hiyē saba samajha sakai navi ||
Ṭīkā kē anusāra artha kachu mana mēṁ āyō |
Kahīṁ śabda kahiṁ bhāva jōṛa bhāṣā jasa gāyō ||
Ātama pavitra-kāraṇa kimapi, bāla-khyāla sō jāniyō |
Lījyō sudhāra ‘bhūdhara’ taṇī, yaha vinatī budha māniyō ||27||

 

***A***

विषापहार स्तोत्र (हिंदी अनुवाद)
Viṣāpahāra Stōtra (hindī anuvāda)

कविश्री शांतिदास
Kaviśrī Sāntidāsa


 
pdf Audio pdf PDF
 

संस्कृत रचना ‘विषापहार स्तोत्र’ के रचयिता ‘महाकवि धनञ्जय’ सुप्रसिद्ध द्विसंधान काव्यशैली के कर्ता थे। इस शैली के प्रत्येक पद्य के दो अर्थ होते हैं। पहला रामायण से सम्बन्धित और दूसरा महाभारत से। इसी कारण इस शैली को ‘राघव-पांडवीय’ भी कहते हैं। ‘काव्यमीमांसा’ जैसे महान ग्रन्थ के कर्ता राजशेखर ने धनंजय की बड़ी प्रशंसा की है। आपकी एक रचना ‘धनंजय नाममाला’ एक महत्त्वपूर्ण शब्दकोष है। धनंजय का समय विद्वानों ने आठवीं शताब्दी निश्चित किया है।
इस विषापहार-स्तोत्र में भगवान् ऋषभदेव की स्तुति है। यह स्तुति गंभीर, प्रौढ़ और अनूठी उक्तियों से भरपूर है। यह ग्रन्थ कवि की चतुरार्इ से भरा हुआ है। हृदय-समुद्र को मथकर निकाला हुआ अमृत है। इसमें शब्दों का माधुर्य एवं अर्थों का गांभीर्य देखने को मिलता है। इस काव्य में स्थान-स्थान पर अलंकारों की छटा छिटकी हुर्इ है।
एक बार कविराज धनंजय पूजन में लीन थे। उनके सुपुत्र को सर्प ने डस लिया। घर से कर्इ बार समाचार आने पर भी वह निस्पृह-भाव से पूजन में पूर्णतया तन्मय रहे और पुत्र की कोर्इ सुध नहीं ली। बच्चे को विष चढ़ रहा था, उनकी पत्नी ने कुपित होकर बच्चे को मंदिर में उनके सामने लाकर रख दिया। पूजन से निवृत्त होकर उन्होंने तत्काल भगवान् के सन्मुख ही विषापहार-स्तोत्र की रचना की, इधर स्तोत्र की रचना हो रही थी, उधर पुत्र का विष उतर रहा था। स्तोत्र पूरा होते होते बालक निर्विष होकर उठ बैठा । इससे धर्म की अपूर्व-प्रभावना हुर्इ। श्रद्धा और मनोयोग-पूर्वक इसके पाठ से सुख-शांति मिलती है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं।
Sanskr̥ta racana ‘Viṣāpahāra stōtra’ kē racayitā ‘mahākavi dhanañjaya’ suprasid’dha dvisandhāna kāvyaśailī kē kartā thē. Isa śailī kē pratyēka padya kē dō artha hōtē haiṁ. Pahalā rāmāyaṇa sē sambandhita aura dūsarā mahābhārata sē. Isī kāraṇa isa śailī kō ‘rāghava-pāṇḍavīya’ bhī kahatē haiṁ. ‘Kāvyamīmānsā’ jaisē mahān grantha kē kartā rājaśēkhara nē dhanan̄jaya kī baṛī praśansā kī hai. Āpakī ēka racanā ‘dhanan̄jaya nāmamālā’ ēka mahattvapūrṇa śabdakōṣa hai. Dhanan̄jaya kā samaya vidvānōṁ nē āṭhavīṁ śatābdī niścita kiyā hai.
Isa viṣāpahāra-stōtra mēṁ bhagavān r̥ṣabhadēva kī stuti hai. Yaha stuti gambhīra, prauṛha aura anūṭhī uktiyōṁ sē bharapūra hai. Yaha grantha kavi kī caturā’i sē bharā hu’ā hai. Hr̥daya-samudra kō mathakara nikālā hu’ā amr̥ta hai. Isa mēṁ śabdōṁ kā mādhurya ēvaṁ arthōn kā gāmbhīrya dēkhanē kō milatā hai. Isa kāvya mēṁ sthāna-sthāna para alaṅkārōṁ kī chaṭā chiṭakī hu’i hai.
Ēka bāra kavirāja dhanan̄jaya pūjana mēṁ līna thē. Unakē suputra kō sarpa nē ḍasa liyā. Ghara sē ka’i bāra samācāra ānē para bhī vaha nispr̥ha-bhāva sē pūjana mēṁ pūrṇatayā tanmaya rahē aura putra kī kr’i sudha nahīṁ lī. Baccē kō viṣa caṛha rahā thā, unakī patnī nē kupita hōkara baccē kō mandira mēṁ unakē sāmanē lākara rakha diyā. Pūjana sē nivr̥tta hōkara unhōnnē tatkāla bhagavān kē sanmukha hī viṣāpahāra-stōtra kī racanā kī, idhara stōtra kī racanā hō rahī thī, udhara putra kā viṣa utara rahā thā. Stōtra pūrā hōtē hōtē bālaka nirviṣa hōkara uṭha baiṭhā. Isasē dharma kī apūrva-prabhāvanā hu’i. Śrad’dhā aura manōyōga-pūrvaka isakē pāṭha sē sukha-śānti milatī hai aura sārē manōratha pūrṇa hōtē haiṁ |

(दोहा)
(Dōhā)
नमौं नाभिनंदन बली, तत्त्व-प्रकाशनहार |
चतुर्थकाल की आदि में, भये प्रथम-अवतार ||

Namauṁ nābhinandana balī, tattva-prakāśanahāra |
Caturthakāla kī ādi mēṁ, bhayē prathama-avatāra ||

 
(रोला छन्द)
(Rōlā chanda)
निज-आतम में लीन ज्ञानकरि व्यापत सारे |
जानत सब व्यापार संग नहिं कछु तिहारे ||
बहुत काल के हो पुनि जरा न देह तिहारी |
ऐसे पुरुष पुरान करहु रक्षा जु हमारी ||१||

Nija-ātama mēṁ līna jñānakari vyāpata sārē |
Jānata saba vyāpāra saṅga nahiṁ kachu tihārē ||
Bahuta kāla kē hō puni jarā na dēha tihārī |
Aisē puruṣa purāna karahu rakṣā ju hamārī ||1||

 
पर करि के जु अचिंत्य भार जग को अति भारो |
सो एकाकी भयो वृषभ कीनों निसतारो ||
करि न सके जोगिंद्र स्तवन मैं करिहों ताको |
भानु प्रकाश न करै दीप तम हरै गुफा को ||२||
Para kari kē ju acintya bhāra jaga kō ati bhārō |
Sō ēkākī bhayō vr̥ṣabha kīnōṁ nisatārō ||
Kari na sakē jōgindra stavana maiṁ karihōṁ tākō |
Bhānu prakāśa na karai dīpa tama harai guphā kō ||2||
 

स्तवन करन को गर्व तज्यो सक्री बहुज्ञानी |
मैं नहिं तजौं कदापि स्वल्प ज्ञानी शुभध्यानी ||
अधिक अर्थ का कहूँ यथाविधि बैठि झरोके |
जालांतर धरि अक्ष भूमिधर को जु विलोके ||३||
Stavana karana kō garva tajyō sakrī bahujñānī |
Maiṁ nahiṁ tajauṁ kadāpi svalpa jñānī śubhadhyānī ||
Adhika artha kā kahūm̐ yathāvidhi baiṭhi jharōkē |
Jālāntara dhari akṣa bhūmidhara kō ju vilōkē ||3||
 
सकल जगत् को देखत अर सबके तुम ज्ञायक |
तुमको देखत नाहिं नाहिं जानत सुखदायक ||
हो किसाक तुम नाथ और कितनाक बखानें |
तातें थुति नहिं बने असक्ती भये सयाने ||४||
Sakala jagat kō dēkhata ara sabakē tuma jñāyaka |
Tumakō dēkhata nāhiṁ nāhiṁ jānata sukhadāyaka ||
Hō kisāka tuma nātha aura kitanāka bakhānēṁ |
Tātēṁ thuti nahiṁ banē asaktī bhayē sayānē ||4||
 
बालकवत निज दोष थकी इहलोक दु:खी अति |
रोगरहित तुम कियो कृपाकरि देव भुवनपति ||
हित अनहित की समझ नाहिं हैं मंदमती हम |
सब प्राणिन के हेत नाथ तुम बाल-वैद सम ||५||
Bālakavata nija dōṣa thakī ihalōka du:Khī ati |
Rōgarahita tuma kiyō kr̥pākari dēva bhuvanapati ||
Hita anahita kī samajha nāhiṁ haiṁ mandamatī hama |
Saba prāṇina kē hēta nātha tuma bāla-vaida sama ||5||
 
दाता हरता नाहिं भानु सबको बहकावत |
आज-कल के छल करि नितप्रति दिवस गुमावत ||
हे अच्युत! जो भक्त नमें तुम चरन कमल को |
छिनक एक में आप देत मनवाँछित फल को ||६||
Dātā haratā nāhiṁ bhānu sabakō bahakāvata |
Āja-kala kē chala kari nitaprati divasa gumāvata ||
Hē acyuta! Jō bhakta namēṁ tuma carana kamala kō |
Chinaka ēka mēṁ āpa dēta manavām̐chita phala kō ||6||
 
तुम सों सन्मुख रहै भक्ति सों सो सुख पावे |
जो सुभावतें विमुख आपतें दु:खहि बढ़ावै ||
सदा नाथ अवदात एक द्युतिरूप गुसांर्इ |
इन दोन्यों के हेत स्वच्छ दरपणवत् झाँर्इ ||७||
Tuma sōṁ sanmukha rahai bhakti sōṁ sō sukha pāvē |
Jō subhāvataiṁ vimukha āpataiṁ du:Khahi baṛhāvai ||
Sadā nātha avadāta ēka dyutirūpa gusā’in |
Ina dōn’yōṁ kē hēta svaccha darapaṇavat jhāim’ ||7||
 
है अगाध जलनिधी समुद्र जल है जितनो ही |
मेरु तुंग सुभाव सिखरलों उच्च भन्यो ही ||
वसुधा अर सुरलोक एहु इस भाँति सर्इ है |
तेरी प्रभुता देव भुवन कूं लंघि गर्इ है ||८||
Hai agādha jalanidhī samudra jala hai jitanō hī |
Mēru tuṅga subhāva sikharalōṁ ucca bhan’yō hī ||
Vasudhā ara suralōka ēhu isa bhām̐ti sa’i hai |
Tērī prabhutā dēva bhuvana kūṁ laṅghi ga’i hai ||8||
 
है अनवस्था धर्म परम सो तत्त्व तुमारे |
कह्यो न आवागमन प्रभू मत माँहिं तिहारे ||
इष्ट पदारथ छाँड़ि आप इच्छति अदृष्ट कौं |
विरुधवृत्ति तव नाथ समंजस होय सृष्ट कौं ||९||
Hai anavasthā dharma parama sō tattva tumārē |
Kahyō na āvāgamana prabhū mata mām̐hiṁ tihārē ||
Iṣṭa padāratha chām̐ṛi āpa icchati adr̥ṣṭa kauṁ |
Virudhavr̥tti tava nātha saman̄jasa hōya sr̥ṣṭa kauṁ ||9||
 
कामदेव को किया भस्म जगत्राता थे ही |
लीनी भस्म लपेटि नाम संभू निजदेही ||
सूतो होय अचेत विष्णु वनिताकरि हार्यो |
तुम को काम न गहे आप घट सदा उजार्यो ||१०||
Kāmadēva kō kiyā bhasma jagatrātā thē hī |
Līnī bhasma lapēṭi nāma sambhū nijadēhī ||
Sūtō hōya acēta viṣṇu vanitākari hāryō |
Tuma kō kāma na gahē āpa ghaṭa sadā ujāryō ||10||
 
पापवान वा पुन्यवान सो देव बतावे |
तिनके औगुन कहे नाहिं तू गुणी कहावे ||
निज सुभावतैं अंबु-राशि निज महिमा पावे |
स्तोक सरोवर कहे कहा उपमा बढ़ि जावे ||११||
Pāpavāna vā pun’yavāna sō dēva batāvē |
Tinakē auguna kahē nāhiṁ tū guṇī kahāvē ||
Nija subhāvataiṁ ambu-rāśi nija mahimā pāvē |
Stōka sarōvara kahē kahā upamā baṛhi jāvē ||11||
 
कर्मन की थिति जंतु अनेक करै दु:खकारी |
सो थिति बहु परकार करै जीवनकी ख्वारी ||
भवसमुद्र के माँहिं देव दोन्यों के साखी |
नाविक नाव समान आप वाणी में भाखी ||१२||
Karmana kī thiti jantu anēka karai du:Khakārī |
Sō thiti bahu parakāra karai jīvanakī khvārī ||
Bhavasamudra kē mām̐hiṁ dēva dōn’yōṁ kē sākhī |
Nāvika nāva samāna āpa vāṇī mēṁ bhākhī ||12||
 
सुख को तो दु:ख कहे गुणनिकूं दोष विचारे |
धर्म करन के हेत पाप हिरदे विच धारे ||
तेल निकासन काज धूलि को पेलै घानी |
तेरे मत सों बाह्य ऐसे ही जीव अज्ञानी ||१३||
Sukha kō tō du:Kha kahē guṇanikūṁ dōṣa vicārē |
Dharma karana kē hēta pāpa hiradē vica dhārē ||
Tēla nikāsana kāja dhūli kō pēlai ghānī |
Tērē matasōṁ bāhya aisē hī jīva ajñānī ||13||
 
विष मोचै ततकाल रोग को हरै ततच्छन |
मणि औषधी रसांण मंत्र जो होय सुलच्छन ||
ए सब तेरे नाम सुबुद्धी यों मन धरिहैं |
भ्रमत अपरजन वृथा नहीं तुम सुमिरन करिहैं ||१४||
Viṣa mōcai tatakāla rōga kō harai tatacchana |
Maṇi auṣadhī rasāṇṇa mantra jō hōya sulacchana ||
Ē saba tērē nāma subud’dhī yōṁ mana dharihaiṁ |
Bhramata aparajana vr̥thā nahīṁ tuma sumirana karihaiṁ ||14||
 
किंचित् भी चितमाँहि आप कछु करो न स्वामी |
जे राखे चितमाँहिं आपको शुभ-परिणामी ||
हस्तामलकवत् लखें जगत् की परिणति जेती |
तेरे चित के बाह्य तोउ जीवै सुख सेती ||१५||
Kin̄cit bhī citamām̐hi āpa kachu karō na svāmī |
Jē rākhē citamām̐hiṁ āpakō śubha-pariṇāmī ||
Hastāmalakavat lakhēṁ jagat kī pariṇati jētī |
Tērē cita kē bāhya tō’u jīvai sukha sētī ||15||
 
तीन लोक तिरकाल माहिं तुम जानत सारी |
स्वामी इनकी संख्या थी तितनी हि निहारी ||
जो लोकादिक हुते अनंते साहिब मेरा |
तेऽपि झलकते आनि ज्ञान का ओर न तेरा ||१६||
Tīna lōka tirakāla māhiṁ tuma jānata sārī |
Svāmī inakī saṅkhyā thī titanī hi nihārī ||
Jō lōkādika hutē anantē sāhiba mērā |
Tēapi jhalakatē āni jñāna kā ōra na tērā ||16||
 
है अगम्य तव रूप करे सुरपति प्रभु सेवा |
ना कछु तुम उपकार हेत देवन के देवा ||
भक्ति तिहारी नाथ इंद्र के तोषित मन को |
ज्यों रवि सन्मुख छत्र करे छाया निज तन को ||१७||
Hai agamya tava rūpa karē surapati prabhu sēvā |
Nā kachu tuma upakāra hēta dēvana kē dēvā ||
Bhakti tihārī nātha indra kē tōṣita mana kō |
Jyōṁ ravi sanmukha chatra karē chāyā nija tana kō ||17||
 
वीतरागता कहाँ कहाँ उपदेश सुखाकर |
सो इच्छा प्रतिकूल वचन किम होय जिनेसर ||
प्रतिकूली भी वचन जगत् कूँ प्यारे अति ही |
हम कछु जानी नाहिं तिहारी सत्यासति ही ||१८||
Vītarāgatā kahām̐ kahām̐ upadēśa sukhākara |
Sō icchā pratikūla vacana kima hōya jinēsara ||
Pratikūlī bhī vacana jagat kūm̐ pyārē ati hī |
Hama kachu jānī nāhiṁ tihārī satyāsati hī ||18||
 
उच्च प्रकृति तुम नाथ संग किंचित् न धरनितैं |
जो प्रापति तुम थकी नाहिं सो धनेसुरनतैं ||
उच्च प्रकृति जल विना भूमिधर धूनी प्रकासै |
जलधि नीरतैं भर्यो नदी ना एक निकासै ||१९||
Ucca prakr̥ti tuma nātha saṅga kin̄cit na dharanitaiṁ|
Jō prāpati tuma thakī nāhiṁ sō dhanēsuranataiṁ ||
Ucca prakr̥ti jala vinā bhūmidhara dhūnī prakāsai |
Jaladhi nīrataiṁ bharyō nadī nā ēka nikāsai ||19||
 
तीन लोक के जीव करो जिनवर की सेवा |
नियम थकी कर दंड धर्यो देवन के देवा ||
प्रातिहार्य तो बनैं इंद्र के बनै न तेरे |
अथवा तेरे बनै तिहारे निमित परे रे ||२०||
Tīna lōka kē jīva karō jinavara kī sēvā |
Niyama thakī kara daṇḍa dharyō dēvana kē dēvā ||
Prātihārya tō banaiṁ indra kē banai na tērē |
Athavā tērē banai tihārē nimita parē rē ||20||
 
तेरे सेवक नाहिं इसे जे पुरुष हीन-धन |
धनवानों की ओर लखत वे नाहिं लखत पन ||
जैसैं तम-थिति किये लखत परकास-थिती कूं |
तैसैं सूझत नाहिं तमथिती मंदमती कूं ||२१||
Tērē sēvaka nāhiṁ isē jē puruṣa hīna-dhana |
Dhanavānōṁ kī ōra lakhata vē nāhiṁ lakhata pana ||
Jaisaiṁ tama-thiti kiyē lakhata parakāsa-thitī kūṁ |
Taisaiṁ sūjhata nāhiṁ tamathitī mandamatī kūṁ ||21||
 
निज वृध श्वासोच्छ्वास प्रगट लोचन टमकारा |
तिनकों वेदत नाहिं लोकजन मूढ़ विचारा ||
सकल ज्ञेय ज्ञायक जु अमूरति ज्ञान सुलच्छन |
सो किमि जान्यो जाय देव तव रूप विचच्छन ||२२||
Nija vr̥dha śvāsōcchvāsa pragaṭa lōcana ṭamakārā |
Tinakōṁ vēdata nāhiṁ lōkajana mūṛha vicārā ||
Sakala jñēya jñāyaka ju amūrati jñāna sulacchana |
Sō kimi jān’yō jāya dēva tava rūpa vicacchana ||22||
 
नाभिराय के पुत्र पिता प्रभु भरत तने हैं |
कुलप्रकाशि कैं नाथ तिहारो स्तवन भनै हैं ||
ते लघु-धी असमान गुनन कों नाहिं भजै हैं |
सुवरन आयो हाथ जानि पाषान तजैं हैं ||२३||
Nābhirāya kē putra pitā prabhu bharata tanē haiṁ |
Kulaprakāśi kaiṁ nātha tihārō stavana bhanai haiṁ ||
Tē laghu-dhī asamāna gunana kōṁ nāhiṁ bhajai haiṁ |
Suvarana āyō hātha jāni pāṣāna tajaiṁ haiṁ ||23||
 
सुरासुरन को जीति मोह ने ढोल बजाया |
तीन लोक में किये सकल वशि यों गरभाया ||
तुम अनंत बलवंत नाहिं ढिंग आवन पाया |
करि विरोध तुम थकी मूलतैं नाश कराया ||२४||
Surāsurana kō jīti mōha nē ḍhōla bajāyā |
Tīna lōka mēṁ kiyē sakala vaśi yōṁ garabhāyā ||
Tuma ananta balavanta nāhiṁ ḍhiṅga āvana pāyā |
Kari virōdha tuma thakī mūlataiṁ nāśa karāyā ||24||
 
एक मुक्ति का मार्ग देव तुमने परकास्या |
गहन चतुरगति मार्ग अन्य देवन कूँ भास्या ||
‘हम सब देखनहार’ इसीविधि भाव सुमिरिकैं |
भुज न विलोको नाथ कदाचित् गर्भ जु धरिकैं ||२५||
Ēka mukti kā mārga dēva tumanē parakāsyā |
Gahana caturagati mārga an’ya dēvana kūm̐ bhāsyā ||
‘Hama saba dēkhanahāra’ isīvidhi bhāva sumirikaiṁ |
Bhuja na vilōkō nātha kadācit garbha ju dharikaiṁ ||25||
 
केतु विपक्षी अर्क-तनो पुनि अग्नि तनो जल |
अंबुनिधी अरि प्रलय-काल को पवन महाबल ||
जगत्-माँहिं जे भोग वियोग विपक्षी हैं निति |
तेरो उदयो है विपक्ष तैं रहित जगत्-पति ||२६||
Kētu vipakṣī arka-tanō puni agni tanō jala |
Ambunidhī ari pralaya-kāla kō pavana mahābala ||
Jagat-mām̐hiṁ jē bhōga viyōga vipakṣī haiṁ niti |
Tērō udayō hai vipakṣa taiṁ rahita jagat-pati ||26||
 

जाने बिन हूँ नमत आप को जो फल पावे |
नमत अन्य को देव जानि सो हाथ न आवे ||
हरी मणी कूँ काच काच कूँ मणी रटत हैं |
ताकी बुधि में भूल मूल्य मणि को न घटत है ||२७||
Jānē bina hūm̐ namata āpa kō jō phala pāvē |
Namata an’ya kō dēva jāni sō hātha na āvē ||
Harī maṇī kūm̐ kāca kāca kūm̐ maṇī raṭata haiṁ |
Tākī budhi mēṁ bhūla mūlya maṇi kō na ghaṭata hai ||27||
 
जे विवहारी जीव वचन में कुशल सयाने |
ते कषाय-मधि-दग्ध नरन कों देव बखानैं ||
ज्यों दीपक बुझि जाय ताहि कह ‘नंदि’ गयो है |
भग्न घड़े को कहैं कलस ए मँगलि गयो है ||२८||
Jē vivahārī jīva vacana mēṁ kuśala sayānē |
Tē kaṣāya-madhi-dagdha narana kōṁ dēva bakhānaiṁ ||
Jyōṁ dīpaka bujhi jāya tāhi kaha ‘nandi’ gayō hai |
Bhagna ghaṛē kō kahaiṁ kalasa ē mam̐gali gayō hai ||28||
 
स्याद्वाद संजुक्त अर्थ को प्रगट बखानत |
हितकारी तुम वचन श्रवन करि को नहिं जानत ||
दोषरहित ए देव शिरोमणि वक्ता जग-गुरु |
जो ज्वर-सेती मुक्त भयो सो कहत सरल सुर ||२९||
Syādvāda san̄jukta artha kō pragaṭa bakhānata |
Hitakārī tuma vacana śravana kari kō nahiṁ jānata ||
Dōṣarahita ē dēva śirōmaṇi vaktā jaga-guru |
Jō jvara-sētī mukta bhayō sō kahata sarala sura ||29||
 
बिन वांछा ए वचन आपके खिरैं कदाचित् |
है नियोग ए कोऽपि जगत् को करत सहज-हित ||
करै न वाँछा इसी चंद्रमा पूरो जलनिधि |
शीत रश्मि कूँ पाय उदधि जल बढै स्वयं सिधि ||३०||
Bina vān̄chā ē vacana āpakē khiraiṁ kadācit |
Hai niyōga ē kōapi jagat kō karata sahaja-hita ||
Karai na vām̐chā isī candramā pūrō jalanidhi |
Śīta raśmi kūm̐ pāya udadhi jala baḍhai svayaṁ sidhi ||30||
 
तेरे गुण-गंभीर परम पावन जगमाँहीं |
बहुप्रकार प्रभु हैं अनंत कछु पार न पाहीं ||
तिन गुण को अंत एक याही विधि दीसै |
ते गुण तुझ ही माँहिं और में नाहिं जगीसै ||३१||
Tērē guṇa-gambhīra parama pāvana jagamām̐hīṁ |
Bahuprakāra prabhu haiṁ ananta kachu pāra na pāhīṁ ||
Tina guṇa kō anta ēka yāhī vidhi dīsai |
Tē guṇa tujha hī mām̐hiṁ aura mēṁ nāhiṁ jagīsai ||31||
 
केवल थुति ही नाहिं भक्तिपूर्वक हम ध्यावत |
सुमिरन प्रणमन तथा भजनकर तुम गुण गावत ||
चितवन पूजन ध्यान नमन करि नित आराधैं |
को उपाव करि देव सिद्धि-फल को हम साधैं ||३२||
Kēvala thuti hī nāhiṁ bhaktipūrvaka hama dhyāvata |
Sumirana praṇamana tathā bhajanakara tuma guṇa gāvata||
Citavana pūjana dhyāna namana kari nita ārādhaiṁ |
Kō upāva kari dēva sid’dhi-phala kō hama sādhaiṁ ||32||
 
त्रैलोकी-नगराधिदेव नित ज्ञान-प्रकाशी |
परम-ज्योति परमात्म-शक्ति अनंती भासी ||
पुन्य पापतैं रहित पुन्य के कारण स्वामी |
नमौं नमौं जगवंद्य अवंद्यक नाथ अकामी ||३३||
Trailōkī-nagarādhidēva nita jñāna-prakāśī |
Parama-jyōti paramātma-śakti anantī bhāsī ||
Pun’ya pāpataiṁ rahita pun’ya kē kāraṇa svāmī |
Namauṁ namauṁ jagavandya avandyaka nātha akāmī ||33||
 
रस सुपरस अर गंध रूप नहिं शब्द तिहारे |
इनि के विषय विचित्र भेद सब जाननहारे ||
सब जीवन-प्रतिपाल अन्य करि हैं अगम्य जिन |
सुमरन-गोचर माहिं करौं जिन तेरो सुमिरन ||३४||
Rasa suparasa ara gandha rūpa nahiṁ śabda tihārē |
Ini kē viṣaya vicitra bhēda saba jānanahārē ||
Saba jīvana-pratipāla an’ya kari haiṁ agamya jina |
Sumarana-gōcara māhiṁ karauṁ jina tērō sumirana ||34||
 
तुम अगाध जिनदेव चित्त के गोचर नाहीं |
नि:किंचन भी प्रभू धनेश्वर जाचत सोर्इ ||
भये विश्व के पार दृष्टि सों पार न पावै |
जिनपति एम निहारि संत-जन सरनै आवै ||३५||
Tuma agādha jinadēva citta kē gōcara nāhīṁ |
Ni:Kin̄cana bhī prabhū dhanēśvara jācata sō’i ||
Bhayē viśva kē pāra dr̥ṣṭi sōṁ pāra na pāvai |
Jinapati ēma nihāri santa-jana saranai āvai ||35||
 
नमौं नमौं जिनदेव जगत्-गुरु शिक्षादायक |
निजगुण-सेती भर्इ उन्नती महिमा-लायक ||
पाहन-खंड पहार पछैं ज्यों होत और गिर |
त्यों कुलपर्वत नाहिं सनातन दीर्घ भूमिधर ||३६||
Namauṁ namauṁ jinadēva jagat-guru śikṣādāyaka |
Nijaguṇa-sētī bha’i unnatī mahimā-lāyaka ||
Pāhana-khaṇḍa pahāra pachaiṁ jyōṁ hōta aura gira |
Tyōṁ kulaparvata nāhiṁ sanātana dīrgha bhūmidhara ||36||
 
स्वयंप्रकाशी देव रैन दिनसों नहिं बाधित |
दिवस रात्रि भी छतैं आपकी प्रभा प्रकाशित ||
लाघव गौरव नाहिं एक-सो रूप तिहारो |
काल-कला तैं रहित प्रभू सूँ नमन हमारो ||३७||
Svayamprakāśī dēva raina dinasōṁ nahiṁ bādhita |
Divasa rātri bhī chataiṁ āpakī prabhā prakāśita ||
Lāghava gaurava nāhiṁ ēka-sō rūpa tihārō |
Kāla-kalā taiṁ rahita prabhū sūm̐ namana hamārō ||37||
 
इहविधि बहु परकार देव तव भक्ति करी हम |
जाचूँ कर न कदापि दीन ह्वै रागरहित तुम ||
छाया बैठत सहज वृक्षके नीचे ह्वै है |
फिर छाया कों जाचत यामें प्रापति क्वै है ||३८||
Ihavidhi bahu parakāra dēva tava bhakti karī hama |
Jācūm̐ kara na kadāpi dīna hvai rāgarahita tuma ||
Chāyā baiṭhata sahaja vr̥kṣakē nīcē hvai hai |
Phira chāyā kōṁ jācata yāmēṁ prāpati kvai hai ||38||
 
जो कुछ इच्छा होय देन की तौ उपगारी |
द्यो बुधि ऐसी करूँ प्रीतिसौं भक्ति तिहारी ||
करो कृपा जिनदेव हमारे परि ह्वै तोषित |
सनमुख अपनो जानि कौन पंडित नहिं पोषित ||३९||
Jō kucha icchā hōya dēna kī tau upagārī |
Dyō budhi aisī karūm̐ prītisauṁ bhakti tihārī ||
Karō kr̥pā jinadēva hamārē pari hvai tōṣita |
Sanamukha apanō jāni kauna paṇḍita nahiṁ pōṣita ||39||
 

यथा-कथंचित् भक्ति रचै विनयी-जन केर्इ |
तिनकूँ श्रीजिनदेव मनोवाँछित फल देही ||
पुनि विशेष जो नमत संतजन तुमको ध्यावै |
सो सुख जस ‘धन-जय’ प्रापति है शिवपद पावै ||४०||
Yathā-kathan̄cit bhakti racai vinayī-jana kē’i |
Tinakūm̐ śrījinadēva manōvām̐chita-phala dēhī ||
Puni viśēṣa jō namata santajana tumakō dhyāvai |
Sō sukha jasa ‘dhana-jaya’ prāpati hai śivapada pāvai ||40||
 
श्रावक ‘माणिकचंद’ सुबुद्धी अर्थ बताया |
सो कवि ‘शांतीदास’ सुगम करि छंद बनाया ||
फिरि-फिरिकै ऋषि-रूपचंद ने करी प्रेरणा |
भाषा-स्तोतर की विषापहार पढ़ो भविजना ||४१||
Śrāvaka ‘māṇikacanda’ subud’dhī artha batāyā |
Sō kavi ‘śāntīdāsa’ sugama kari chanda banāyā||
Phiri-phirikai r̥ṣi-rūpacanda nē karī prēraṇā |
Bhāṣā-stōtara kī viṣāpahāra paṛhō bhavijanā ||41||

 

***A***

एकीभाव-स्तोत्र (भाषानुवाद)
Ēkībhāva-Stōtra (Bhāṣānuvāda)

कविश्री भूध्ररदास
Kaviśrī Bhūdharadāsa


 
pdf Audio pdf PDF
 

Sung by “Brahmcharini Kalpana Didi, Banda, Sagar, Madhya Pradesh”
“बंदा, सागर, मध्य प्रदेश की “ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी” द्वारा गायन

एकीभाव संस्कृत-स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री वादिराज हैं। आपकी गणना महान् आचार्यों में की जाती है। आप महान् वाद-विजेता और कवि थे। आपकी पार्श्वनाथ-चरित्र, यशोधर-चरित्र, एकीभाव-स्तोत्र, न्याय-विनिश्चिय-विवरण, प्रमाण-निर्णय ये पाँच कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। आपका समय विक्रम की 11वीं शताब्दी माना जाता है। आपका चौलुक्य-नरेश जयसिंह (प्रथम) की सभा में बड़ा सम्मान था। ‘वादिराज’ यह नाम नहीं वरन् पदवी है। प्रख्यात वादियों में आपकी गणना होने से आप ‘वादिराज’ के नाम से प्रसिद्ध हुए।
निस्पृही आचार्य श्री वादिराज ध्यान में लीन थे। कुछ द्वेषी-व्यक्तियों ने उन्हें कुष्ट-ग्रस्त देखकर राजसभा में जैन मुनियों का उपहास किया, जिसे जैनधर्म प्रेमी राजश्रेष्ठी सहन न कर सके और भावावेश में कह उठे कि हमारे मुनिराज की काया तो स्वर्ण जैसी सुन्दर होती है। राजा ने अगले दिन मुनिराज के दर्शन करने का विचार रखा। सेठ ने मुनिराज से सारा विवरण स्पष्ट कहकर धर्मरक्षा की प्रार्थना की। मुनिराज ने धर्मरक्षा और प्रभावना हेतु ‘एकीभाव स्तोत्र‘ की रचना की जिससे उनका शरीर वास्तव में स्वर्ण-सदृश हो गया। राजा ने मुनिराज के दर्शन करके और उनके रूप को देखकर चुगल-खोरों को दंड सुनाया। परन्तु उत्तम-क्षमाधारक मुनिराज ने राजा को सब बात समझाकर तथा सबका भ्रम दूरकर सबको क्षमा करा दिया। इस स्तोत्र का श्रद्धा एवं पूर्ण मनोयोगपूर्वक पाठ करने से समस्त व्याधियाँ दूर होती हैं तथा सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं।
Ekībhāva sanskr̥ta-stōtra kē racayitā ācārya śrī vādirāja haiṁ. Āpakī gaṇanā mahān ācāryōṁ mēṁ kī jātī hai. Āpa mahān vāda-vijētā aura kavi thē. Āpakī pārśvanātha-caritra, yaśōdhara-caritra, ēkībhāva-stōtra, n’yāya-viniściya-vivaraṇa, pramāṇa-nirṇaya-yē pām̐ca kr̥tiyām̐ prasid’dha haiṁ. Āpakā samaya vikrama kī 11vīṁ śatābdī mānā jātā hai. Āpakā caulukya-narēśa jayasinha (prathama) kī sabhā mēṁ baṛā sam’māna thā. ‘Vādirāja’ yaha nāma nahīṁ varan padavī hai. Prakhyāta vādiyōṁ mēṁ āpakī gaṇanā hōnē sē āpa ‘vādirāja’ kē nāma sē prasid’dha hu’ē.
Nispr̥hī ācārya śrī vādirāja dhyāna mēṁ līna thē. Kucha dvēṣī-vyaktiyōṁ nē unhēṁ kuṣṭa-grasta dēkhakara rājasabhā mēṁ jaina muniyōṁ kā upahāsa kiyā, jisē jainadharma prēmī rājaśrēṣṭhī sahana na kara sakē aura bhāvāvēśa mēṁ kaha uṭhē ki hamārē munirāja kī kāyā tō svarṇa jaisī sundara hōtī hai. Rājā nē agalē dina munirāja kē darśana karanē kā vicāra rakhā. Sēṭha nē munirāja sē sārā vivaraṇa spaṣṭa kahakara dharmarakṣā kī prārthanā kī. Munirāja nē dharmarakṣā aura prabhāvanā hētu ‘ēkībhāva stōtra‘kī racanā kī jisasē unakā śarīra vāstava mēṁ svarṇa-sadr̥śa hō gayā. Rājā nē munirāja kē darśana karakē aura unakē rūpa kō dēkhakara cugala-khōrōṁ kō daṇḍa sunaya. Parantu uttama-kṣamādhāraka munirāja nē rājā kō saba bāta samajhākara tathā sabakā bhrama dūrakara sabakō kṣamā karā diyā. Isa stōtra kā śrad’dhā ēvaṁ pūrṇa manōyōgapūrvaka pāṭha karanē sē samasta vyādhiyām̐ dūra hōtī haiṁ tathā sārī manōkāmanā’ēm̐ pūrṇa hōtī haiṁ|

(दोहा)
(Dōhā)
वादिराज मुनिराज के, चरणकमल चित-लाय |
भाषा एकीभाव की, करूँ स्व-पर सुखदाय ||

Vādirāja munirāja kē, caraṇakamala cita-lāya |
Bhāṣā ēkībhāva kī, karūm̐ sva-para sukhadāya ||

 
(रोला छन्द, ‘अहो जगत् गुरुदेव’ विनती की चाल में)
(Rōlā chanda, ‘ahō jagat gurudēva’ vinatī kī cāla mēṁ)
यो अति एकीभाव भयो मानो अनिवारी |
जो मुझ कर्म प्रबंध करत भव-भव दु:ख भारी ||
ताहि तिहाँरी भक्ति जगत् रवि जो निरवारे |
अब सों और कलेश कौन सो नाहिं विदारे ||१||

Yō ati ēkībhāva bhayō mānō anivārī |
Jō mujha karma prabandha karata bhava-bhava du:Kha bhārī ||
Tāhi tihām̐rī bhakti jagat ravi jō niravārai |
Aba son aura kalēśa kauna sō nāhiṁ vidārai ||1||

 
तुम जिन जोति-स्वरूप दुरित-अँधियारि निवारी |
सो गणेश-गुरु कहें तत्त्व-विद्याधन-धारी ||
मेरे चित्त घर-माँहिं बसो तेजोमय यावत |
पाप-तिमिर अवकाश तहाँ सो क्यों करि पावत ||२||
Tuma jina jōtisvarūpa durita-am̐dhiyāri nivārī |
Sō gaṇēśa-guru kahēṁ tattva-vidyādhana-dhārī ||
Mērē citta ghara-mām̐hiṁ baso tējōmaya yāvata |
Pāpa-timira avakāśa tahām̐ sō kyōṁ kari pāvata ||2||
 
आनंद-आँसू वदन धोयं जो तुम चित आने |
गदगद सुर सों सुयश मंत्र पढ़ि पूजा ठानें ||
ता के बहुविधि व्याधि व्याल चिरकाल निवासी |
भाजें थानक छोड़ देह बांबइ के वासी ||३||
Ānanda-ām̐sū vadana dhōyan jo tuma cita ānē |
Gadagada sura soṁ suyaśa mantra paṛhi pūjā ṭhānēṁ ||
Tākē bahuvidhi vyādhi vyāla cirakāla nivāsī |
Bhājēṁ thānaka chōṛa dēha bāmba’i kē vāsī ||3||
 
दिवि तें आवन-हार भये भवि भाग-उदय बल |
पहले ही सुर आय कनकमय कीन महीतल ||
मनगृह-ध्यान-दुवार आय निवसो जगनामी |
जो सुवरन-तन करो कौन यह अचरज स्वामी ||४||
Divi teṁ āvana-hāra bhayē bhavi bhāga-udaya bala |
Pahalē hī sura āya kanakamaya kīna mahītala ||
Managr̥ha-dhyāna-duvāra āya nivasō jaganāmī |
Jō suvarana-tana karō kauna yaha acaraja svāmī ||4||
 
प्रभु सब जग के बिना-हेतु बांधव उपकारी |
निरावरन सर्वज्ञ शक्ति जिनराज तिंहारी ||
भक्ति-रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे |
मेरे दु:ख-संताप देख किम धीर धरोगे ||५||
Prabhu saba jaga kē binā-hētu bāndhava upakārī |
Nirāvarana sarvajña śakti jinarāja tinhārī ||
Bhakti-racita mama citta sēja nita vāsa karōgē |
Mērē du:Kha-santāpa dēkha kima dhīra dharōgē ||5||
 
भव-वन में चिरकाल भ्रम्यो कछु कहिय न जार्इ |
तुम थुति-कथा-पियूष-वापिका भाग सों पार्इ ||
शशि-तुषार घनसार हार शीतल नहिं जा सम |
करत न्हौन ता माँहिं क्यों न भव-ताप बुझे मम ||६||
Bhava-vana mēṁ cirakāla bhramyō kachu kahiya na jāi |
Tuma thuti-kathā-piyūṣa-vāpikā bhāga son pāi ||
Śaśi-tuṣāra ghanasāra hāra śītala nahiṁ jā sama |
Karata nhauna tā mām̐hiṁ kyōṁ na bhava-tāpa bujhe mama ||6||
 
श्री विहार परवाह होत शुचिरूप सकल जग |
कमल कनक आभाव सुरभि श्रीवास धरत पग ||
मेरो मन सर्वंग परस प्रभु को सुख पावे |
अब सो कौन कल्यान जो न दिन-दिन ढिंग आवे ||७||
Śrī vihāra paravāha hōta śucirūpa sakala jaga |
Kamala kanaka ābhāva surabhi śrīvāsa dharata paga ||
Mērō mana sarvaṅga parasa prabhu kō sukha pāvē |
Aba sō kauna kalyāna jō na dina-dina ḍhiṅga āvē ||7||
 
भव-तज सुख-पद बसे काम मद सुभट संहारे |
जो तुमको निरखंत सदा प्रिय दास तिहारे ||
तुम-वचनामृत-पान भक्ति अंजुलि सों पीवें |
तिन्हें भयानक क्रूर रोग-रिपु कैसे छीवें ||८||
Bhava-taja sukha-pada basē kāma mada subhaṭa sanhārē |
Jō tumakō nirakhanta sadā priya dāsa tihārē ||
Tuma-vacanāmr̥ta-pāna bhakti an̄juli sōṁ pīven |
Tinheṁ bhayānaka krūra rōga-ripu kaisē chīven ||8||
 
मानथंभ-पाषाण अन्य-पाषाण पटंतर |
ऐसे और अनेक रतन दीखें जग-अंतर ||
देखत दृष्टि-प्रमान मानमद तुरत मिटावे |
जो तुम निकट न होय शक्ति यह क्यों कर पावे ||९||
Mānathambha-pāṣāna ānya-pāṣāna paṭantara |
Aisē aura anēka ratana dīkhēṁ jaga-antara ||
Dēkhata dr̥ṣṭi-pramāna mānamada turata miṭāvē |
Jō tuma nikaṭa na hōya śakti yaha kyōṁ kara pāvē ||9||
 
प्रभु-तन-पर्वत परस पवन उर में निबहे है |
ता सों ततछिन सकल रोग रज बाहिर ह्वे है ||
जा के ध्यानाहूत बसो उर अंबुज माहीं |
कौन जगत् उपकार-करन समरथ सो नाहीं ||१०||
Prabhu-tana-parvata parasa pavana ura mēṁ nibahē hai |
Tā soṁ tatachina sakala rōga raja bāhira hve hai ||
Jā kē dhyānāhūta basō ura ambuja māhīṁ |
Kauna jagat upakāra-karana samaratha sō nāhīṁ ||10||
 
जनम-जनम के दु:ख सहे सब ते तुम जानो |
याद किये मुझ हिये लगें आयुध से मानो ||
तुम दयाल जगपाल स्वामि मैं शरन गही है |
जो कुछ करनो होय करो परमान वही है ||११||
Janama-janama kē du:Kha sahē saba tē tuma jānō |
Yāda kiyē mujha hiyē lagēṁ āyudha sē mānō ||
Tuma dayāla jagapāla svāmi maiṁ śarana gahī hai |
Jō kucha karanō hōya karō paramāna vahī hai ||11||
 
मरन-समय तुम नाम मंत्र जीवक तें पायो |
पापाचारी श्वान प्रान तज अमर कहायो ||
जो मणिमाला लेय जपे तुम नाम निरंतर |
इन्द्र-सम्पदा लहे कौन संशय इस अंतर ||१२||
Marana-samaya tuma nāma mantra jīvaka taiṁ pāyō |
Pāpācārī śvāna prāna taja amara kahāyō ||
Jō maṇimālā lēya japē tuma nāma nirantara |
Indra-sampadā lahē kauna sanśaya isa antara ||12||
 
जो नर निर्मल ज्ञान मान शुचि चारित साधे |
अनवधि सुख की सार भक्ति कूँची नहिं लाँधे ||
सो शिव-वाँछक पुरुष मोक्ष पट केम उघारे |
मोह मुहर दिढ़ करी मोक्ष मंदिर के द्वारे ||१३||
Jō nara nirmala jñāna māna śuci cārita sādhe |
Anavadhi sukha kī sāra bhakti kūm̐cī nahiṁ lām̐dhē ||
Sō śiva-vām̐chaka puruṣa mōkṣa paṭa kēma ughārē |
Mōha muhara diṛha karī mōkṣa mandira kē dvāre ||13||
 
शिवपुर केरो पंथ पाप-तम सों अति छायो |
दु:ख-सरूप बहु कूप-खार्इ सों विकट बतायो ||
स्वामी सुख सों तहाँ कौन जन मारग लागे |
प्रभु-प्रवचन मणि दीप जोन के आगे-आगे ||१४||
Śivapura kērō pantha pāpa-tama sōṁ ati chāyō |
Du:Kha-sarūpa bahu kūpa-khār’i sōṁ vikaṭa batāyō ||
Svāmī sukha sōṁ tahām̐ kauna jana māraga lāgē!
Prabhu-pravacana maṇi dīpa jōna kē āgē-āgē ||14||
 
कर्म पटल भू माहिं दबी आतम निधि भारी |
देखत अतिसुख होय विमुख जन नाहिं उघारी ||
तुम सेवक ततकाल ताहि निहचे कर धारे|
थुति कुदाल सों खोद बंद भू कठिन विदारे ||१५||
Karma paṭala bhū māhiṁ dabī ātama nidhi bhārī |
Dēkhata atisukha hōya vimukha jana nāhiṁ ughārī ||
Tuma sēvaka tatakāla tāhi nihace kara dhāre |
Thuti kudāla sōṁ khōda banda bhū kaṭhina vidāre ||15||
 
स्याद्वाद-गिरि उपजि मोक्ष सागर लों धार्इ |
तुम चरणांबुज परस भक्ति गंगा सुखदार्इ ||
मो चित निर्मल थयो न्होन रुचि पूरव ता में |
अब वह हो न मलीन कौन जिन संशय या में ||१६||
Syādvāda-giri upaja mōkṣa sāgara lōṁ dhāi |
Tuma caraṇāmbuja parasa bhakti gaṅgā sukhadāi ||
Mō cita nirmala thayō nhōna ruci pūrava tā mēṁ |
Aba vaha hō na malīna kauna jina sanśaya yā mēṁ ||16||
 
तुम शिव सुखमय प्रगट करत प्रभु चिंतन तेरो |
मैं भगवान् समान भाव यों वरते मेरो ||
यदपि झूठ है तदपि तृप्ति निश्चल उपजावे |
तुव प्रसाद सकलंक जीव वाँछित फल पावे ||१७||
Tuma śiva sukhamaya pragaṭa karata prabhu cintana tērō |
Maiṁ bhagavān samāna bhāva yōṁ varate mērō ||
Yadapi jhūṭha hai tadapi tr̥pti niścala upajāvē |
Tuva prasāda sakalaṅka jīva vām̐chita phala pāvē ||17||
 
वचन जलधि तुम देव सकल त्रिभुवन में व्यापे |
भंग-तरंगिनि विकथ-वाद-मल मलिन उथापें ||
मन सुमेरु सों मथें ताहि जे सम्यग्ज्ञानी |
परमामृत सों तृपत होहिं ते चिरलों प्रानी ||१८||
Vacana jaladhi tuma dēva sakala tribhuvana mēṁ vyāpē |
Bhaṅga-taraṅgini vikatha-vāda-mala malina uthāpēn ||
Mana sumēru sōṁ mathēn tāhi jē samyagjñānī |
Paramāmr̥ta sōṁ tr̥pata hōhiṁ tē ciralōṁ prānī ||18||
 
जे कुदेव छविहीन वसन-भूषन अभिलाखें |
वैरी सों भयभीत होंय सो आयुध राखें ||
तुम सुन्दर सर्वांग शत्रु समरथ नहिं कोर्इ |
भूषन वसन गदादि ग्रहन काहे को होर्इ ||१९||
Je kudēva chavihīna vasana-bhūṣana abhilākhēn |
Vairī sōṁ bhayabhīta hōnya sō āyudha rākhēn ||
Tuma sundara sarvāṅga śatru samaratha nahiṁ kōi |
Bhūṣana vasana gadādi grahana kāhē kō hōi ||19||
 
सुरपति सेवा करे कहा प्रभु प्रभुता तेरी |
सो सलाघना लहे मिटे जग सों जग फेरी ||
तुम भव जलधि जिहाज तोहि शिव कंत उचरिये |
तुही जगत् जनपाल नाथ थुति की थुति करिये ||२०||
Surapati sēvā karē kahā prabhu prabhutā tērī |
Sō salāghanā lahai miṭē jaga sōṁ jaga phērī ||
Tuma bhava jaladhi jihāja tōhi śiva kanta ucariyē |
Tuhī jagat janapāla nātha thuti kī thuti kariyē ||20||
 
वचन जाल जड़रूप आप चिन्मूरति झाँर्इ |
ता तें थुति आलाप नाहिं पहुँचे तुम थाहीं ||
तो भी निरफ़ल नाहिं भक्तिरस भीने वायक |
संतन को सुर तरु समान वाँछित वरदायक ||२१||
Vacana jāla jaṛarūpa āpa cinmūrati jhām̐i |
Tā teṁ thuti ālāpa nāhiṁ pahum̐cē tuma thām̐hi ||
Tō bhī nirphala nāhiṁ bhaktirasa bhīnē vāyaka |
Santana kō sura taru samāna vām̐chita varadāyaka ||21||
 
कोप कभी नहिं करो प्रीति कबहूँ नहिं धारो |
अति उदास बेचाह चित्त जिनराज तिहारो ||
तदपि आन जग बहे बैर तुम निकट न लहिये |
यह प्रभुता जगतिलक कहाँ तुम बिन सरदहिये ||२२|
Kōpa kabhī nahiṁ karō prīti kabahūm̐ nahiṁ dhārō |
Ati udāsa bēcāha citta jinarāja tihārō ||
Tadapi āna jaga bahe baira tuma nikaṭa na lahiyē |
Yaha prabhutā jagatilaka kahām̐ tuma bina saradahiyē ||22||
 
सुरतिय गावें सुजश सर्वगत-ज्ञानस्वरूपी |
जो तुमको थिर होहिं नमे भवि आनंदरूपी ||
ताहि छेमपुर चलन वाट बाकी नहिं हो हे |
श्रुत के सुमिरन माँहिं सो न कबहूँ नर मोहे ||२३||
Suratiya gāvēṁ sujaśa sarvagata-jñānasvarūpī |
Jō tumakō thira hōhiṁ nameṁ bhavi ānandarūpī ||
Tāhi chēmapura calana vāṭa bākī nahiṁ hō he |
Śruta kē sumirana mām̐hiṁ sō na kabahūm̐ nara mōhe ||23||
 

अतुल चतुष्टयरूप तुम्हें जो चित में धारे |
आदर सों तिहुँकाल माहिं जग थुति विस्तारे ||
सो सुकृत शिवपंथ भक्ति रचना कर पूरे |
पंच कल्यानक ऋद्धि पाय निहचे भव चूरे ||२४||
Atula catuṣṭayarūpa tumhēṁ jō cita mēṁ dhārē |
Ādara sōṁ tihum̐kāla māhiṁ jaga thuti vistārē ||
Sō sukr̥ta śivapantha bhakti racanā kara pūrē |
Pan̄ca kalyānaka r̥d’dhi pāya nihae bhava cūrē ||24||
 
अहो जगत्पति पूज्य अवधिज्ञानी मुनि हारे |
तुम गुनकीर्तन माहिं कौन हम मंद विचारे ||
थुति छल सों तुम विषे देव आदर विस्तारे |
शिव सुख-पूरनहार कलपतरु यही हमारे ||२||
Ahō jagatpati pūjya avadhijñānī muni hārē |
Tuma gunakīrtana māhiṁ kauna hama manda vicārē ||
Thuti chala sōṁ tuma viṣe dēva ādara vistārē |
Śiva sukha-pūranahāra kalapataru yahī hamārē ||25||
 
वादिराज मुनि तें अनु, वैयाकरणी सारे |
वादिराज मुनि तें अनु, तार्किक विद्या वारे ||
वादिराज मुनि तें अनु, हैं काव्यनि के ज्ञाता |
वादिराज मुनि तें अनु, हैं भविजन के त्राता ||२६||

Vādirāja muni teṁ anu, vaiyākaraṇī sārē |
Vādirāja muni teṁ anu, tārkika vidyā vārē ||
Vādirāja muni teṁ anu, haiṁ kāvyani kē jñātā |
Vādirāja muni teṁ anu, haiṁ bhavijana kē trātā ||26||

 

(दोहा)
(Dōhā)
मूल अर्थ बहुविधि कुसुम, भाषा सूत्र मँझार |
भक्ति माल ‘भूधर’ करी, करो कंठ सुखकार ||

Mūla artha bahuvidhi kusuma, bhāṣā sūtra mam̐jhāra |
Bhakti māla ‘bhūdhara’ karī, karō kaṇṭha sukhakāra ||

 
* * * A * * *

कल्याणमंदिर स्तोत्र (हिंदी)
Kalyāṇamandira Stōtra (Hindī)

कविश्री बनारसीदास
Kaviśrī Banārasīdāsa


 
pdf Audio pdf PDF
 

संस्कृत भाषा में कल्याण-मंदिर-स्तोत्र के रचयिता श्री कुमुदचंद्राचार्य हैं। इसमें भगवान् पार्श्वनाथ की स्तुति होने से इसका नाम ‘पार्श्वनाथ-स्तोत्रम्’ भी है, परन्तु स्तोत्र ‘कल्याण-मंदिर’ शब्द से प्रारम्भ होने के कारण इसका यही नाम पड़ गया है। कहा जाता है कि उज्जयिनी में वाद-विवाद में इसके प्रभाव से एक अन्य-देव की मूर्ति से श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गयी थी। इस स्तोत्र की अपूर्व-महिमा मानी गयी है। इसके पाठ और जाप से समस्त विघ्न-बाधायें दूर होती हैं तथा सुख-शांति मिलती है।
Kalyāṇa-mandira sanskr̥ta-stōtra kē racayitā śrī kumudacandrācārya haiṁ. Isamēṁ bhagavān pārśvanātha kī stuti hōnē sē isakā nāma ‘pārśvanātha-stōtram’ bhī hai, parantu stōtra ‘kalyāṇa-mandira’ śabda sē prārambha hōnē kē kāraṇa isakā yahī nāma paṛa gayā hai. Kahā jātā hai ki ujjayinī mēṁ vāda-vivāda mēṁ isakē prabhāva sē ēka an’ya-dēva kī mūrti sē śrī pārśvanātha kī pratimā prakaṭa hō gayī thī. Isa stōtra kī apūrva-mahimā mānī gayī hai. Isakē pāṭha aura jāpa sē samasta vighna-bādhāyēṁ dūra hōtī haiṁ tathā sukha-śānti milatī hai |

(दोहा)
(Dōhā)
परम-ज्योति परमात्मा, परम-ज्ञान परवीन |
वंदूँ परमानंदमय घट-घट-अंतर-लीन ||१||

Parama-jyōti paramātmā, parama-jñāna paravīna |
Vandūm̐ paramānandamaya ghaṭa-ghaṭa-antara-līna ||1||

 
(चौपार्इ)
(Caupāi)
निर्भयकरन परम-परधान, भव-समुद्र-जल-तारन-यान |
शिव-मंदिर अघ-हरन अनिंद, वंदूं पार्श्व-चरण-अरविंद ||२||

Nirbhayakarana parama-paradhāna, bhava-samudra-jala-tārana-yāna |
Śiva-mandira agha-harana aninda, vanduṁ pārśva-caraṇa-aravinda ||2||

 
कमठ-मान-भंजन वर-वीर, गरिमा-सागर गुण-गंभीर |
सुर-गुरु पार लहें नहिं जास, मैं अजान जापूँ जस तास ||३||
Kamaṭha-māna-bhan̄jana vara-vīra, garimā-sāgara guṇa-gambhīra |
Sura-guru pāra laheṁ nahiṁ jāsa, maiṁ ajāna jāpūm̐ jasa tāsa ||3||

 
प्रभु-स्वरूप अति-अगम अथाह, क्यों हम-सेती होय निवाह |
ज्यों दिन अंध उल्लू को होत, कहि न सके रवि-किरण-उद्योत ||४||
Prabhu-svarūpa ati-agama athāha, kyōṁ hama-sētī hōya nivāha |
Jyōṁ dina andha ullū kō hōta, kahi na sake ravi-kiraṇa-udyōta ||4||

 
मोह-हीन जाने मनमाँहिं, तो हु न तुम गुन वरने जाहिं |
प्रलय-पयोधि करे जल गौन, प्रगटहिं रतन गिने तिहिं कौन ||५||
Mōha-hīna jānē manamām̐hiṁ, tō hu na tuma guna varanē jāhiṁ |
Pralaya-payōdhi karē jala gauna, pragaṭahiṁ ratana ginē tihiṁ kauna ||5||
 

तुम असंख्य निर्मल गुणखान, मैं मतिहीन कहूँ निज बान|
ज्यों बालक निज बाँह पसार, सागर परमित कहे विचार ||६||
Tuma asaṅkhya nirmala guṇakhāna, maiṁ matihīna kahūm̐ nija bāna |
Jyōṁ bālaka nija bām̐ha pasāra, sāgara paramita kahē vicāra ||6||

 
जे जोगीन्द्र करहिं तप-खेद, तेऊ न जानहिं तुम गुनभेद |
भक्तिभाव मुझ मन अभिलाष, ज्यों पंछी बोले निज भाष ||७||
Jē jōgīndra karahiṁ tapa-khēda, tē’ū na jānahiṁ tuma gunabhēda |
Bhaktibhāva mujha mana abhilāṣa, jyōṁ pan̄chī bōlē nija bhāṣa ||7||
 

तुम जस-महिमा अगम अपार, नाम एक त्रिभुवन-आधार |
आवे पवन पदमसर होय, ग्रीषम-तपन निवारे सोय ||८||
Tuma jasa-mahimā agama apāra, nāma ēka tribhuvana-ādhāra |
Āvē pavana padamasara hōya, grīṣama-tapana nivāre sōya ||8||
 
तुम आवत भवि-जन मनमाँहिं, कर्मनि-बन्ध शिथिल ह्वे जाहिं |
ज्यों चंदन-तरु बोलहिं मोर, डरहिं भुजंग भगें चहुँ ओर ||९||
Tuma āvata bhavi-jana manamām̐hiṁ, karmani-bandha śithila havai jāhiṁ |
Jyōṁ candana-taru bōlahiṁ mōra, ḍarahiṁ bhujaṅga bhagēṁ cahum̐ ōra ||9||
 
तुम निरखत जन दीनदयाल, संकट तें छूटें तत्काल |
ज्यों पशु घेर लेहिं निशि चोर, ते तज भागहिं देखत भोर ||१०||
Tuma nirakhata jana dīnadayāla, saṅkaṭa teṁ chūṭēṁ tatkāla |
Jyōṁ paśu ghēra lēhiṁ niśi cōra, tē taja bhāgahiṁ dēkhata bhōra ||10||

 

तुम भविजन-तारक इमि होहि, जे चित धारें तिरहिं ले तोहि |
यह ऐसे करि जान स्वभाव, तिरहिं मसक ज्यों गर्भित बाव ||११||
Tuma bhavijana-tāraka imi hōhi, jē cita dhārēṁ tirahiṁ lē tōhi |
Yaha aisē kari jāna svabhāva, tirahiṁ masaka jyōṁ garbhita bāva ||11||

 
जिहँ सब देव किये वश वाम, तैं छिन में जीत्यो सो काम |
ज्यों जल करे अगनि-कुल हान, बडवानल पीवे सो पान ||१२||
Jiham̐ saba dēva kiyē vaśa vāma, taiṁ china mēṁ jītyō sō kāma |
Jyōṁ jala karē agani-kula hāna, baḍavānala pīvē sō pāna ||12||
 

तुम अनंत गुरुवा गुन लिए, क्यों कर भक्ति धरूं निज हिये |
ह्वै लघुरूप तिरहिं संसार, प्रभु तुम महिमा अगम अपार ||१३||
Tuma ananta guruvā guna li’ē, kyōṁ kara bhakti dharuṁ nija hiyē |
hvai laghurūpa tirahiṁ sansāra, prabhu tuma mahimā agama apāra ||13||
 
क्रोध-निवार कियो मन शांत, कर्म-सुभट जीते किहिं भाँत |
यह पटुतर देखहु संसार, नील वृक्ष ज्यों दहै तुषार ||१४||
Krōdha-nivāra kiyō mana śānta, karma-subhaṭa jītē kihiṁ bhām̐ta |
Yaha paṭutara dēkhahu sansāra, nīla vr̥kṣa jyōṁ dahai tuṣāra ||14||
 
मुनिजन हिये कमल निज टोहि, सिद्धरूप सम ध्यावहिं तोहि |
कमल-कर्णिका बिन-नहिं और, कमल बीज उपजन की ठौर ||१५||
Munijana hiyē kamala nija ṭōhi, sid’dharūpa sama dhyāvahiṁ tōhi |
Kamala-karṇikā bina-nahiṁ aura, kamala bīja upajana kī ṭhaura ||15||
 
जब तुव ध्यान धरे मुनि कोय, तब विदेह परमातम होय |
जैसे धातु शिला-तनु त्याग, कनक-स्वरूप धवे जब आग ||१६||
Jaba tuva dhyāna dharē muni kōya, taba vidēha paramātama hōya |
Jaisē dhātu śilā-tanu tyāga, kanaka-svarūpa dhavē jaba āga ||16||
 
जाके मन तुम करहु निवास, विनशि जाय सब विग्रह तास |
ज्यों महंत ढिंग आवे कोय, विग्रहमूल निवारे सोय ||१७||
Jākē mana tuma karahu nivāsa, vinaśi jāya saba vigraha tāsa |
Jyōṁ mahanta ḍhiṅga āvē kōya, vigrahamūla nivāre sōya ||17||

 

करहिं विबुध जे आतमध्यान, तुम प्रभाव तें होय निदान |
जैसे नीर सुधा अनुमान, पीवत विष विकार की हान ||१८||
Karahiṁ vibudha jē ātamadhyāna, tuma prabhāva ten hōya nidāna |
Jaisē nīra sudhā anumāna, pīvata viṣa vikāra kī hāna ||18||
 
तुम भगवंत विमल गुणलीन, समल रूप मानहिं मतिहीन |
ज्यों पीलिया रोग दृग गहे, वर्ण विवर्ण शंख सों कहे ||१९||
Tuma bhagavanta vimala guṇalīna, samala rūpa mānahiṁ matihīna |
Jyōṁ pīliyā rōga dr̥ga gahe, varṇa vivarṇa śaṅkha sōṁ kahe ||19||

 

(दोहा)
(Dōhā)
निकट रहत उपदेश सुन, तरुवर भयो ‘अशोक’ |
ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत भुविलोक ||२०||

Nikaṭa rahata upadēśa suna, taruvara bhayō ‘aśōka’|
Jyōṁ ravi ūgata jīva saba, pragaṭa hōta bhuvilōka ||20||

 

‘सुमन वृष्टि’ ज्यों सुर करहिं, हेठ बीठमुख सोहिं |
त्यों तुम सेवत सुमन जन, बंध अधोमुख होहिं ||२१||
‘Sumana vr̥ṣṭi’ jyōṁ sura karahiṁ, hēṭha bīṭhamukha sōhiṁ |
Tyōṁ tuma sēvata sumana jana, bandha adhōmukha hōhiṁ ||21||
 

उपजी तुम हिय उदधि तें, ‘वाणी’ सुधा समान |
जिहँ पीवत भविजन लहहिं, अजर अमर-पदथान ||२२||
Upajī tuma hiya udadhi teṁ, ‘vāṇī’ sudhā samāna |
Jiham̐ pīvata bhavijana lahahiṁ, ajara amara-padathāna ||22||
 

कहहिं सार तिहुँ-लोक को, ये ‘सुर-चामर’ दोय |
भावसहित जो जिन नमहिं, तिहँ गति ऊरध होय ||२३||
Kahahiṁ sāra tihum̐-lōka kō, yē sura-’cāmara’ dōya |
Bhāvasahita jō jina namahiṁ, tiham̐ gati ūradha hōya ||23||
 

‘सिंहासन’ गिरि मेरु सम, प्रभु धुनि गरजत घोर |
श्याम सुतनु घनरूप लखि, नाचत भविजन मोर ||२४||
‘Simhāsana’ giri mēru sama, prabhu dhuni garajata ghōra |
Śyāma sutanu ghanarūpa lakhi, nācata bhavijana mōra ||24||
 

छवि-हत होत अशोक-दल, तुम ‘भामंडल’ देख |
वीतराग के निकट रह, रहत न राग विशेष ||२५||
Chavi-hata hōta aśōka-dala, tuma ‘bhāmaṇḍala’ dēkha |
Vītarāga kē nikaṭa raha, rahata na rāga viśēṣa ||25||
 
सीख कहे तिहुँ-लोक को, ये ‘सुर-दुंदुभि’ नाद |
शिवपथ-सारथ-वाह जिन, भजहु तजहु परमाद ||२६||
Sīkha kahe tihum̐-lōka kōṁ, yē sura ‘dundubhi’ nāda |
Śivapatha-sāratha-vāha jina, bhajahu tajahu paramāda ||26||
 

‘तीन छत्र‘ त्रिभुवन उदित, मुक्तागण छवि देत |
त्रिविध-रूप धर मनहु शशि, सेवत नखत-समेत ||२७||
‘Tīna chatra‘tribhuvana udita, muktāgaṇa chavi dēta |
Trividha-rūpa dhara manahu śaśi, sēvata nakhata-samēta ||27||

 

(पद्धरि छन्द)
(Pad’dhari chanda)
प्रभु तुम शरीर दुति रतन जेम,परताप पुंज जिम शुद्ध-हेम |
अतिधवल सुजस रूपा समान, तिनके गुण तीन विराजमान ||२८||

Prabhu tuma śarīra duti ratana jēma,paratāpa pun̄ja jima śud’dha-hēma |
Atidhavala sujasa rūpā samāna, tinakē guṇa tīna virājamāna ||28||

 
सेवहिं सुरेन्द्र कर नमत भाल, तिन सीस मुकुट तज देहिं माल |
तुम चरण लगत लहलहे प्रीति, नहिं रमहिं और जन सुमन रीति ||२९||
Sēvahiṁ surēndra kara namata bhāla, tina sīsa mukuṭa taja dēhiṁ māla |
Tuma caraṇa lagata lahalahe prīti, nahiṁ ramahiṁ aura jana sumana rīti ||29||

 

प्रभु भोग-विमुख तन करम-दाह, जन पार करत भवजल निवाह |
ज्यों माटी-कलश सुपक्व होय, ले भार अधोमुख तिरहिं तोय ||३०||
Prabhu bhōga-vimukha tana karama-dāha, jana pāra karata bhavajala nivāha |
Jyōṁ māṭī-kalaśa supakva hōya, lē bhāra adhōmukha tirahiṁ tōya ||30||
 
तुम महाराज निरधन निराश,तज तुम विभव सब जगप्रकाश |
अक्षर स्वभाव-सु लिखे न कोय, महिमा भगवंत अनंत सोय ||३१||
Tuma mahārāja niradhana nirāśa,taja tuma vibhava saba jagaprakāśa |
Akṣara svabhāva-su likhai na kōya, mahimā bhagavanta ananta sōya ||31||
 
कोपियो कमठ निज बैर देख, तिन करी धूलि वरषा विशेष |
प्रभु तुम छाया नहिं भर्इ हीन, सो भयो पापी लंपट मलीन ||३२||
Kōpiyō kamaṭha nija baira dēkha, tina karī dhūli varaṣā viśēṣa |
Prabhu tuma chāyā nahiṁ bhar’i hīna, sō bhayō pāpī lampaṭa malīna ||32||
 
गरजंत घोर घन अंधकार, चमकंत-विज्जु जल मूसल-धार |
वरषंत कमठ धर ध्यान रुद्र, दुस्तर करंत निज भव-समुद्र ||३३||
Garajanta ghōra ghana andhakāra, camakanta-vijju jala mūsala-dhāra |
Varaṣanta kamaṭha dhara dhyāna rudra,dustara karanta nija bhava-samudra ||33||

 

(वास्तु छन्द)
(Vāstu chanda)
मेघमाली मेघमाली आप बल फोरि |
भेजे तुरत पिशाच-गण, नाथ-पास उपसर्ग कारण |
अग्नि-जाल झलकंत मुख, धुनिकरत जिमि मत्त वारण |
कालरूप विकराल-तन, मुंडमाल-हित कंठ |
ह्वे निशंक वह रंक निज, करे कर्म दृढ़-गंठ ||३४||

Mēghamālī mēghamālī āpa bala phōri |
Bhējē turata piśāca-gaṇa, nātha-pāsa upasarga kāraṇa |
Agni-jāla jhalakanta mukha, dhunikarata jimi matta vāraṇa |
Kālarūpa vikarāla-tana, muṇḍamāla-hita kaṇṭha |
Hve niśaṅka vaha raṅka nija, kare karma dr̥ṛha-gaṇṭha ||34||

 

(चौपार्इ छन्द)
(Caupāi chanda)
जे तुम चरण-कमल तिहुँकाल, सेवहिं तजि माया जंजाल |
भाव-भगति मन हरष-अपार, धन्य-धन्य जग तिन अवतार ||३५||

Jē tuma caraṇa-kamala tihum̐kāla, sēvahiṁ taji māyā jan̄jāla |
Bhāva-bhagati mana haraṣa-apāra, dhan’ya-dhan’ya jaga tina avatāra ||35||

 
भवसागर में फिरत अजान, मैं तुव सुजस सुन्यो नहिं कान |
जो प्रभु-नाम-मंत्र मन धरे, ता सों विपति भुजंगम डरे ||३६||
Bhavasāgara mēṁ phirata ajāna, maiṁ tuva sujasa sun’yō nahiṁ kāna |
Jō prabhu-nāma-mantra mana dharē, tā sōṁ vipati bhujaṅgama ḍarē ||36||
 
मनवाँछित-फल जिनपद माहिं, मैं पूरब-भव पूजे नाहिं |
माया-मगन फिर्यो अज्ञान, करहिं रंक-जन मुझ अपमान ||३७||
Manavām̐chita-phala jinapada māhiṁ, maiṁ pūraba-bhava pūjē nāhiṁ |
Māyā-magana phiryō ajñāna, karahiṁ raṅka-jana mujha apamāna ||37||
 
मोहतिमिर छायो दृग मोहि, जन्मान्तर देख्यो नहिं तोहि |
जो दुर्जन मुझ संगति गहें, मरम छेद के कुवचन कहें ||३८||
Mōhatimira chāyō dr̥ga mōhi, janmāntara dēkhyō nahiṁ tōhi |
Jō durjana mujha saṅgati gaheṁ, marama chēda kē kuvacana kaheṁ ||38||
 
सुन्यो कान जस पूजे पायँ, नैनन देख्यो रूप अघाय |
भक्ति हेतु न भयो चित चाव, दु:खदायक किरिया बिनभाव ||३९||
Sun’yō kāna jasa pūjē pāyam̐, nainana dēkhyō rūpa aghāya |
Bhakti hētu na bhayō cita cāva, du:Khadāyaka kiriyā binabhāva ||39||
 
महाराज शरणागत पाल, पतित-उधारण दीनदयाल |
सुमिरन करहूँ नाय निज-शीश, मुझ दु:ख दूर करहु जगदीश ||40||
Mahārāja śaraṇāgata pāla, patita-udhāraṇa dīnadayāla |
Sumirana karahūm̐ nāya nija-śīśa, mujha du:Kha dūra karahu jagadīśa ||40||
 

कर्म-निकंदन-महिमा सार, अशरण-शरण सुजस विस्तार |
नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय, तो मुझ जन्म अकारथ जाय ||४१||
Karma-nikandana-mahimā sāra, aśaraṇa-śaraṇa sujasa vistāra |
Nahiṁ sēyē prabhu tumarē pāya, tō mujha janma akāratha jāya ||41||
 
सुर-गन-वंदित दया-निधान, जग-तारण जगपति अनजान |
दु:ख-सागर तें मोहि निकासि, निर्भय-थान देहु सुख-रासि ||४२||
Sura-gana-vandita dayā-nidhāna, jaga-tāraṇa jagapati anajāna |
Du:Kha-sāgara teṁ mōhi nikāsi, nirbhaya-thāna dēhu sukha-rāsi ||42||
 
मैं तुम चरण कमल गुणगाय, बहु-विधि-भक्ति करी मनलाय |
जनम-जनम प्रभु पाऊँ तोहि, यह सेवाफल दीजे मोय ||४३||
Maiṁ tuma caraṇa kamala guṇagāya, bahu-vidhi-bhakti karī manalāya |
Janama-janama prabhu pā’ūm̐ tōhi, yaha sēvāphala dījē mōya ||43||
 

(बेसरी छंद – षड्पद)
(Bēsarī chanda – ṣadpada)
इहविधि श्री भगवंत, सुजस जे भविजन भाषहिं |
ते निज पुण्यभंडार, संचि चिर-पाप प्रणासहिं ||
रोम-रोम हुलसंति अंग प्रभु-गुण मन ध्यावहिं |
स्वर्ग संपदा भुंज वेगि पंचमगति पावहिं ||
यह कल्याणमंदिर कियो, कुमुदचंद्र की बुद्धि |
भाषा कहत ‘बनारसी’, कारण समकित-शुद्धि ||४४||

Ihavidhi śrī bhagavanta, sujasa jē bhavijana bhāṣahiṁ |
Tē nija puṇyabhaṇḍāra, san̄ci cira-pāpa praṇāsahiṁ ||
Rōma-rōma hulasanti aṅga prabhu-gaṇa mana dhyāvahiṁ |
Svarga sampadā bhun̄ja vēgi pan̄camagati pāvahiṁ ||
Yaha kalyāṇamandira kiyō, kumudacandra kī bud’dhi |
Bhāṣā kahata ‘banārasī’, kāraṇa samakita-śud’dhi ||44||

 

***A***

तीर्थंकर महावीर संबंधित महत्त्वपूर्ण तत्थ्य
Tīrthankara Mahāvīra sambandhita mahattvapūrṇa tatthya


 
pdf Audio pdf PDF
 

नाम : वर्द्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर, महावीर
Nāma : Vard’dhamāna, Sanmati, Vīra, Ativīra, Mahāvīra

जन्मस्थान : कुंडपुर (जि.वैशाली,बिहार)
Janmasthāna: Kuṇḍapura (Distt. Vaiśāli, Bihāra)

पिता एवं माता : सिद्धार्थ एवं त्रिशला (प्रियकारिणी)
Pitā ēvaṁ mātā: Sid’dhārtha ēvaṁ Triśalā (Priyakāriṇī)

वंश एवं गोत्र : ज्ञातृवंशीय क्षत्रिय, काश्यप गोत्र
Vanśa ēvaṁ gōtra: Jñātr̥vanśīya kṣatriya, kāśyapa gōtra

चिह्न: सिंह
Cihna: Simha(Lion)

जन्म-तिथि : चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, र्इ.पू. ५९९
Janma-tithi : Caitra śuklā trayōdaśī, 599BC

दीक्षा-तिथि: मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी, र्इ.पू. ५७०
Dīkṣā-tithi: Margsheersha kr̥ṣṇā daśamī, 570BC

तप-काल: १२ वर्ष ५ मास १५ दिन
Tapa-kāla: 12 Varṣa 5 māsa 15 dina

कैवल्य प्राप्ति : वैशाख शुक्ला दशमी, र्इ.पू. ५५७
Kaivalya prāpti: Vaiśākha śuklā daśamī, 557BC

स्थान: जृम्भक गाँव, ऋजुकूला नदी-तट (बिहार)
Sthāna: Jr̥mbhaka gām̐va, r̥jukūlā nadī-taṭa (bihāra)

उपदेश-काल : २९ वर्ष ५ मास २० दिन
Upadēśa-kāla: 29 Varṣa 5 māsa 20 dina

निर्वाण तिथि : कार्तिक कृष्णा अमावस्या, र्इ.पू. ५२७
Nirvāṇa tithi: Kārtika kr̥ṣṇā amāvasyā, .Pū. 527BC

निर्वाणस्थली : पावापुरी (जि. नालंदा, बिहार)
Nirvāṇasthali: Pāvāpurī (Distt. Nalandaa, Bihāra)

आयु : लगभग ७२ वर्ष
Āyu: Approx 72 varṣa

पुरुरवा से लेकर भगवान् महावीर के 34 भव
Pururavā sē lēkara bhagavān mahāvīra kē 34 bhava

1. पुरुरवा भील
2. पहले स्वर्ग में देव
3. भरतपुत्र मारीचि
4. पाँचवें स्वर्ग में देव
5. जटिल ब्राह्मण
6. पहले स्वर्ग में देव
7. पुष्यमित्र ब्राह्मण
8. पहले स्वर्ग में देव
9. अग्निशर्मा ब्राह्मण
10. तीसरे स्वर्ग में देव
11. अग्निमित्र ब्राह्मण
12. चौथे स्वर्ग में देव
13. भारद्वाज ब्राह्मण
14. चौथे स्वर्ग में देव
15. मनुष्य
16. स्थावर ब्राह्मण
17. चौथे स्वर्ग में देव
18. विश्वनंदी
19. दशवें स्वर्ग में देव
20. त्रिपृष्ठ अर्धचक्री
21. सातवें नरक में
22. सिंह
23. पहले नरक में
24. सिंह
25. पहले स्वर्ग में देव
26. विद्याधर
27. सातवें स्वर्ग में देव
28. हरिषेण राजा
29. दशवें स्वर्ग में देव
30. चक्रवर्ती प्रियमित्र
31. बारहवें स्वर्ग में देव
32. राजा नंदन
33. सोलहवें स्वर्ग में इन्द्र
34. तीर्थंकर महावीर


1. Pururavā bhīla
2. Pahalē svarga mēṁ dēva
3. Bharataputra mārīci
4. Pām̐cavēṁ svarga mēṁ dēva
5. Jaṭila brāhmaṇa
6. Pahalē svarga mēṁ dēva
7. Puṣyamitra brāhmaṇa
8. Pahalē svarga mēṁ dēva
9. Agniśarmā brāhmaṇa
10. Tīsarē svarga mēṁ dēva
11. Agnimitra brāhmaṇa
12. Cauthē svarga mēṁ dēva
13. Bhāradvāja brāhmaṇa
14. Cauthē svarga mēṁ dēva
15. Manuṣya
16. Sthāvara brāhmaṇa
17. Cauthē svarga mēṁ dēva
18. Viśvanandī
19. Daśavēṁ svarga mēṁ dēva
20. Tripr̥ṣṭha ardhacakrī
21. Sātavēṁ naraka mēṁ
22. Simha
23. Pahalē naraka mēṁ
24. Sinha
25. Pahalē svarga mēṁ dēva
26. Vidyādhara
27. Sātavēṁ svarga mēṁ dēva
28. Hariṣēṇa rājā
29. Daśavēṁ svarga mēṁ dēva
30. CakravataÊ priyamitra
31. Bārahavēṁ svarga mēṁ dēva
32. Rājā nandana
33. Sōlahavēṁ svarga mēṁ indra
34. Tīrthankara Mahāvīra

इनके पूर्व व मध्य में असंख्यात वर्षों तक इतर निगोद, नरकों, त्रस व स्थावर योनियों में जो भव ग्रहण किये, उनकी गिनती नहीं हो सकती।
Inakē pūrva va madhya mēṁ asaṅkhyāta varṣōn taka itara nigōda, narakōṁ, trasa va sthāvara yōniyōṁ mēṁ jō bhava grahaṇa kiyē, unakī ginatī nahīṁ hō sakatī |

***A***

महावीराष्टक-स्तोत्रम्
Mahāvīrāṣṭaka-Stōtram

कविश्री भागचंद्र
Kaviśrī Bhāgacandra


 
pdf Audio pdf PDF
 

(शिखरिणी छन्द)
(śikhariṇī chanda)
यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित:,
समं भान्ति ध्रौव्य-व्यय-जनि-लसन्तो·न्तरहिता: |
जगत्साक्षी मार्ग-प्रकटनपरो भानुरिव यो,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||१||

Yadīyē caitan’yē mukura iva bhāvāścidacita:,
Samaṁ bhānti dhrauvya-vyaya-jani-lasantō•ntarahitā: |
Jagatsākṣī mārga-prakaṭanaparō bhānuriva yō,
mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||1||

 
अताम्रं यच्चक्षु: कमल-युगलं स्पन्द-रहितम्,
जनान्कोपापायं प्रकटयति बाह्यान्तरमपि |
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||२||

Atāmraṁ yaccakṣu: Kamala-yugalaṁ spanda-rahitam,
janānkōpāpāyaṁ prakaṭayati bāhyābhyantaramapi |
Sphuṭaṁ mūrtiryasya praśamitamayī vātivimalā,
mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||2||

 
नमन्नाकेन्द्राली-मुकुट-मणि-भा-जाल-जटिलम्,
लसत्पादाम्भोज-द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् |
भवज्ज्वाला-शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||३||

Namatrākēndrālī-mukuṭa-maṇi-bhā jāla-jaṭilam,
lasatpādāmbhōja-dvayamiha yadīyaṁ tanubhr̥tām |
Bhavajjvālā-śāntyai prabhavati jalaṁ vā smr̥tamapi,
Mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||3||

 
यदर्चा-भावेन प्रमुदित-मना दर्दुर इह,
क्षणादासीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्ध: सुख-निधि: |
लभन्ते सद्भक्ता: शिव-सुख-समाजं किमु तदा,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||४||

Yadarcā-bhāvēna pramudita-manā dardura iha,
Kṣaṇādāsītsvargī guṇa-gaṇa-samr̥d’dha: Sukha-nidhi: |
Labhantē sadbhaktā: Śiva-sukha-samājaṁ kimu tadā,
Mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||4||

 
कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत-तनुर्ज्ञान-निवहो,
विचित्रात्माप्येको नृपति-वर-सिद्धार्थ-तनय: |
अजन्मापि श्रीमान् विगत-भव-रागोऽद्भुत-गतिर्,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||५||

Kanatsvarṇābhāsōapyapagata-tanurjñāna-nivahō,
Vicitrātmāpyēkō nr̥pati-vara-sid’dhārtha-tanaya: |
Ajanmāpi śrīmān vigata-bhava-rāgōadbhuta-gatir,
Mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||5||

 
यदीया वाग्गङ्गा विविध-नय-कल्लोल-विमला,
वृहज्ज्ञानाभ्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति |
इदानीमप्येषा बुध-जन-मरालै: परिचिता,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||६||

Yadīyā vāggaṅgā vividha-naya-kallōla-vimalā,
Vr̥hajjñānāṁbhōbhirjagati janatāṁ yā snapayati |
Idānīmapyēṣā budha-jana-marālai: Paricitā,
Mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||6||

 
अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन-जयी काम-सुभट:,
कुमारावस्थायामपि निज-बलाद्येन विजित: |
स्फुरन्नित्यानन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिन:,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||७||

Anirvārōdrēkastribhuvana-jayī kāma-subhaṭa:,
Kumārāvasthāyāmapi nija-balādyēna vijita: |
Sphurannityānanda-praśama-pada-rājyāya sa jina:,
Mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||7||

 
महामोहातंक-प्रशमन-पराकस्मिकभिषक्,
निरापेक्षो बन्धुर्विदित-महिमा मंगलकर: |
शरण्य: साधूनां भव-भयभृतामुत्तमगुणो,
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ||८||

Mahāmōhātaṅka-praśamana-parākasmika-bhiṣak,
Nirāpēkṣō bandhurvidita-mahimā maṅgalakara: |
Śaraṇya: Sādhūnāṁ bhava-bhayabhr̥tāmuttamaguṇō,
Mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu mē ||8||

 
(अनुष्टुप्)
(Anuṣṭup)
महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या ‘भागेन्दुना’ कृतम् |
य: पठेच्छ्रुणेच्चापि स याति परमां गतिम् ||

Mahāvīrāṣṭakaṁ stōtraṁ bhaktyā ‘bhāgēndunā’ kr̥tam |
Ya: Paṭhēcchruṇeccāpi sa yāti paramāṁ gatim ||

***A***

भक्तामर स्तोत्र (हिन्दी)
Bhaktāmara Stōtra (Hindī)

कविश्री पं. हेमराज
Kaviśrī pt. Hēmarāja


 
pdf Audio pdf PDF
 

(दोहा)
(dōhā)
आदिपुरुष आदीश जिन, आदि सुविधि करतार |
धरम-धुरंधर परमगुरु, नमूं आदि अवतार ||

Adipuruṣa ādīśa jina, ādi suvidhi karatāra |
Dharama-dhurandhara paramaguru, namuṁ ādi avatāra ||

 
(चौपार्इ छन्द)
(Caupāi chanda)
सुर-नत-मुकुट रतन-छवि करें, अंतर पाप-तिमिर सब हरें ।
जिनपद वंदूं मन वच काय, भव-जल-पतित उधरन-सहाय ।।१।।

Sura-nata-mukuṭa ratana-chavi kareṁ, antara pāpa-timira saba hareṁ |
Jinapada vandun mana vaca kāya, bhava-jala-patita udharana-sahāya ||1||

 
श्रुत-पारग इंद्रादिक देव, जाकी थुति कीनी कर सेव |
शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिन प्रभु की वरनूं गुन-माल ||२||

Śruta-pāraga indrādika dēva, jākī thuti kīnī kara sēva |
Śabda manōhara aratha viśāla, tina prabhu kī varanuṁ guna-māla ||2||

 
विबुध-वंद्य-पद मैं मति-हीन, हो निलज्ज थुति मनसा कीन |
जल-प्रतिबिंब बुद्ध को गहे, शशिमंडल बालक ही चहे ||३||

Vibudha-vandya-pada maiṁ mati-hīna, hō nilajja thuti manasā kīna |
Jala-pratibimba bud’dha kō gahe, śaśimaṇḍala bālaka hī cahe ||3||

 
गुन-समुद्र तुम गुन अविकार, कहत न सुर-गुरु पावें पार |
प्रलय-पवन-उद्धत जल-जंतु, जलधि तिरे को भुज बलवंतु ||४||

Guna-samudra tuma guna avikāra, kahata na sura-guru pāveṁ pāra |
Pralaya-pavana-ud’dhata jala-jantu, jaladhi tire kō bhuja balavantu ||4||

 

सो मैं शक्ति-हीन थुति करूँ, भक्ति-भाव-वश कछु नहिं डरूँ |
ज्यों मृगि निज-सुत पालन हेत, मृगपति सन्मुख जाय अचेत ||५||
Sō maiṁ śakti-hīna thuti karūm̐, bhakti-bhāva-vaśa kachu nahiṁ ḍarūm̐ |
Jyōṁ mr̥gi nija-suta pālana hēt, mr̥gapati sanmukha jāya acēta ||5||
 
मैं शठ सुधी-हँसन को धाम, मुझ तव भक्ति बुलावे राम |
ज्यों पिक अंब-कली परभाव, मधु-ऋतु मधुर करे आराव ||६||
Maiṁ śaṭha sudhī-ham̐sana kō dhāma, mujha tava bhakti bulāve rāma |
Jyōṁ pika amba-kalī parabhāva, madhu-r̥tu madhura kare ārāva ||6||
 
तुम जस जंपत जन छिन माँहिं, जनम-जनम के पाप नशाहिं |
ज्यों रवि उगे फटे ततकाल, अलिवत् नील निशा-तम-जाल ||७||
Tuma jasa jampata jana china mām̐hiṁ, janama-janama kē pāpa naśāhiṁ |
Jyōṁ ravi ugē phaṭē tatakāla, alivat nīla niśā-tama-jāla ||7||
 
तव प्रभाव तें कहूँ विचार, होसी यह थुति जन-मन-हार |
ज्यों जल कमल-पत्र पे परे, मुक्ताफल की द्युति विस्तरे ||८||
Tava prabhāva teṁ kahūm̐ vicāra, hōsī yaha thuti jana-mana-hāra |
Jyōṁ jala kamala-patra pe pare, muktāphala kī dyuti vistare ||8||
 
तुम गुन-महिमा-हत दु:ख-दोष, सो तो दूर रहो सुख-पोष |
पाप-विनाशक है तुम नाम, कमल-विकासी ज्यों रवि-धाम ||९||
Tuma guna-mahimā-hata du:Kha-dōṣa, sō tō dūra rahō sukha-pōṣa |
Pāpa-vināśaka hai tuma nāma, kamala-vikāsī jyōṁ ravi-dhāma ||9||
 
नहिं अचंभ जो होहिं तुरंत, तुमसे तुम-गुण वरणत संत |
जो अधीन को आप समान, करे न सो निंदित धनवान ||१०||
Nahiṁ acambha jō hōhiṁ turanta, tumasē tuma-guṇa varaṇata santa |
Jō adhīna kō āpa samāna, kare na sō nindita dhanavāna ||10||

 

इकटक जन तुमको अवलोय, अवर विषै रति करे न सोय |
को करि क्षार-जलधि जल पान, क्षीर नीर पीवे मतिमान ||११||
Ikaṭaka jana tumakō avalōya, avara viṣai rati kare na sōya |
Kō kari kṣāra-jaladhi jala pāna, kṣīra nīra pīvē matimāna ||11||
 
प्रभु! तुम वीतराग गुण-लीन, जिन परमाणु देह तुम कीन |
हैं तितने ही ते परमाणु, या तें तुम सम रूप न आनु ||१२||
Prabhu! Tuma vītarāga guṇa-līna, jina paramāṇu dēha tuma kīna |
Haiṁ titanē hī tē paramāṇu, yā teṁ tuma sama rūpa na ānu ||12||
 
कहँ तुम मुख अनुपम अविकार, सुर-नर-नाग-नयन-मन हार |
कहाँ चंद्र-मंडल सकलंक, दिन में ढाक-पत्र सम रंक ||१३||
Kaham̐ tuma mukha anupama avikāra, sura-nara-nāga-nayana-mana hāra |
Kahām̐ candra-maṇḍala sakalaṅka, dina mēṁ ḍhāka-patra sama raṅka ||13||
 
पूरन-चंद्र-ज्योति छविवंत, तुम गुन तीन जगत् लंघंत |
एक नाथ त्रिभुवन-आधार, तिन विचरत को करे निवार ||१४||
Pūrana-candra-jyōti chavivanta, tuma guna tīna jagat laṅghanta |
Ēka nātha tribhuvana-ādhāra, tina vicarata kō kare nivāra ||14||
 
जो सुर-तिय विभ्रम आरम्भ, मन न डिग्यो तुम तोउ न अचंभ |
अचल चलावे प्रलय समीर, मेरु-शिखर डगमगें न धीर ||१५||
Jō sura-tiya vibhrama ārambha, mana na ḍigyō tuma tou na acambha |
Acala calāve pralaya samīra, mēru-śikhara ḍagamageṁ na dhīra ||15||
 
धूम-रहित बाती गत नेह, परकाशे त्रिभुवन-घर एह |
वात-गम्य नाहीं परचंड, अपर दीप तुम बलो अखंड ||१६||
Dhūma-rahita bātī gata nēha, parakāśe tribhuvana-ghara ēha |
Vāta-gamya nāhīṁ paracaṇḍa, apara dīpa tuma balō akhaṇḍa ||16||

 

छिपहु न लुपहु राहु की छाहिं, जग-परकाशक हो छिन-माहिं |
घन-अनवर्त दाह विनिवार, रवि तें अधिक धरो गुणसार ||१७||
Chipahu na lupahu rāhu kī chāhiṁ, jaga-parakāśaka hō china-māhiṁ |
Ghana-anavarta dāha vinivāra, ravi teṁ adhika dharō guṇasāra ||17||
 
सदा उदित विदलित तममोह, विघटित मेघ-राहु-अवरोह |
तुम मुख-कमल अपूरब चंद, जगत्-विकाशी जोति अमंद ||१८||
Sadā udita vidalita tamamōha, vighaṭita mēgha-rāhu-avarōha |
Tuma mukha-kamala apūraba canda, jagat-vikāśī jōti Amanda ||18||
 
निश-दिन शशि रवि को नहिं काम, तुम मुख-चंद हरे तम-धाम |
जो स्वभाव तें उपजे नाज, सजल मेघ तें कौनहु काज ||१९||
Niśa-dina śaśi ravi kō nahiṁ kāma, tuma mukha-canda harē tama-dhāma |
Jō svabhāva ten upajē nāja, sajala mēgha ten kaunahu kāja ||19||

 जो सुबोध सोहे तुम माँहिं, हरि हर आदिक में सो नाहिं |
जो द्युति महा-रतन में होय, कांच-खंड पावे नहिं सोय ||२०||

Jō subōdha sōhē tuma mām̐hiṁ, hari hara ādika mēṁ sō nāhiṁ |
Jō dyuti mahā-ratana mēṁ hōya, kān̄ca-khaṇḍa pāve nahiṁ sōya ||20||

 
(नाराच छन्द)
(Nārāca chanda)
सराग देव देख मैं भला विशेष मानिया |
स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया ||
कछू न तोहि देखके जहाँ तुही विशेखिया |
मनोग चित्त-चोर ओर भूल हू न पेखिया ||२१||

Sarāga dēva dēkha maiṁ bhalā viśēṣa māniyā |
Svarūpa jāhi dēkha vītarāga tū pichāniyā ||
Kachū na tōhi dēkhakē jahām̐ tuhī viśēkhiyā |
Manōga citta-cōra ora bhūla hū na pēkhiyā ||21||

 
अनेक पुत्रवंतिनी नितंबिनी सपूत हैं |
न तो समान पुत्र और मात तें प्रसूत हैं ||
दिशा धरंत तारिका अनेक कोटि को गिने |
दिनेश तेजवंत एक पूर्व ही दिशा जने ||२२||
Anēka putravantinī nitambinī sapūta haiṁ |
Na tō samāna putra aura māta ten prasūta haiṁ ||
Diśā dharanta tārikā anēka kōṭi kō gine |
Dinēśa tējavanta ēka pūrva hī diśā jane ||22||
 
पुरान हो पुमान हो पुनीत पुण्यवान हो |
कहें मुनीश! अंधकार-नाश को सुभानु हो ||
महंत तोहि जान के न होय वश्य काल के |
न और मोहि मोक्ष पंथ देय तोहि टाल के ||२३||
Purāna hō pumāna hō punīta puṇyavāna hō |
Kaheṁ munīśa! Andhakāra-nāśa kō subhānu hō ||
Mahanta tōhi jāna kē na hōya vaśya kāla kē |
Na aura mōhi mōkṣa pantha dēya tōhi ṭāla kē ||23||
 
अनंत नित्य चित्त की अगम्य रम्य आदि हो |
असंख्य सर्वव्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो ||
महेश कामकेतु जोगि र्इश योग ज्ञान हो |
अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो ||२४||
Ananta nitya citta kī agamya ramya ādi hō |
Asaṅkhya sarvavyāpi viṣṇu brahma hō anādi hō ||
Mahēśa kāmakētu jōgi īśa yōga jñāna hō |
Anēka ēka jñānarūpa śud’dha santamāna hō ||24||
 
तुही जिनेश! बुद्ध है सुबुद्धि के प्रमान तें |
तुही जिनेश! शंकरो जगत्त्रयी विधान तें ||
तुही विधात है सही सुमोख-पंथ धार तें |
नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अर्थ के विचार तें ||२५||
Tuhī jinēśa! Bud’dha hai subud’dhi kē pramāna ten |
Tuhī jinēśa! Śaṅkarō jagattrayī vidhāna ten ||
Tuhī vidhāta hai sahī sumōkha-pantha dhāra ten |
Narōttamō tuhī prasid’dha artha kē vicāra ten ||25||

 
नमो करूँ जिनेश! तोहि आपदा निवार हो |
नमो करूँ सु भूरि भूमि-लोक के सिंगार हो ||
नमो करूँ भवाब्धि-नीर-राशि-शोष-हेतु हो |
नमो करूँ महेश! तोहि मोख-पंथ देतु हो ||२६||

Namō karūm̐ jinēśa! Tōhi āpadā nivāra hō |
Namō karūm̐ su bhūri bhūmi-lōka kē siṅgāra hō ||
Namō karūm̐ bhavābdhi-nīra-rāśi-śōṣa-hētu hō |
Namō karūm̐ mahēśa! Tōhi mōkha-pantha dētu hō ||26||

 
(चौपार्इ 15 मात्रा)
(Caupāi 15 mātrā)

तुम जिन पूरन गुन-गन भरे, दोष गर्व करि तुम परिहरे |
और देव-गण आश्रय पाय,स्वप्न न देखे तुम फिर आय ||२७||

Tuma jina pūrana guna-gana bharē, dōṣa garva kari tuma pariharē |
Aura dēva-gaṇa āśraya pāya,svapna na dēkhē tuma phira āya ||27||

 
तरु अशोक-तल किरन उदार, तुम तन शोभित है अविकार |
मेघ निकट ज्यों तेज फुरंत, दिनकर दिपे तिमिर निहनंत ||२८||
Taru aśōka-tala kirana udāra, tuma tana śōbhita hai avikāra |
Mēgha nikaṭa jyōṁ tēja phuranta, dinakara dipe timira nihananta ||28||
 
सिंहासन मणि-किरण-विचित्र, ता पर कंचन-वरन पवित्र |
तुम तन शोभित किरन विथार, ज्यों उदयाचल रवि तम-हार ||२९||
Sinhāsana maṇi-kiraṇa-vicitra, tā para kan̄cana-varana pavitra |
Tuma tana śōbhita kirana vithāra, jyōṁ udayācala ravi tama-hāra ||29||
 
कुंद-पुहुप-सित-चमर ढ़ुरंत, कनक-वरन तुम तन शोभंत |
ज्यों सुमेरु-तट निर्मल कांति, झरना झरे नीर उमगांति ||३०||
Kunda-puhupa-sita-camara dhuranta, kanaka-varana tuma tana śōbhanta |
Jyōṁ sumēru-taṭa nirmala kānti, jharanā jhare nīra umagānti ||30||

 

ऊँचे रहें सूर-दुति लोप, तीन छत्र तुम दिपें अगोप |
तीन लोक की प्रभुता कहें, मोती झालरसों छवि लहें ||३१||
Ūm̐cē rahēṁ sūra-duti lōpa, tīna chatra tuma dipen agōpa |
Tīna lōka kī prabhutā kahēn, mōtī jhālarasōṁ chavi lahēn ||31||
 
दुंदुभि-शब्द गहर गंभीर, चहुँ दिशि होय तुम्हारे धीर |
त्रिभुवन-जन शिव-संगम करें, मानो जय-जय रव उच्चरें ||३२||
Dundubhi-śabda gahara gambhīra, cahum̐ diśi hōya tumhārē dhīra |
Tribhuvana-jana śiva-saṅgama karēṁ, mānō jaya-jaya rava uccarēṁ ||32||
 
मंद पवन गंधोदक इष्ट, विविध कल्पतरु पुहुप सुवृष्ट |
देव करें विकसित दल सार, मानो द्विज-पंकति अवतार ||३३||
Manda pavana gandhōdaka iṣṭa, vividha kalpataru puhupa suvr̥ṣṭa |
Dēva karēn vikasita dala sāra, mānō dvija-paṅkati avatāra ||33||
 
तुम तन-भामंडल जिन-चंद, सब दुतिवंत करत हैं मंद |
कोटि संख्य रवि-तेज छिपाय, शशि निर्मल निशि करे अछाय ||३४||
Tuma tana-bhāmaṇḍala jina-canda, saba dutivanta karata haiṁ manda |
Kōṭi saṅkhya ravi-tēja chipāya, śaśi nirmala niśi kare achāya ||34||
 
स्वर्ग-मोख-मारग संकेत, परम-धरम उपदेशन हेत |
दिव्य वचन तुम खिरें अगाध, सब भाषा-गर्भित हित-साध ||३५||

Svarga-mōkha-māraga saṅkēta, parama-dharama upadēśana hēta |
Divya vacana tuma khiren agādha, saba bhāṣā-garbhita hita-sādha ||35||

 

(दोहा छन्द)
(Dōhā chanda)
विकसित-सुवरन-कमल-दुति, नख-दुति मिलि चमकाहिं |
तुम पद पदवी जहँ धरो, तहँ सुर कमल रचाहिं ||३६||

Vikasita-suvarana-kamala-duti, nakha-duti mili camakāhiṁ |
Tuma pada padavī jaham̐ dharō, taham̐ sura kamala racāhiṁ ||36||

 

ऐसी महिमा तुम-विषै, और धरे नहिं कोय |
सूरज में जो जोत है, नहिं तारा-गण होय ||३७||

Aisī mahimā tuma-viṣaiṁ, aura dharai nahiṁ kōya |
Sūraja mēṁ jō jōta hai, nahiṁ tārā-gaṇa hōya ||37||

 
(षट्पद छन्द)
(Ṣaṭpada chanda)
मद-अवलिप्त-कपोल-मूल अलि-कुल झँकारें |
तिन सुन शब्द प्रचंड क्रोध उद्धत अति धारें ||
काल-वरन विकराल कालवत् सनमुख आवे |
ऐरावत सो प्रबल सकल जन भय उपजावे ||
देखि गयंद न भय करे, तुम पद-महिमा लीन |
विपति-रहित संपति-सहित, वरतैं भक्त अदीन ||३८||

Mada-avalipta-kapōla-mūla ali-kula jham̐kārēn |
Tina suna śabda pracaṇḍa krōdha ud’dhata ati dhārēn ||
Kāla-varana vikarāla kālavat sanamukha āve |
Airāvata sō prabala sakala jana bhaya upajāve ||
Dēkhi gayanda na bhaya kare, tuma pada-mahimā līna |
Vipati-rahita sampati-sahita, varatēn bhakta adīna ||38||
 
अति मद-मत्त गयंद कुंभ-थल नखन विदारे |
मोती रक्त समेत डारि भूतल सिंगारे ||
बाँकी दाढ़ विशाल वदन में रसना लोले |
भीम भयानक रूप देख जन थरहर डोले ||
ऐसे मृग-पति पग-तले, जो नर आयो होय |
शरण गये तुम चरण की, बाधा करे न सोय ||३९||
Ati mada-matta gayanda kumbha-thala nakhana vidāre |
Mōtī rakta samēta ḍāri bhūtala siṅgāre ||
Bām̐kī dāṛha viśāla vadana mēṁ rasanā lōle |
Bhīma bhayānaka rūpa dēkha jana tharahara ḍōle ||
Aisē mr̥ga-pati paga-tale, jō nara āyō hōya |
Śaraṇa gayē tuma caraṇa kī, bādhā kare na sōya ||39||

 
प्रलय-पवनकरि उठी आग जो तास पटंतर |
वमे फुलिंग शिखा उतंग पर जले निरंतर ||
जगत् समस्त निगल्ल भस्म कर देगी मानो |
तड़-तड़ाट दव-अनल जोर चहुँ-दिशा उठानो ||
सो इक छिन में उपशमे, नाम-नीर तुम लेत |
होय सरोवर परिनमे, विकसित-कमल समेत ||४०||
Pralaya-pavanakari uṭhī āga jō tāsa paṭantara |
Vame phuliṅga śikhā utaṅga para jalē nirantara ||
Jagat samasta nigalla bhasma kara dēgī mānō |
Taṛa-taṛāṭa dava-anala jōra cahum̐-diśā uṭhānō ||
Sō ika china mēṁ upaśame, nāma-nīra tuma lēta |
Hōya sarōvara pariname, vikasita-kamala samēta ||40||
 
कोकिल-कंठ-समान श्याम-तन क्रोध जलंता |
रक्त-नयन फुंकार मार विष-कण उगलंता ||
फण को ऊँचा करे वेगि ही सन्मुख धाया |
तव जन होय नि:शंक देख फणपति को आया ||
जो चाँपे निज पग-तले, व्यापे विष न लगार |
नाग-दमनि तुम नाम की, है जिनके आधार ||४१||
Kōkila-kaṇṭha-samāna śyāma-tana krōdha jalantā |
Rakta-nayana phuṅkāra māra viṣa-kaṇa ugalantā ||
Phaṇa kō ūm̐cā karē vēgi hī sanmukha dhāyā |
Tava jana hōya ni:Śaṅka dēkha phaṇapati kō āyā ||
Jō cām̐pē nija paga-talaiṁ, vyāpe viṣa na lagāra |
Nāga-damani tuma nāma kī, hai jinakē ādhāra ||41||
 
जिस रन माहिं भयानक रव कर रहे तुरंगम |
घन-सम गज गरजाहिं मत्त मानों गिरि-जंगम ||
अति-कोलाहल-माँहिं बात जहँ नाहिं सुनीजे |
राजन को परचंड देख बल धीरज छीजे ||
नाथ तिहारे नाम तें, अघ छिन माँहि पलाय |
ज्यों दिनकर परकाश तें, अंधकार विनशाय ||४२||
Jisa rana māhiṁ bhayānaka rava kara rahē turaṅgama |
Ghana-sama gaja garajāhiṁ matta mānōṁ giri-jaṅgama ||
Ati-kōlāhala-mām̐hiṁ bāta jaham̐ nāhiṁ sunīje |
Rājana kō paracaṇḍa dēkha bala dhīraja chīje ||
Nātha tihārē nāma ten, agha china mām̐hi palāya |
Jyōṁ dinakara parakāśa ten, andhakāra vinaśāya ||42||
 
मारें जहाँ गयंद-कुंभ हथियार विदारे |
उमगे रुधिर-प्रवाह वेग जल-सम विस्तारे ||
होय तिरन असमर्थ महाजोधा बलपूरे |
तिस रन में जिन तोर भक्त जे हैं नर सूरे ||
दुर्जय अरिकुल जीतके, जय पावें निकलंक |
तुम पद-पंकज मन बसें, ते नर सदा निशंक ||४३||
Mārēṁ jahām̐ gayanda-kumbha hathiyāra vidāre |
Umagē rudhira-pravāha vēga jala-sama vistāre ||
Hōya tirana asamartha mahājōdhā balapūrē |
Tisa rana mēṁ jina tōra bhakta jē haiṁ nara sūrē ||
Durjaya arikula jītakē, jaya pāven nikalaṅka |
Tuma pada-paṅkaja mana basen, tē nara sadā niśaṅka ||43||
 
नक्र चक्र मगरादि मच्छ-करि भय उपजावे |
जा में बड़वा अग्नि दाह तें नीर जलावे ||
पार न पावे जास थाह नहिं लहिये जाकी |
गरजे अतिगंभीर लहर की गिनति न ताकी ||
सुख सों तिरें समुद्र को, जे तुम गुन सुमिराहिं |
लोल-कलोलन के शिखर, पार यान ले जाहिं ||४४||
Nakra cakra magarādi maccha-kari bhaya upajāve |
Jāmēṁ baṛavā agni dāha ten nīra jalāve ||
Pāra na pāve jāsa thāha nahiṁ lahiyē jākī |
Garajē atigambhīra lahara kī ginati na tākī ||
Sukha sōṁ tiren samudra kō, jē tuma guna sumirāhiṁ |
Lōla-kalōlana kē śikhara, pāra yāna lē jāhiṁ ||44||

 
महा जलोदर रोग-भार पीड़ित नर जे हैं |
वात पित्त कफ कुष्ट आदि जो रोग गहे हैं ||
सोचत रहें उदास नाहिं जीवन की आशा |
अति घिनावनी देह धरें दुर्गंधि-निवासा ||
तुम पद-पंकज-धूल को, जो लावें निज-अंग |
ते नीरोग शरीर लहि, छिन में होंय अनंग ||४५||
Mahā jalōdara rōga-bhāra pīṛita nara jē haiṁ |
Vāta pitta kapha kuṣṭa ādi jō rōga gahe haiṁ ||
Sōcata rahēṁ udāsa nāhiṁ jīvana kī āśā |
Ati ghināvanī dēha dharen durgandhi-nivāsā ||
Tuma pada-paṅkaja-dhūla kō, jō lāven nija-aṅga |
Tē nīrōga śarīra lahi, china mēṁ hōnya anaṅga ||45||
 
पाँव कंठ तें जकड़ बाँध साँकल अतिभारी |
गाढ़ी बेड़ी पैर-माहिं जिन जाँघ विदारी ||
भूख-प्यास चिंता शरीर-दु:ख जे विललाने |
सरन नाहिं जिन कोय भूप के बंदीखाने ||
तुम सुमिरत स्वयमेव ही, बंधन सब खुल जाहिं |
छिन में ते संपति लहें, चिंता भय विनसाहिं ||४६||
Pām̐va kaṇṭha ten jakaṛa bām̐dha sām̐kala atibhārī |
Gāṛhī bēṛī paira-māhiṁ jina jām̐gha vidārī ||
Bhūkha-pyāsa cintā śarīra-du:Kha jē vilalānē |
Sarana nāhiṁ jina kōya bhūpa kē bandīkhānē ||
Tuma sumirata svayamēva hī, bandhana saba khula jāhiṁ |
China mēṁ tē sampati lahen, cintā bhaya vinasāhiṁ ||46||
 
महामत्त गजराज और मृगराज दवानल |
फणपति रण-परचंड नीर-निधि रोग महाबल ||
बंधन ये भय आठ डरपकर मानों नाशे |
तुम सुमिरत छिनमाहिं अभय थानक परकाशे ||
इस अपार-संसार में, शरन नाहिं प्रभु कोय |
या तें तुम पद-भक्त को, भक्ति सहार्इ होय ||४७||
Mahāmatta gajarāja aura mr̥garāja davānala |
Phaṇapati raṇa-paracaṇḍa nīra-nidhi rōga mahābala||
Bandhana yē bhaya āṭha ḍarapakara mānōṁ nāśe |
Tuma sumirata chinamāhiṁ abhaya thānaka parakāśe ||
Isa apāra-sansāra mēṁ, śarana nāhiṁ prabhu kōya |
Yā ten tuma pada-bhakta kō, bhakti sahāi hōya ||47||
 
यह गुनमाल विशाल नाथ! तुम गुनन सँवारी |
विविध-वर्णमय-पुहुप गूँथ मैं भक्ति विथारी ||
जे नर पहिरें कंठ भावना मन में भावें |
‘मानतुंग’-सम निजाधीन शिवलक्ष्मी पावें ||
भाषा-भक्तामर कियो, ‘हेमराज’ हित-हेत |
जे नर पढ़ें सुभाव-सों, ते पावें शिव-खेत ||४८||
Yaha gunamāla viśāla nātha! Tuma gunana sam̐vārī |
Vividha-varṇamaya-puhupa gūm̐tha maiṁ bhakti vithārī ||
Jē nara pahirēn kaṇṭha bhāvanā mana mēṁ bhāven |
‘Mānatuṅga’-sama nijādhīna śivalakṣmī pāven ||
Bhāṣā-bhaktāmara kiyō, ‘hēmarāja’ hita-hēta |
Jē nara paṛhen subhāva-sōṁ, tē pāven śiva-khēta ||48||

* * * A * * *

भक्तामर-स्तोत्र महिमा
Bhaktāmara-Stōtra Mahimā

पं. हीरालाल जैन ‘कौशल’
Pt. Hīrālāla Jaina ‘Kauśala’


 
pdf Audio pdf PDF
 

श्री भक्तामर का पाठ, करो नित प्रात, भक्ति मन लार्इ |
सब संकट जायँ नशार्इ ||
जो ज्ञान-मान-मतवारे थे, मुनि मानतुङ्ग से हारे थे |
चतुरार्इ से उनने नृपति लिया बहकार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||१||

Srī bhaktāmara kā pāṭha, karō nita prāta, bhakti mana lāi |
Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||
Jō jñāna-māna-matavārē thē, muni mānatung sē hārē thē |
Caturai sē unanē nr̥pati liyā bahakāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||1||

मुनि जी को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था |
मुनि-वीतराग को आज्ञा नहीं सुहार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||२||

Muni jī kō nr̥pati bulāyā thā, sainika jā hukma sunāyā thā |
Muni-vītarāga kō ājñā nahīṁ suhāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||2||

उपसर्ग घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मंगाया था |
हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||३||

Upasarga ghōra taba āyā thā, balapūrvaka pakaṛa maṅgāyā thā |
Hathakaṛī bēṛiyōṁ sē tana diyā bandhāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||3||

मुनि कारागृह भिजवाये थे, अड़तालिस ताले लगाये थे |
क्रोधित नृप बाहर पहरा दिया बिठार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||४||
Muni kārāgr̥ha bhijavāyē thē, aṛatālisa tālē lagāyē thē |
Krōdhita nr̥pa bāhara paharā diyā biṭhāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||4||

मुनि शांतभाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को ध्याया था |
हो ध्यान-मग्न ‘भक्तामर’ दिया बनार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||५||
Muni śāntabhāva apanāyā thā, śrī ādinātha kō dhyāyā thā |
Hō dhyāna-magna ‘bhaktāmara’ diyā banāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||5||

सब बंधन टूट गये मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके |
कारागृह से आ बाहर दिये दिखार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||६||
Saba bandhana ṭūṭa gayē muni kē, tālē saba svayaṁ khulē unakē |
Kārāgr̥ha sē ā bāhara diyē dikhāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||6||

राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था |
मुनि के चरणों में अनुपम-भक्ति दिखार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||७||
Rājā nata hōkara āyā thā, aparādha kṣamā karavāyā thā |
Muni kē caraṇōṁ mēṁ anupama-bhakti dikhāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||7||

जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋभष-चरण चित धरता है |
जो ऋद्धि-मंत्र का विधिवत् जाप करार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||८||
Jō pāṭha bhakti sē karatā hai, nita r̥bhaṣa-caraṇa cita dharatā hai |
Jō r̥d’dhi-mantra kā vidhivat jāpa karāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||8||

भय विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं |
सब मनवाँछित हों पूर्ण, शांति छा जार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||९||
Bhaya vighna upadrava ṭalatē haiṁ, vipadā kē divasa badalatē haiṁ |
Saba manavām̐chita hōṁ pūrṇa, śānti chā jāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||9||

जो वीतराग-आराधन है, आतम-उन्नति का साधन है |
उससे प्राणी का भव-बन्धन कट जार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||१०||
Jō vītarāga-ārādhana hai, ātama-unnati kā sādhana hai |
Usasē prāṇī kā bhava-bandhana kaṭa jāi. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśāi ||10||

‘कौशल’ सुभक्ति को पहिचानो, संसार-दृष्टि बंधन जानो |
लो ‘भक्तामर’ से आत्म-ज्योति प्रकटार्इ। सब संकट जायँ नशार्इ ||११||
‘Kauśala’ subhakti kō pahicānō, sansāra-dr̥ṣṭi bandhana jānō |
Lō ‘bhaktāmara’ sē ātma-jyōti prakaṭār’i. Saba saṅkaṭa jāyam̐ naśār’i ||11||

* * * A * * *

भक्तामर-स्तोत्र
Bhaktāmara-Stōtra

आचार्य श्री मानतुंग स्वामी
Acharya Srī Mānatuṅgā swami


 
pdf Audio pdf PDF
 

परिचय : यह सुप्रसिद्ध स्तोत्र है। क्रुद्ध नृपति द्वारा आचार्य मानतुंग को बलपूर्वक पकड़वा कर 48 तालों के अंदर बंद करवा दिया गया था। उस समय धर्म की रक्षा और प्रभावना हेतु आचार्यश्री ने भगवान् आदिनाथ की इस भक्ति-स्तुति की रचना की थी, जिस से 48 ताले स्वयं टूट गये थे और राजा ने क्षमा माँगकर उनके प्रति बड़ी भक्ति प्रदर्शित की थी। ‘भक्तामर-स्तोत्र’ का पाठ समस्त विघ्न-बाधाओं का नाशक और सब प्रकार मंगलकारक माना जाता है। इसका प्रत्येक श्लोक मंत्र मानकर उसकी आराधना भी की जाती है |
Paricaya: Yaha suprasid’dha stōtra hai. Krud’dha nr̥pati dvārā ācārya mānatuṅga kō balapūrvaka pakaṛavā kara 48 tālōṁ kē andara banda karavā diyā gayā thā. Usa samaya dharma kī rakṣā aura prabhāvanā hētu ācāryaśrī nē bhagavān ādinātha kī isa stuti kī racanā kī thī, jisasē 48 tālē svayaṁ ṭūṭa gayē thē aura rājā nē kṣamā mām̐gakara unakē prati baṛī bhakti pradarśita kī thī. ‘Bhaktāmara-stōtra’ kā pāṭha samasta vighna-bādhā’ōṁ kā nāśaka aura saba prakāra maṅgalakāraka mānā jātā hai. Isakā pratyēka ślōka mantra mānakara usakī ārādhanā bhī kī jātī hai |

(अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ से प्रकाशित ‘भक्तामर-स्तोत्रम्’ देखें |)
(Adhika jānakārī kē li’ē hamārē yahām̐ sē prakāśita ‘bhaktāmara-stōtram’ dēkhēṁ |)

(वसंत-तिलका छंद)
(Vasanta-tilakā chhanda)

भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा-
मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम् |
मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम् |
सम्यक् प्रणम्य जिन-पाद-यु वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम् ||१||

Bhaktāmara-praṇata-mauli-maṇi-prabhāṇā
Mudyōtakaṁ dalita-pāpa-tamō-vitānam |
Samyak praṇamya jina-pāda-yugaṁ yugādā-
vālambanaṁ bhava-jalē patatāṁ janānām ||1||

 

य: संस्तुत: सकल-वाड़्मय-तत्त्व-बोधा-
दुद्भूत-बुद्धि-पटुभि: सुर-लोकनाथै: |
स्तोत्रैर्जगत् – त्रितय – चित्त – हरैरुदारै:,
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ||२||
Ya: Sanstuta: Sakala-vāngmaya-tattva-bōdhā-
dudbhūta-bud’dhi-paṭubhi: Sura-lōkanāthai: |
Stōtrairjagat – tritaya – citta – harairudārai:,
Stōṣyē kilāhamapi taṁ prathamaṁ jinēndram ||2||
 
बुद्धया विनापि विबुधार्चित-पाद-पीठ
स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपोऽहम् |
बालं विहाय जल-संस्थितमिन्दु-बिम्ब-
मन्य: क इच्छति जन: सहसा ग्रहीतुम् ||३||
Bud’dhayā vināpi vibudhārcita-pāda-pīṭha
Stōtuṁ samudyata-matirvigata-trapō̕ham |
Bālaṁ vihāya jala-sansthitamindu-bimba-
Man’ya: Ka icchati jana: Sahasā grahītum ||3||
 
वक्तुं गुणान्गुण-समुद्र शशांक-कान्तान्,
कस्ते क्षम: सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्ध्या |
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्रम्,
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ||4||
Vaktuṁ guṇān’guṇa-samudra śaśāṅka-kāntān,
Kastē kṣama: Sura-guru-pratimō̕pi bud’dhyā |
Kalpānta-kāla-pavanōd’dhata-nakra-cakram,
Kō vā tarītumalamambunidhiṁ bhujābhyām ||4||
 
सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीश!
कर्तुं स्तवं विगत-शक्तिरपि प्रवृत्त: |
प्रीत्यात्म-वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्,
नाभ्येति किं निज-शिशो: परिपालनार्थम् ||५||
Sō̕haṁ tathāpi tava bhakti-vaśānmunīśa!
Kartuṁ stavaṁ vigata-śaktirapi pravr̥tta: |
Prītyātma-vīryamavicārya mr̥gī mr̥gēndram,
Nābhyēti kiṁ nija-śiśō: Paripālanārtham ||5||
 
अल्प-श्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम!
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् |
यत्कोकिल: किल मधौ मधुरं विरौति,
तच्चाम्र-चारु-कलिका-निकरैक-हेतु: ||६||
Alpa-śrutaṁ śrutavatāṁ parihāsa-dhāma!
Tvadbhaktirēva mukharīkurutē balānmām |
Yatkōkila: Kila madhau madhuraṁ virauti,
Taccāmra-cāru-kalikā-nikaraika-hētu: ||6||
 

त्वत्संस्तवेन भव-सन्तति-सन्निबद्धम्,
पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम्|
आक्रान्त-लोकमलि-नीलमशेषमाशु,
सूर्यांशु-भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ||७||
Tvatsanstavēna bhava-santati-sannibad’dham,
Pāpaṁ kṣaṇātkṣayamupaiti śarīrabhājām |
Ākrānta-lōkamali-nīlamaśēṣamāśu,
Sūryānśu-bhitnnamiva śārvaramandhakāram ||7||
 
मत्त्वेति नाथ! तव संस्तवनं मयेद-
मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात् |
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु,
मुक्ता-फलद्युतिमुपैति ननूद-बिन्दु: ||८||
Mattvēti nātha! Tava sanstavanaṁ mayēda-
Mārabhyatē tanu-dhiyāpi tava prabhāvāt |
Cētō hariṣyati satāṁ nalinī-dalēṣu,
Muktā-phaladyutimupaiti nanūda-bindu: ||8||
 
आस्तां तव स्तवनमस्त-समस्त-दोषम्,
त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति ।
दूरे सहस्रकिरण: कुरुते प्रभैव,
पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि ।।९।।
Āstāṁ tava stavanamasta-samasta-dōṣam,
Tvatsaṅkathā̕pi jagatāṁ duritāni hanti |
Dūrē sahasrakiraṇa: Kurutē prabhaiva,
Padmākarēṣu jalajāni vikāsabhāñji ||9||
 
नात्यद्भुतं भुवन-भूषण भूत-नाथ!
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त: |
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ||१०||
Nātyadbhutaṁ bhuvana-bhūṣaṇa bhūta-nātha!
Bhūtairguṇairbhuvi bhavantamabhiṣṭuvanta: |
Tulyā bhavanti bhavatō nanu tēna kiṁ vā,
Bhūtyāśritaṁ ya iha nātmasamaṁ karōti ||10||
 
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष-विलोकनीयम्,
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु: |
पीत्वा पय: शशिकर-द्युति-दुग्ध-सिन्धो:,
क्षारं जलं जल-निधे रसितुं क: इच्छेत् ||११||
Dr̥ṣṭvā bhavantamanimēṣa-vilōkanīyam,
Nān’yatra tōṣamupayāti janasya cakṣu: |
Pītvā paya: Śaśikara-dyuti-dugdha-sindhō:,
Kṣāraṁ jalaṁ jala-nidhē rasituṁ ka: Icchēt ||11||
 
यै: शान्त-राग-रुचिभि: परमाणुभिस्त्वम्,
निर्मापितस्त्रिभुवनैक – ललाम – भूत !
तावन्त एव खलु तेऽप्यणव: पृथिव्याम्,
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ||१२||
Yai: Śānta-rāga-rucibhi: Paramāṇubhistvam,
Nirmāpitastribhuvanaika – lalāma – bhūta!
Tāvanta ēva khalu tē̕pyaṇava: Pr̥thivyām,
Yattē samānamaparaṁ na hi rūpamasti ||12||
 
वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि,
नि:शेष-निर्जित-जगत्त्रितयोपमानम् |
बिम्बं कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य,
यद्वासरे भवति पांडु-पलाश-कल्पम् ||१३||
Vaktraṁ kva tē sura-narōraga-nētra-hāri,
Ni:Śēṣa-nirjita-jagattritayōpamānam |
Bimbaṁ kalaṅka-malinaṁ kva niśākarasya,
Yadvāsarē bhavati pāṇḍu-palāśa-kalpam ||13||
 
सम्पूर्ण-मंडल-शशांक-कला-कलाप-
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति |
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर-नाथमेकम्,
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ||१४||
Sampūrṇa-maṇḍala-śaśāṅka-kalā-kalāpa-
Subhrā guṇāstribhuvanaṁ tava laṅghayanti |
Yē sanśritāstrijagadīśvara-nāthamēkam,
Kastānnivārayati san̄caratō yathēṣṭam ||14||
 
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि-
र्नीतं मनागपि मनो न विकार-मार्गम् |
कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन,
किं मन्दराद्रि-शिखरं चलितं कदाचित् ||१५||
Citraṁ kimatra yadi tē tridaśāṅganābhir-
Nītaṁ manāgapi manō na vikāra-mārgam |
Kalpānta-kāla-marutā calitācalēna,
Kiṁ mandarādri-śikharaṁ calitaṁ kadācit ||15||
 
निर्धूम – वर्तिरपवर्जित – तैल – पूर:,
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि |
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्,
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश: ||१६||
Nirdhūma – vartirapavarjita – taila – pūra:,
Kr̥tsnaṁ jagattrayamidaṁ prakaṭīkarōṣi |
Gamyō na jātu marutāṁ calitācalānām,
Dīpō̕parastvamasi nātha jagatprakāśa: ||16||
 
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु-गम्य:,
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति |
नाम्भोधरोदर-निरुद्ध-महा-प्रभाव:,
सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र! लोके ||१७||
Nāstaṁ kadācidupayāsi na rāhu-gamya:,
Spaṣṭīkarōṣi sahasā yugapajjaganti |
Nāmbhōdharōdara-nirud’dha-mahā-prabhāva:,
Sūryātiśāyi-mahimāsi munīndra! Lōkē ||17||
 
नित्योदयं दलित-मोह-महान्धकारम्,
गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम् |
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति,
विद्योतयज्जगदपूर्व-शशान्क-बिम्बम् ||१८||
Nityōdayaṁ dalita-mōha-mahāndhakāram,
Gamyaṁ na rāhu-vadanasya na vāridānām |
Vibhrājatē tava mukhābjamanalpakānti,
Vidyōtayajjagadapūrva-śaśānk-bimbam ||18||
 
किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा,
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तम:सु नाथ |
निष्पन्न-शालि-वन-शालिनि जीव-लोके,
कार्यं कियज्जलधरैर्जल-भार-नम्रै: ||१९||
Kiṁ śarvarīṣu śaśinā̕ahnī vivasvatā vā,
Yuṣmanmukhēndu-dalitēṣu tama:Su nātha |
Niṣpatra-śāli-vana-śālini jīva-lōkē,
Kāryaṁ kiyajjaladharairjala-bhāra-namrai: ||19||
 
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु |
तेज: स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्,
नैवं तु काच-शकले किरणाकुलेऽपि ||२०||
Jñānaṁ yathā tvayi vibhāti kr̥tāvakāśam,
Naivaṁ tathā hariharādiṣu nāyakēṣu |
Tēja: Sphuranmaṇiṣu yāti yathā mahattvam,
Naivaṁ tu kāca-śakalē kiraṇākulē̕pi ||20||
 
मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा,
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति |
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य:,
कश्चिन्मनो हरति नाथ! भवान्तरेऽपि ||२१||
Man’yē varaṁ hariharādaya ēva dr̥ṣṭā,
Dr̥ṣṭēṣu yēṣu hr̥dayaṁ tvayi tōṣamēti |
Kiṁ vīkṣitēna bhavatā bhuvi yēna nān’ya:,
Kaścinmanō harati nātha! Bhavāntarē̕pi ||21||
 
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता |
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र-रश्मिम्,
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् ||२२||
Strīṇāṁ śatāni śataśō janayanti putrān,
Nān’yā sutaṁ tvadupamaṁ jananī prasūtā |
Sarvā diśō dadhati bhāni sahasra-raśmim,
Prācyēva digjanayati sphuradanśujālam ||22||
 
त्वामामनन्ति मुनय: परमं पुमांस-
मादित्य-वर्णममलं तमस: पुरस्तात् |
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्,
नान्य: शिव: शिवपदस्य मुनीन्द्र! पन्था: ||२३||
Tvāmāmananti munaya: Paramaṁ pumānsa-
Māditya-varṇamamalaṁ tamasa: Purastāt |
Tvāmēva samyagupalabhya jayanti mr̥tyum,
Nān’ya: Śiva: Śivapadasya munīndra! Panthā: ||23||
 
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्,
ब्रह्माण-मीश्वर-मनन्त-मनंगकेतुम् |
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्,
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त: ||२४||
Tvāmavyayaṁ vibhumacintyamasaṅkhyamādyam,
Brahmāṇa-mīśvara-mananta-manangakētum |
Yōgīśvaraṁ viditayōgamanēkamēkam,
Jñānasvarūpamamalaṁ pravadanti santa: ||24||
 
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित-बुद्धि-बोधात्,
त्वं शंकरोऽसि भुवन-त्रय-शंकरत्वात् |
धातासि धीर! शिवमार्ग-विधेर्विधानात्,
व्यक्तं त्वमेव भगवन्! पुरुषोत्तमोऽसि ||२५||
Bud’dhastvamēva vibudhārcita-bud’dhi-bōdhāt,
Tvaṁ śankarō̕asi bhuvana-traya-śankaratvāt |
Dhātāsi dhīra! Śivamārga-vidhērvidhānāt,
Vyaktaṁ tvamēva bhagavan! Puruṣōttamō̕asi ||25||
 
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति-हराय नाथ!
तुभ्यं नम: क्षिति-तलामल-भूषणाय |
तुभ्यं नमस्त्रिजगत: परमेश्वराय,
तुभ्यं नमो जिन! भवोदधि-शोषणाय ||२६||
Tubhyaṁ namastribhuvanārti-harāya nātha!
Tubhyaṁ nama: Kṣiti-talāmala-bhūṣaṇāya |
Tubhyaṁ namastrijagata: Paramēśvarāya,
Tubhyaṁ namō jina! Bhavōdadhi-śōṣaṇāya ||26||
 
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-
स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश !
दोषैरुपात्त-विविधाश्रय – जात – गर्वैः
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ||२७||
Kō vismayō̕atra yadi nāma guṇairaśēṣai-
Stvaṁ sanśritō niravakāśatayā munīśa!
Dōṣairupātta-vividhāśraya – jāta – garvaiḥ
Svapnāntarēapi na kadācidapīkṣitōasi ||27||
 
उच्चैरशोक – तरु – संश्रितमुन्मयूख-
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् |
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-तमो-वितानम्,
बिम्बं रवेरिव पयोधर-पाश्र्ववर्ति ||२८||
Uccairaśōka – taru – sanśritamunmayūkha-
Mābhāti rūpamamalaṁ bhavatō nitāntam |
Spaṣṭōllasatkiraṇamasta-tamō-vitānam,
Bimbaṁ ravēriva payōdhara-pāśrvavarti ||28||
 
सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे,
विभ्राजते तव वपु: कनकावदातम् |
बिम्बं वियद्विलसदंशुलता-वितानम्,
तुंगोदयाद्रि-शिरसीव सहस्र-रश्मे: ||२९||
Simhāsanē maṇi-mayūkha-śikhā-vicitrē,
Vibhrājatē tava vapu: Kanakāvadātam |
Bimbaṁ viyadvilasadanśulatā-vitānam,
Tungōdayādri-śirasīva sahasra-raśmē: ||29||

 

कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभम्,
विभ्राजते तव वपु: कलधौत-कान्तम् |
उद्यच्छ्शांक शुचि-निर्झर-वारि-धार-
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ||३०||
Kundāvadāta-cala-cāmara-cāru-śōbham,
Vibhrājatē tava vapu: Kaladhauta-kāntam |
Udyacchaśānk-śuci-nirjhara-vāri-dhāra-
Muccaistaṭaṁ suragirēriva śātakaumbham ||30||
 
छत्र-त्रयं तव विभाति शशांककान्त-
मुच्चै: स्थितं स्थगित-भानु-कर-प्रतापम् |
मुक्ता-फल-प्रकर-जाल-विवृद्ध-शोभम्,
प्रख्यापयत्त्रिजगत: परमेश्वरत्वम् ||३१||
Chatra-trayaṁ tava vibhāti śaśāghaï-kānta-
Muccai: Sthitaṁ sthagita-bhānu-kara-pratāpam |
Muktā-phala-prakara-jāla-vivr̥d’dha-śōbham,
Prakhyāpayattrijagata: Paramēśvaratvam ||31||
 
गम्भीर-तार-रव-पूरित-दिग्विभाग-
स्त्रैलोक्य-लोक-शुभ-संगमभूतिदक्ष: |
सद्धर्मराज-जय-घोषण-घोषक: सन्,
खे दुन्दुभिर्व्-नति ते यशस: प्रवादी ||३२||
Gambhīra-tāra-rava-pūrita-digvibhāga-
Strailōkya-lōka-śubha-sangamabhūtidakṣa: |
Sad’dharmarāja-jaya-ghōṣaṇa-ghōṣaka: San,
Khē dundubhirdhvanati tē yaśasa: Pravādī ||32||
 
मन्दार – सुन्दर – नमेरु – सुपारिजात-
सन्तानकादि-कुसुमोत्कर-वृष्टिरुद्धा |
गन्धोद-बिन्दु-शुभ-मन्द-मरुत्प्रयाता,
दिव्या दिव: पतति ते वचसां ततिर्वा ||३३||
Mandāra – sundara – namēru – supārijāta-
Santānakādi-kusumōtkara-vr̥ṣṭirud’dhā |
Gandhōda-bindu-śubha-manda-marutprayātā,
Divyā diva: Patati tē vacasāṁ tatirvā ||33||
 
शुम्भत्प्रभा-वलय-भूरि-विभाविभोस्ते,
लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति |
प्रोद्यद्दिवाकर-निरन्तर-भूरि – संख्या,
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम् ||३४||
Śumbhatprabhā – valaya-bhūri-vibhāvibhōstē,
Lōkatrayē dyutimatāṁ dyutimākṣipanti |
Prōdyaddivākara-nirantara-bhūri -saṅkhyā,
Dīptyā jayatyapi niśāmapi sōma-saumyām ||34||
 
स्वर्गापवर्ग-गम-मार्ग-विमार्गणेष्ट:,
सद्धर्म-तत्त्व-कथनैक-पटुस्त्रिलोक्या: |
दिव्य-ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ-सर्व-
भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुणै: प्रयोज्य: ||३५||
Svargāpavarga-gama-mārga-vimārgaṇēṣṭa:,
Sad’dharma-tattva-kathanaika-paṭustrilōkyā: |
Divya-dhvanirbhavati tē viśadārtha-sarva-
Bhāṣā-svabhāva-pariṇāma-guṇai: Prayōjya: ||35||
 
उन्निद्र-हेम-नव-पंकज-पुञ्ज-कान्ती,
पर्युल्लसन्नख-मयूख-शिखाभिरामौ |
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र! धत्त:,
पद्मानि तत्र विबुधा: परिकल्पयन्ति ||३६||
Unnidra-hēma-nava-paṅkaja-puñja-kāntī,
paryullasannakha-mayūkha-śikhābhirāmau |
Pādau padāni tava yatra jinēndra! Dhatta:,
Padmāni tatra vibudhā: Parikalpayanti ||36||
 
इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र!
धर्मोपदेशन – विधौ न तथा परस्य |
यादृक्प्रभा दिनकृत: प्रहतान्धकारा,
तादृक्कुतो ग्रह-गणस्य विकाशिनोऽपि ||३७||
It’thaṁ yathā tava vibhūtirabhūjjinēndra!
Dharmōpadēśana – vidhau na tathā parasya |
Yādr̥kprabhā dinakr̥ta: Prahatāndhakārā,
Tādr̥kkutō graha-gaṇasya vikāśinō̕pi ||37||
 
श्च्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-मूल-
मत्त-भ्रमद्-भ्रमर-नाद-विवृद्ध-कोपम् |
ऐरावताभमिभ मुद्धतमापतन्तम्,
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ||३८||
Ścyōtanmadāvila-vilōla-kapōla-mūla-
Matta-bhramad-bhramara-nāda-vivr̥d’dha-kōpam |
Airāvatābhamibha mud’dhatamāpatantam,
Dr̥ṣṭvā bhayaṁ bhavati nō bhavadāśritānām ||38||
 
भिन्नेभ-कुम्भ-गलदुज्ज्वल-शोणिताक्त-
मुक्ता-फल-प्रकर-भूषित-भूमि-भाग: |
बद्ध-क्रम: क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि,
नाक्रामति क्रम-युगाचल-संश्रितं ते ||३९||
Bhinnēbha-kumbha-galadujjvala-śōṇitākta-
Muktā-phala-prakara-bhūṣita-bhūmi-bhāga: |
Bad’dha-krama: Krama-gataṁ hariṇādhipō̕pi,
Nākrāmati krama-yugācala-sanśritaṁ tē ||39||
 
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-वह्नि-कल्पम्,
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् |
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्,
त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम् ||४०||
Kalpānta-kāla-pavanōd’dhata-vahni-kalpam,
Dāvānalaṁ jvalitamujjvalamutsphulingam |
Viśvaṁ jighatsumiva sammukhamāpatantam,
Tvannāma-kīrtana-jalaṁ śamayatyaśēṣam ||40||
 
रक्तेक्षणं समद-कोकिल-कण्ठ-नीलम्,
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् |
आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त-शंक-
स्त्वन्नाम-नागदमनी हृदि यस्य पुंस: ||४१||
Raktēkṣaṇaṁ samada-kōkila-kaṇṭha-nīlam,
Krōdhōd’dhataṁ phaṇinamutphaṇamāpatantam |
Ākrāmati krama-yugēṇa nirasta-śanka-
Stvannāma-nāgadamanī hr̥di yasya punsa: ||41||
 
वल्गत्तुरंगगज-गर्जित-भीमनाद-
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् |
उद्यद्दिवाकर-मयूख-शिखापविद्धम्,
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ||४२||\
Valgatturang-gaja-garjita-bhīmanāda-
Mājau balaṁ balavatāmapi bhūpatīnām |
Udyaddivākara-mayūkha-śikhāpavid’dham,
Tvatkīrtanāttama ivāśu bhidāmupaiti ||42||
 
कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वारिवाह-
वेगावतार – तरणातुर – योध–भीमे |
युद्धे जयं विजित-दुर्जय-जेय-पक्षा-
स्त्वत्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते ||४३||
Kuntāgra-bhinna-gaja-śōṇita-vārivāha-
Vēgāvatāra – taraṇātura – yōdha–bhīmē |
Yud’dhē jayaṁ vijita-durjaya-jēya-pakṣā-
Stvatpāda-paṅkaja-vanāśrayiṇō labhantē ||43||
 
अम्भोनिधौक्षुभित-भीषण-नक्र-चक्र-
पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण – वाड़वाग्नौ |
रंगत्तरंग-शिखर-स्थित-यान-पात्रास्-
त्रासं विहाय भवत: स्मरणाद् व्रजन्ति ||४४||
Ambhōnidhaukṣubhita-bhīṣaṇa-nakra-cakra-
Pāṭhīna-pīṭha-bhaya-dōlvaṇa – vāḍavāgnau |
Rangattarang-śikhara-sthita-yāna-pātrās-
Trāsaṁ vihāya bhavata: Smaraṇād vrajanti ||44||

 
उद्भूत-भीषण-जलोदर-भार-भुग्ना:,
शोच्यां दशामुपगताश्च्युत-जीविताशा: |
त्वत्पाद-पंकज-रजोऽमृत-दिग्ध-देहा,
मर्याna भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरूपा: ||४५||
Udbhūta-bhīṣaṇa-jalōdara-bhāra-bhugnā:,
Śōcyāṁ daśāmupagatāścyuta-jīvitāśā: |
Tvatpāda-paṅkaja-rajō̕mr̥ta-digdha-dēhā,
Martya bhavanti makaradhvaja-tulyarūpā: ||45||
 
आपाद-कण्ठमुरु-श्रृंखल-वेष्टितांगा:,
गाढं वृहन्निगड-कोटि-निघृष्ट-जंघा: |
त्वन्नाम-मन्त्रमनिशं मनुजा: स्मरन्त:,
सद्य: स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति ||४६||
Āpāda-kaṇṭhamuru-śraṅkhala-vēṣṭitāṅgā:,
Gāḍhaṁ vr̥hannigaḍa-kōṭi-nighr̥ṣṭa-jaṅghā: |
Tvannāma-mantramaniśaṁ manujā: Smaranta:,
Sadya: Svayaṁ vigata-bandha-bhayā bhavanti ||46||
 
मत्तद्विपेन्द्र – मृगराज-दवानलाहि-
संग्राम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम् |
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव,
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धी ते ||४७||
Mattadvipēndra – mr̥garāja – davānalāhi-
Saṅgrāma-vāridhi-mahōdara-bandhanōt’tham |
Tasyāśu nāśamupayāti bhayaṁ bhiyēva,
Yastāvakaṁ stavamimaṁ matimāna dhī tē ||47||
 
स्तोत्र-स्रजं तव जिनेन्द्र! गुणैर्निबद्धाम्,
भक्त्या मया रुचिर-वर्ण-विचित्र-पुष्पाम् |
धत्ते जनो य इह कण्ठ-गतामजस्रम्,
तं ‘मानतुंग’मवशा समुपैति लक्ष्मी: ||४८||
Stōtra-srajaṁ tava jinēndra! Guṇairnibad’dhām,
Bhaktyā mayā rucira-varṇa-vicitra-puṣpām |
Dhattē janō ya iha kaṇṭha-gatāmajasram,
Taṁ ‘mānatuṅga’mavaśā samupaiti lakṣmī: ||48||
 

।। इति श्रीमानतुङ्गाचार्य-विरचितं आदिनाथ-स्तोत्रं समाप्तम् ।।
|| Iti śrīmānatungācārya-viracitam ādinātha-stōtram samāptam ||

* * * A * * *