नित्य नियम पूजा Nitya Niyam Pooja

विद्यमान बीस तीर्थंकरों का अर्घ्य
Vidyamāna Bīsa Tīrthaṅkarōṁ kā Arghya

(पूरी पूजा नहीं की हो तो अर्घ्य चढ़ाएं)
(pūrī pūjā nahīṁ kī hō tō arghya caṛhā’ēṁ)


 
pdf Audio pdf PDF
 


जल-फल आठों दरव, अरघ कर प्रीति धरी है,
गणधर इन्द्रनि हू तैं, थुति पूरी न करी है |
‘द्यानत’ सेवक जानके (हो), जग तें लेहु निकार ||
सीमंधर जिन आदि दे बीस विदेह-मँझार |
श्री जिनराज हो, भवि-तारणतरण जहाज (श्री महाराज हो) ||
Jala-phala āṭhōṁ darava, aragha kara prīti dharī hai,
Gaṇadhara indrani hū taiṁ, thuti pūrī na karī hai |
‘Dyānata’ sēvaka jānakē (hō), jaga tēṁ lēhu nikāra ||
Sīmandhara jina ādi dē bīsa vidēha-mam̐jhāra |
Śrī jinarāja hō, bhavi-tāraṇataraṇa jahāja (śrī mahārāja hō) ||

अथवा
Athavā

उदक-चंदन-तंदुल-पुष्पकैश्चरु-सुदीप-सुधूप-फलार्घ्यकै: |
धवल मंगल-गान-रवाकुले जिनगृहे जिनराजमहं यजे ||
Udaka-candana-tandula-puṣpakaiścaru-sudīpa-sudhūpa-phalārghyakai: ||
Dhavala maṅgala-gāna-ravākulē jinagr̥hē jinarājamahaṁ yajē ||

ॐ ह्रीं श्री सीमंधर-युगमंधर-बाहु-सुबाहु-संजात-स्वयंप्रभ-ऋषभानन-अनन्तवीर्य-सूर्यप्रभ-विशालकीर्ति-ज्रधर-चन्द्रानन-भद्रबाहु-भुजंगम-र्इश्वर-नेमिप्रभ-वीरसेन-महाभद्र-देवयश-अजितवीर्य इति विदेह क्षेत्रे विद्यमान-विंशति-तीर्थंकरेभ्यो नम: |
Ōṁ hrīṁ śrī sīmandhara-yugamandhara-bāhu-subāhu-san̄jāta-svayamprabha-r̥ṣabhānana-anantavīrya-sūryaprabha-viśālakīrti- vajradhara-candrānana-bhadrabāhu-bhujaṅgama-r’iśvara-nēmiprabha-vīrasēna-mahābhadra-dēvayaśa-ajitavīrya iti vidēha kṣētrē vidyamāna-vinśati-tīrthaṅkarēbhyō nama: ||

||अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा||
|| Arghyaṁ nirvapāmīti svāhā ||

* * * A* *

भजन : नाथ! तोरी पूजा को फल पायो
Bhajana: Nātha! Tōrī Pūjā Kō Phala Pāyō


 
pdf Audio pdf PDF
 

कवि श्री देवेन्द्रकीर्ति
Kavi Srī Dēvēndrakīrti


नाथ! तोरी पूजा को फल पायो,
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो,
मेरे यों निश्चय अब आयो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō,
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō,
Mērē yōṁ niścaya aba āyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


मेंढक कमल-पाँखड़ी मुख ले,
मेंढक कमल-पाँखड़ी मुख ले,
जिन-दर्शन को धायो,
श्रेणिक-गज के पग-तल मूवो,
तुरत स्वर्गपद पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Mēṇḍhaka kamala-pām̐khaṛī mukha lē,
Mēṇḍhaka kamala-pām̐khaṛī mukha lē,
Jina-darśana kō dhāyō,
Śrēṇika-gaja kē paga-tala mūvō,
Turata svargapada pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


मैनासुन्दरि शुभ-मन सेती,
मैनासुन्दरि शुभ-मन सेती,
सिद्धचक्र-गुण गायो,
अपने पति को कोढ़ नशायो,
गंधोदक-फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Maināsundari śubha-mana sētī,
Maināsundari śubha-mana sētī,
Sid’dhacakra-guṇa gāyō,
Apanē pati kō kōṛha naśāyō,
Gandhōdaka-phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


अष्टापद में भरत-नरेश्वर,
अष्टापद में भरत-नरेश्वर,
आदिनाथ मन लायो,
अष्टद्रव्य से पूजा कीनी,
अवधिज्ञान दरशायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Aṣṭāpada mēṁ bharata-narēśvara,
Aṣṭāpada mēṁ bharata-narēśvara,
Ādinātha mana lāyō,
Aṣṭadravya sē pūjā kīnī,
Avadhijñāna daraśāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


अंजन से सब पापी तारे,
अंजन से सब पापी तारे,
मेरो मन हुलसायो,
महिमा मोटी नाथ तुम्हारी,
मुक्तिपुरी सुख पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
An̄jana sē saba pāpī tārē,
An̄jana sē saba pāpī tārē,
Mērō mana hulasāyō,
Mahimā mōṭī nātha tumhārī,
Muktipurī sukha pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


थकि थकि हारे सुरपति-नरपति,
थकि थकि हारे सुरपति-नरपति,
आगम सीख जतायो,
‘देवेन्द्रकीर्ति’ गुरु ज्ञान मनोहर,
पूजा ज्ञान बतायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Thaki thaki hārē surapati-narapati,
Thaki thaki hārē surapati-narapati,
Āgama sīkha jatāyō,
‘Dēvēndrakīrti’ guru jñāna manōhara,
Pūjā jñāna batāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|

***A***

विसर्जन-पाठ
Visarjana-Pāṭha


 
pdf Audio pdf PDF
 

कविश्री जुगल किशोर
Kaviśrī Jugala Kiśōra


सम्पूर्ण-विधि कर वीनऊँ इस परम पूजन ठाठ में |
अज्ञानवश शास्त्रोक्त-विधि तें चूक कीनी पाठ में ||
सो होहु पूर्ण समस्त विधिवत् तुम चरण की शरण तें |
वंदूं तुम्हें कर जोड़ि, कर उद्धार जामन-मरण तें ||१||
Sampūrṇa-vidhi kara vīna’ūm̐ isa parama pūjana ṭhāṭha mēṁ |
Ajñānavaśa śāstrōkta-vidhi tēṁ cūka kīnī pāṭha mēṁ ||
Sō hōhu pūrṇa samasta vidhivat tuma caraṇa kī śaraṇa tēṁ |
Vandooṁ tumhēṁ kara jōṛi, kara ud’dhāra jāmana-maraṇa tēṁ ||1||


आह्वाननं स्थापनं सन्निधिकरण विधान जी |
पूजन-विसर्जन यथाविधि जानूँ नहीं गुणखान जी ||
जो दोष लागौ सो नसे सब तुम चरण की शरण तें |
वंदूं तुम्हें कर जोड़ि, कर उद्धार जामन-मरण तें ||२||
Āhvānanaṁ sthāpanaṁ sannidhikaraṇa vidhāna jī |
Pūjana-visarjana yathāvidhi jānūm̐ nahīṁ guṇakhāna jī | |
Jō dōṣa lāgau sō nasē saba tuma caraṇa kī śaraṇa tēṁ |
Vandooṁ tumhēṁ kara jōṛi, kara ud’dhāra jāmana-maraṇa tēṁ ||2||


तुम रहित आवागमन आह्वानन कियो निजभाव में |
विधि यथाक्रम निजशक्ति-सम पूजन कियो अतिचाव में||
करहूँ विसर्जन भाव ही में तुम चरण की शरण तें |
वंदूं तुम्हें कर जोड़ि कर उद्धार जामन-मरण तें ||३||
Tuma rahita āvāgamana āhvānana kiyō nijabhāva mēṁ |
Vidhi yathākrama nijaśakti-sama pūjana kiyō aticāva mēṁ ||
Karahūm̐ visarjana bhāva hī mēṁ tuma caraṇa kī śaraṇa tēṁ |
Vandooṁ tumhēṁ kara jōṛi, kara ud’dhāra jāmana-maraṇa tēṁ ||3||

(दोहा)
तीन भुवन तिहूँ काल में, तुम-सा देव न और |
सुखकारण संकटहरण, नमौं जुगल-कर जोर ||

(Dōhā)
Tīna bhuvana tihūm̐ kāla mēṁ, tuma-sā dēva na aura |
Sukhakāraṇa saṅkaṭaharaṇa, namauṁ jugala-kara jōra ||

।। इत्याशीर्वाद: पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।।
|| Ityāśīrvāda: Puṣpān̄jaliṁ kṣipēt ||

* * * A * * *

स्तुति : मैं तुम चरण-कमल गुण गाय
Stuti: Maiṁ Tuma Caraṇa-Kamala Guṇa Gāya 


 
pdf Audio pdf PDF
 

(चौपार्इ छन्द)
(caupā’i chanda)
मैं तुम चरण-कमल गुणगाय, बहुविधि-भक्ति करूं मनलाय |
जनम-जनम प्रभु पाऊँ तोहि, यह सेवाफल दीजे मोहि ||१||

Maiṁ tuma caraṇa-kamala guṇa gāya, bahuvidhi-bhakti karūṁ manalāya |
Janama-janama prabhu pā’ūm̐ tōhi, yaha sēvāphala dījai mōhi ||1||


कृपा तिहारी ऐसी होय, जामन-मरन मिटावो मोय |
बार-बार मैं विनती करूँ, तुम सेयां भवसागर तरूँ ||२||
Kr̥pā tihārī aisī hōya, jāmana-marana miṭāvō mōya |
Bāra-bāra maiṁ vinatī karūm̐, tuma sēyāṁ bhavasāgara tarūm̐ ||2||


नाम लेत सब दु:ख मिट जाय, तुम दर्शन देख्यो प्रभु आय |
तुम हो प्रभु देवनि के देव, मैं तो करूँ चरण की सेव ||३||
Nāma lēta saba du:Kha miṭa jāya, tuma darśana dēkhyō prabhu āya |
Tuma hō prabhu dēvani kē dēva, maiṁ tō karūm̐ caraṇa kī sēva ||3||


जिन-पूजा तें सब सुख होय, जिन-पूजा-सम अवर न कोय |
जिन-पूजा तें स्वर्ग-विमान, अनुक्रम तें पावें निर्वाण ||४||
Jina-pūjā tēṁ saba sukha hōya, jina-pūjā-sama avara na kōya |
Jina-pūjā tēṁ svarga-vimāna, anukrama tēṁ pāvēṁ nirvāṇa ||4||


मैं आयो पूजन के काज, मेरो जन्म सफल भयो आज |
पूजा करके नवाऊँ शीश, मुझ अपराध क्षमहु जगदीश ||५||
Maiṁ āyō pūjana kē kāja, mērō janma saphala bhayō āja |
Pūjā karakē navā’ūm̐ śīśa, mujha aparādha kṣamahu jagadīśa ||5||

 
(दोहा छन्द)
(Dōhā chanda)
सुख देना दु:ख मेटना, यही तुम्हारी बान |
मो गरीब की वीनती, सुन लीजो भगवान ||१||
sukha dēnā du:Kha mēṭanā, yahī tumhārī bāna |
Mō garība kī vīnatī, suna lījō bhagavān ||1||

दर्शन करते देव के, आदि मध्य अवसान |
सुरगनि के सुख भोगकर, पाऊँ मोक्ष निधान ||२||
Darśana karatē dēva kē, ādi madhya avasāna |
Suragani kē sukha bhōga kara, pā’ūm̐ mōkṣa nidhāna ||2||

जैसी महिमा तुम-विषै, और धरे नहिं कोय |
जो सूरज में ज्योति है, नहिं तारागण सोय ||३||
Jaisī mahimā tuma-viṣai, aura dhare nahiṁ kōya |
Jō sūraja mēṁ jyōti hai, nahiṁ tārāgaṇa sōya ||3||

नाथ तिहारे नाम तें, अघ छिनमाँहि पलाय |
ज्यों दिनकर-परकाश तें, अंधकार विनशाय ||४||
Nātha tihārē nāma tēṁ, agha chinamām̐hi palāya |
Jyōṁ dinakara-parakāśa tēṁ, andhakāra vinaśāya ||4||

बहुत प्रशंसा क्या करूँ, मैं प्रभु बहुत अजान |
पूजाविधि जानूँ नहीं, शरन राखो भगवान् ||५||
Bahuta praśansā kyā karūm̐, maiṁ prabhu bahuta ajāna |
Pūjāvidhi jānūm̐ nahīṁ, śarana rākhō bhagavān ||5||

* * * A* * *

स्तुति : तुम तरणतारण
Stuti: Tuma Taraṇatāraṇa


 
pdf Audio pdf PDF
 

(गीता छन्द)
तुम तरणतारण भव-निवारण, भविक-मन आनंदनो |
श्री नाभिनंदन जगतवंदन, आदिनाथ निरंजनो ||१||

(Gītā chanda)
Tuma taraṇatāraṇa bhava-nivāraṇa, bhavika-mana ānandanō |
Śrī nābhinandana jagatavandana, ādinātha niran̄janō ||1||


तुम आदिनाथ अनादि सेऊँ, सेय पद-पूजा करूँ |
कैलाशगिरि पर ऋषभ-जिनवर, पद-कमल हिरदै धरूँ |२|
Tuma ādinātha anādi sē’ūm̐, sēya pada-pūjā karūm̐ |
Kailāśagiri para r̥ṣabha-jinavara, pada-kamala hiradai dharūm̐ ||2||


तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकर्म महाबली |
यह विरद सुनकर शरण आयो, कृपा कीज्यो नाथजी ||३||
Tuma ajitanātha ajīta jītē, aṣṭakarma mahābalī |
Yaha virada sunakara śaraṇa āyō, kr̥pā kījyō nāthajī ||3||


तुम चंद्रवदन सु चंद्रलच्छन, चंद्रपुरी परमेश्वरो |
महासेन-नंदन जगतवंदन, चंद्रनाथ जिनेश्वरो ||४||
Tuma candravadana su candralacchana, candrapurī paramēśvarō |
Mahāsēna-nandana jagatavandana, candranātha jinēśvarō ||4||


तुम शांति पंचकल्याण पूजूं, शुद्ध-मन-वच काय जू |
दुर्भिक्ष चोरी पाप-नाशन, विघन जाय पलाय जू ||५||
Tuma śānti pan̄cakalyāṇa pūjauṁ, śud’dha-mana-vaca kāya jū |
Durbhikṣa cōrī pāpa-nāśana, vighana jāya palāya jū ||5||


तुम बालब्रह्म विवेक-सागर, भव्यकमल विकाशनो |
श्री नेमिनाथ पवित्र दिनकर, पापतिमिर विनाशनो ||६||
Tuma bālabrahma vivēka-sāgara, bhavyakamala vikāśanō |
Śrī nēminātha pavitra dinakara, pāpatimira vināśanō ||6||


जिन तजी राजुल राजकन्या, कामसेन्या वश करी |
चारित्र-रथ चढ़ भये दुलहा, जाय शिवरमणी वरी ||७||
Jina tajī rājula rājakan’yā, kāmasēn’yā vaśa karī |
Cāritra-ratha caṛha bhayē dulahā, jāya śivaramaṇī varī ||7||


कंदर्प-दर्प सु सर्पलच्छन, कमठ-शठ निर्मद कियो |
अश्वसेन-नंदन जगतवंदन, सकल-संघ मंगल कियो ||८||
Kandarpa-darpa su sarpalacchana, kamaṭha-śaṭha nirmada kiyō |
Aśvasēna-nandana jagatavandana, sakala-saṅgha maṅgala kiyō ||8||


जिनधरी बालकपणे दीक्षा, कमठ-मान विदार के |
श्रीपार्श्वनाथ-जिनंद के पद, मैं नमूं सिरधार के ||९||
Jinadharī bālakapaṇē dīkṣā, kamaṭha-māna vidāra kē |
Śrīpārśvanātha-jinanda kē pada, maiṁ namauṁ siradhāra kē ||9||


तुम कर्मघाता मोक्षदाता, दीन जानि दया करो |
सिद्धार्थ-नंदन जगतवंदन, महावीर जिनेश्वरो ||१०||
Tuma karmaghātā mōkṣadātā, dīna jāni dayā karō |
Sid’dhārtha-nandana jagatavandana, mahāvīra jinēśvarō ||10||


त्रय-छत्र सोहें सुर-नर मोहें, वीनती अब धारिये |
कर जोड़ि सेवक वीनवे प्रभु, आवागमन निवारिये ||११||
Traya-chatra sōheṁ sura-nara mōheṁ, vīnatī aba dhāriyē |
Kara jōṛi sēvaka vīnaveṁ prabhu, āvāgamana nivāriyē ||11||


अब होउ भव-भव स्वामि मेरे, मैं सदा सेवक रहूं |
कर जोड़ यो वरदान माँगूँ, मोक्ष-फल जावत लहूँ ||१२||
Aba hō’u bhava-bhava svāmi mērē, maiṁ sadā sēvaka rahooṁ |
Kara jōṛa yō varadāna mām̐gūm̐, mōkṣa-phala jāvata lahauṁ ||12||


जो एक माँहीं एक राजे, एक माँहि अनेकनो |
इक-अनेक की नहीं संख्या, नमूँ सिद्ध निरंजनो ||१३||
Jō ēka mām̐hīṁ ēka rāje, ēka mām̐hi anēkanō |
Ika-anēka kī nahīṁ saṅkhyā, namūm̐ sid’dha niran̄janō ||13||

* * * A * * *

शांति-पाठ
Śānti-Pāṭha


 
pdf Audio pdf PDF
 

कवि श्री जुगलकिशोर
Kavi Śrī Jugalakiśōra

शास्त्रोक्त-विधि पूजा-महोत्सव सुरपती चक्री करें |
हम सारिखे लघु-पुरुष कैसे यथाविधि पूजा करें ||
धन-क्रिया-ज्ञानरहित न जानें रीति-पूजन नाथ जी |
हम भक्तिवश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी ||१||
Śāstrōkta-vidhi pūjā-mahōtsava surapatī cakrī karēṁ |
Hama sārikhē laghu-puruṣa kaisē yathāvidhi pūjā karēṁ ||
Dhana-kriyā-jñānarahita na jānēṁ rīti-pūjana nātha jī |
Hama bhaktivaśa tuma caraṇa āgē jōṛa līnē hātha jī ||1||

 

दु:खहरण मंगलकरण आशाभरण जिनपूजा सही |
यो चित्त में श्रद्धान मेरे शक्ति है स्वयमेव ही ||
तुम सारिखे दातार पाए काज लघु जाचूँ कहा |
मुझे आप सम कर लेहु स्वामी यही इक वाँछा महा ||२||
Du:Khaharaṇa maṅgalakaraṇa āśābharaṇa jinapūjā sahī |
Yō citta mēṁ śrad’dhāna mērē śakti hai svayamēva hī ||
Tuma sārikhē dātāra pā’ē kāja laghu jācūm̐ kahā |
Mujhē āpa sama kara lēhu svāmī yahī ika vām̐chā mahā ||2||

 

संसार भीषण-विपिन में वसुकर्म मिल आतापियो |
तिस दाह तें आकुलित चित है शांति-थल कहुँ ना लह्यो ||
तुम मिले शांति-स्वरूप शांतिकरण-समरथ जगपति |
वसु-कर्म मेरे शांत कर दो शांतिमय पंचम गति ||३||
Sansāra bhīṣaṇa-vipina mēṁ vasukarma mila ātāpiyō |
Tisa dāha tēṁ ākulita cita hai śānti-thala kahum̐ nā lahyō ||
Tuma milē śānti-svarūpa śāntikaraṇa-samaratha jagapati |
Vasu-karma mērē śānta kara dō śāntimaya pan̄camagati ||3||

 

जबलों नहीं शिव लहूँ तबलों देहु यह धन पावना |
सत्संग शुद्धाचरण श्रुत-अभ्यास आतम-भावना ||
तुम बिन अनंतानंत-काल गयो रुलत जगजाल में |
अब शरण आयो नाथ दोऊ कर जोड़ नावत भाल मैं ||४||
Jabalōṁ nahīṁ śiva lahūm̐ tabalōṁ dēhu yaha dhana pāvanā |
Satsaṅga śud’dhācaraṇa śruta-abhyāsa ātama-bhāvanā ||
Tuma bina anantānanta-kāla gayō rulata jagajāla mēṁ |
Aba śaraṇa āyō nātha dō’ū kara jōṛa nāvata bhāla maiṁ ||4||

 

(दोहा)
कर-प्रमाण के मान तें गगन नपे किहिं भंत |
त्यों तुम गुण-वर्णन करत कवि पावे नहिं अंत ||

(Dōhā)
kara-pramāṇa kē māna tēṁ gagana napē kihiṁ bhanta |
Tyōṁ tuma guṇa-varṇana karata kavi pāvē nahiṁ anta ||

 

(कायोत्सर्गपूर्वक नौ बार णमोकार-मंत्र का जाप करें।।)
(Kāyōtsargapūrvaka nau bāra ṇamōkāra-mantra ka jaap karen.)

* * * A* * *

आसिका लेने का पद
Āsikā Lēnē Kā Pada


 
pdf Audio pdf PDF
 


श्री जिनवर की आसिका, लीजे शीश चढ़ाय |
भव-भव के पातक कटें, दु:ख दूर हो जाय ||

Śrī jinavara kī āsikā, lījē śīśa caṛhāya |
Bhava-bhava kē pātaka kaṭēṁ, du:Kha dūra hō jāya ||

(जल बिन्दुओं से असिका पर बनाये स्वस्तिकादि मिटा कर इसे गंधोदक में मिला दें. फिर स्तुति, भजन आदि बोलते हुए वेदी-सहित प्रतिमाजी की तीन प्रदक्षिणा देकर धोक देनी चाहिए)
(Jal binduon se aasika par banaaye swastikaadi mitaaen aur gandhodak men milaaden, fir Stuti yā bhajana ādi bōlatē hu’ē vēdī-sahita pratimājī kī tīna pradakṣiṇā dēkara dhōka dēnī cāhi’ē)

 
आरती लेने का पद
Āratī Lēnē Kā Pada

pdf Audio
 

श्री जिनवर की आरती, लीजे शीश चढ़ाय |
मोह तिमिर को नाश कर, केवल ज्योति उपाय||

Śrī jinavara kī āratī, lījē śīśa caṛhāya |
Mōha timira kō nāśa kara, kēvala jyōti upāya ||

(दीपक में घी उतना ही डालें जितना मंदिर-पट बंद होने तक ही ज्योत रहे. दीपक बुझाना आगम सम्मत नहीं है)
(Deepak men ghee utanaa hi daalen ki mandir ji ke pat band hone tak hi jyoti rahe. deepak ko bujhana aagama sammat nahi mana jata)

* * * A * * *

समुच्चय महार्घ्य
Samuccaya Mahārghya


 
pdf Audio pdf PDF
 

(गीता छंद)
(Gītā chanda)

मैं देव श्री अरिहन्त पूजूँ सिद्ध पूजूँ चाव सों |
आचार्य श्री उवझाय पूजूँ साधु पूजूँ भाव सों ||१||

Maiṁ dēva śrī arihanta pūjūm̐ sid’dha pūjūm̐ cāvasōṁ |
Ācārya śrī uvajhāya pūjūm̐ sādhu pūjūm̐ bhāvasōṁ ||1||

अरिहन्त-भाषित बैन पूजूँ द्वादशांग रचे गणी |
पूजूँ दिगम्बर-गुरुचरण शिव-हेतु सब आशा हनी ||२||
Arihanta-bhāṣita baina pūjūm̐ dvādaśāṅga racē gaṇī |
Pūjūm̐ digambara-gurucaraṇa śiva-hētu saba āśā hanī ||2||

सर्वज्ञ-भाषित धर्म-दशविधि दया-मय पूजूँ सदा |
जजुँ भावना-षोडश रत्नत्रय जा बिना शिव नहिं कदा ||३||
Sarvajña-bhāṣita dharma-daśavidhi dayā-maya pūjūm̐ sadā |
Jajum̐ bhāvanā-ṣōḍaśa ratnatraya jā binā śiva nahiṁ kadā ||3||

त्रैलौक्य के कृत्रिम-अकृत्रिम चैत्य-चैत्यालय जजूँ |
पण-मेरु नंदीश्वर-जिनालय खचर-सुर-पूजित भजूँ ||४||
Trailaukya kē kr̥trima-akr̥trima caitya-caityālaya jajūm̐ |
Paṇa-mēru nandīśvara-jinālaya khacara-sura-pūjita bhajūm̐ ||4||

कैलास श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजूँ सदा |
चम्पापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा ||५||
Kailāsa śrī sam’mēda śrī giranāra giri pūjūm̐ sadā |
Campāpurī pāvāpurī puni aura tīratha sarvadā ||5||

चौबीस श्री जिनराज पूजूँ बीस क्षेत्र विदेह के |
नामावली इक-सहस-वसु जपि होंय पति शिवगेह के ||६||
Caubīsa śrī jinarāja pūjūm̐ bīsa kṣētra vidēha kē |
Nāmāvalī ika-sahasa-vasu japi hōnya pati śivagēha kē ||6||

(दोहा)
जल गंधाक्षत पुष्प चरु, दीप धूप फल लाय |
सर्व पूज्य-पद पूजहूँ, बहुविधि-भक्ति बढ़ाय ||७||

(Dōhā)
Jala gandhākṣata puṣpa caru, dīpa dhūpa phala lāya |
Sarva pūjya-pada pūjahūm̐, bahuvidhi-bhakti baṛhāya ||7||

महार्घ्य मंत्र (संस्कृत)
Mahārghya mantra (sanskr̥ta)

ॐ ह्रीं अरिहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधुभ्यो द्वादशांगजिनागमेभ्यो उत्तमक्षमादि-दशलक्षण-धर्माय दर्शनविशुद्ध्यादि-षोडशकारणेभ्यो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रेभ्यो त्रिलोकस्थित जिनबिम्बेभ्यो पंचमेरु-सम्बन्धि-अशीति-जिनचैत्यालयस्थ जिनबिम्बेभ्यो नंदीश्वर-द्वीप-सम्बन्धि-द्विपंचाशत्-जिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्य: सम्मेदाष्टापद- ऊर्जयन्तगिरि-चम्पापुर-पावापुर्यादि सिद्धक्षेत्रेभ्य: सातिशयक्षेत्रेभ्यो विद्यमान-विंशति-तीर्थंकरेभ्यो अष्टाधिक-सहस्रजिननामेभ्यो श्रीवृषभादि चतुर्विंशति-तीर्थंकरेभ्यो जलादि महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

ōṁ hrīṁ arihantsid’dhācāryōpādhyāya-sarvasādhubhyō dvādaśāṅgajināgamēbhyō uttamakṣamādi-daśalakṣaṇa-dharmaay darśanaviśud’dhyādi-ṣōḍaśakāraṇēbhyō samyagdarśana-samyagjñāna-samyakcāritrēbhyō trilōkasthita jinabimbēbhyō pan̄camēru-sambandhi-aśīti-jinacaityālayastha jinabimbēbhyō nandīśvara-dvīpa-sambandhi-dvipan̄cāśat-jinālayastha jinabimbēbhya: Sam’mēdāṣṭāpada- ūrjayantagiri-campāpura-pāvāpuryādi sid’dhakṣētrēbhya: Sātiśayakṣētrēbhyō vidyamāna-vinśati-tīrthaṅkarēbhyō aṣṭādhika-sahasrajinanāmēbhyō śrīvr̥ṣabhādi caturvinśati-tīrthaṅkarēbhyō jalādi mahārghyaṁ nirvapāmīti svāhā.

अथवा
Athavā

संस्कृत मिश्रित हिन्दी मन्त्र
sanskr̥ta miśrita hindī mantra

ॐ ह्रीं भावपूजा भाववंदना त्रिकालपूजा त्रिकालवंदना करें करावें भावना भावें श्रीअरिहंतजी सिद्धजी आचार्यजी उपाध्यायजी सर्वसाधुजी पंच-परमेष्ठिभ्यो नम:, प्रथमानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-द्रव्यानुयोगेभ्यो नम:, दर्शनविशुद्ध्यादि-षोडशकारणेभ्यो नम:, उत्तमक्षमादि- दशलाक्षणिकधर्माय नम:, सम्यग्दर्शन- सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रेभ्यो नम:, जल के विषै, थल के विषै, आकाश के विषै, गुफा के विषै, पहाड़ के विषै, नगर-नगरी विषै उर्ध्वलोक- मध्यलोक- पाताललोक विषै विराजमान कृत्रिम-अकृत्रिम जिन-चैत्यालय-जिनबिम्बेभ्यो नम:, विदेहक्षेत्रे विहरमान बीस-तीर्थकरेभ्यो नम:, पाँच भरत पाँच ऐरावत दशक्षेत्र-सम्बन्धि तीस चौबीसी के सातसौ बीस जिनराजेभ्यो नम:, नन्दीश्वरद्वीप-सम्बन्धी बावन- जिनचैत्यालयस्थ- जिनबिम्बेभ्यो नम:, पंचमेरुसम्बन्धि-अस्सी-जिनचैत्यालयस्थ जिनबिम्बेभ्यो नम:, सम्मेदशिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिर मथुरा तारंगा आदि सिद्धक्षेत्रेभ्यो नम:, जैनबद्री मूडबिद्री देवगढ़ चन्देरी पपौरा हस्तिनापुर अयोध्या राजगृही चमत्कारजी श्रीमहावीरजी पद्मपुरी तिजारा बड़ागांव आदि अतिशयक्षेत्रेभ्यो नम:, श्री चारणऋद्धिधारी सप्तपरमषिऋभ्यो नम:, ओं ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपावन्तं श्रीवृषभादि महावीरपर्यन्तं चतुविंर्शति-तीर्थंकरं-परमदेवं आद्यानां आद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे उत्तमे नगरे मासानामुत्तमे मासे उत्तमे पक्षे उत्तमे तिथौ उत्तमे वासरे मुनि-आर्यिकानां श्रावक-श्राविकाणां स्वकीय सकल-कर्म क्षयार्थं अनर्घ्यपद-प्राप्तये जलधारा सहित महार्घ्यं सम्पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

(मास, पक्ष, दिन की जानकारी ना होने पर “उत्तमे” का प्रयोग करें)

ōṁ hrīṁ bhāvapūjā bhāvavandanā trikālapūjā trikālavandanā karēṁ karāvēṁ bhāvanā bhāvēṁ śrī’arihantajī sid’dhajī ācāryajī upādhyāyajī sarvasādhujī pan̄ca-paramēṣṭhibhyō nama:, Prathamānuyōga-karaṇānuyōga-caraṇānuyōga-dravyānuyōgēbhyō nama:, Darśanaviśud’dhyādi-ṣōḍaśakāraṇēbhyō nama:, Uttamakṣamādi- daśalākṣaṇikadharmāya nama:, Samyagdarśana- samyagjñāna-samyakcāritrēbhyō nama:, Jala kē viṣai, thala kē viṣai, ākāśa kē viṣai, guphā kē viṣai, pahāṛa kē viṣai, nagara-nagarī viṣai urdhvalōka- madhyalōka- pātālalōka viṣai virājamāna kr̥trima-akr̥trima jina-caityālaya-jinabimbēbhyō nama:, Vidēhakṣētrē viharamāna bīsa-tīrthakarēbhyō nama:, Pām̐ca bharata pām̐ca airāvata daśakṣētra-sambandhi tīsa caubīsī kē sātasau bīsa jinarājēbhyō nama:, Nandīśvaradvīpa-sambandhī bāvana- jinacaityālayastha- jinabimbēbhyō nama:, Pan̄camērusambandhi-as’sī-jinacaityālayastha jinabimbēbhyō nama:, Sam’mēdaśikhara kailāśa campāpura pāvāpura giranāra sōnāgira mathurā tāraṅgā ādi sid’dhakṣētrēbhyō nama:, Jainabadrī mūḍabidrī dēvagaṛha candērī papaurā hastināpura ayōdhyā rājagr̥hī camatkārajī śrīmahāvīrajī padmapurī tijārā baṛāgānva ādi atiśayakṣētrēbhyō nama:, Śrī cāraṇa’r̥d’dhidhārī saptaparamaṣi’r̥bhyō nama:, Ōṁ hrīṁ śrīmantaṁ bhagavantaṁ kr̥pāvantaṁ śrīvr̥ṣabhādi mahāvīraparyantaṁ catuvinrśati-tīrthaṅkaraṁ-paramadēvaṁ ādyānāṁ ādyē jambūdvīpē bharatakṣētrē āryakhaṇḍē uttame nagarē māsānāmuttamē māsē uttame pakṣē uttame tithau uttame vāsarē muni-āryikānāṁ śrāvaka-śrāvikāṇāṁ svakīya sakala-karma kṣayārthaṁ anarghyapada-prāptayē jaladhārā sahita mahārghyaṁ sampūrṇārghyaṁ nirvapāmīti svāhā.

(Māsa, pakṣa, dina kī jānakārī na hōnē para “uttame” kā prayōga karēṁ)

* * * A* * *

श्री महावीर-जिन पूजा
Śrī Mahāvīra-Jina Pūjā

कविश्री वृन्दावनदास
Kaviśrī Vr̥ndāvanadāsa


 
pdf Audio pdf PDF
 

(पूजन विधि निर्देश)
(Poojan Procedure Guide)

 

(मत्त-गयंद छन्द)
(matta-gayanda chanda)
श्रीमत वीर हरें भव-पीर, भरें सुख-सीर अनाकुलतार्इ |
केहरि-अंक अरीकर-दंक, नयें हरि-पंकति-मौलि सुहार्इ ||
मैं तुमको इत थापत हूं प्रभु! भक्ति-समेत हिये हरषार्इ |
हे करुणा-धन-धारक देव! इहाँ अब तिष्ठहु शीघ्रहि आर्इ ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्र! अत्र अवतर! अवतर! संवौषट्! (इति आह्वाननम्)
ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्र! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठ:! ठ:! (इति स्थापनम्)
ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्र! अत्र मम सन्निहितो भव: भव: वषट्! (इति सन्निधिकरणम्)

Śrīmata vīra harēṁ bhava-pīra, bharēṁ sukha-sīra anākulatār’i |
Kēhari-aṅka arīkara-daṅka, nayēṁ hari-paṅkati-mauli suhā’i ||
Maiṁ tumakō ita thāpata hūṁ prabhu! Bhakti-samēta hiyē haraṣā’i |
Hē karuṇā-dhana-dhāraka dēva! Ihām̐ aba tiṣṭhahu śīghrahi ār’i ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndra! Atra avatara! avatara! sanvauṣaṭ! (Iti Āhvānanam)
Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndra! Atra tiṣṭha! tiṣṭha! tha:! tha:! (Iti Sthāpanam)
Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndra! Atra mama sannihitō bhava: bhava: vaṣaṭ! (Iti Sannidhikaraṇam)

 

क्षीरोदधि-सम शुचि नीर, कंचन-भृंग भरूं |
प्रभु वेग हरो भवपीर, यातैं धार करूं ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा।१।
Kṣīrōdadhi-sama śuci nīra, kan̄cana-bhr̥ṅga bharooṁ |
Prabhu vēga harō bhavapīra, yātaiṁ dhāra karooṁ ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya janma-jarā-mr̥tyu-vināśanāya jalaṁ nirvapāmīti svāhā |1|
 

मलयागिर चंदनसार, केसर-संग घसूं |
प्रभु भव-आताप निवार, पूजत हिय हुलसूं ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय भवाताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा।२।
Malayāgira candanasāra, kēsara-saṅga ghasooṁ |
Prabhu bhava-ātāpa nivāra, pūjata hiya hulasooṁ ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya bhavātāpa-vināśanāya candanaṁ nirvapāmīti svāhā |2|
 

तंदुल सित शशिसम शुद्ध, लीनों थार भरी |
तसु पुंज धरौं अविरुद्ध, पावों शिवनगरी ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा।३।
Tandula sita śaśisama śud’dha, līnōṁ thāra bharī |
Tasu pun̄ja dharooṁ avirud’dha, pāvōṁ śivanagarī ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|
 

सुरतरु के सुमन समेत, सुमन सुमन प्यारे |
सो मनमथ-भंजन हेत, पूजूँ पद थारे ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय कामबाण-विध्वन्सनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा।४।
Surataru kē sumana samēta, sumana sumana pyārē |
Sō manamatha-bhan̄jana hēta, pūjooṁ pada thārē ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō || 

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā |4|
 

रस रज्जत सज्जत सद्य, मज्जत थार भरी |
पद जज्जत रज्जत अद्य, भज्जत भूख अरी ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा।५।
Rasa rajjata sajjata sadya, majjata thāra bharī |
Pada jajjata rajjata adya, bhajjata bhūkha arī ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyaṁ nirvapāmīti svāhā |5|
 

तम खंडित मंडित नेह, दीपक जोवत हूँ |
तुम पदतर हे सुखगेह, भ्रमतम खोवत हूँ ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा।६।
Tama khaṇḍita maṇḍita nēha, dīpaka jōvata hooṁ |
Tuma padatara hē sukhagēha, bhramatama khōvata hooṁ ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṁ nirvapāmīti svāhā |6|
 

हरिचंदन अगर कपूर, चूर सुगंध करा |
तुम पदतर खेवत भूरि, आठों कर्म जरा ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा।७।
Haricandana agara kapūra, cūra sugandha karā |
Tuma padatara khēvata bhūri, āṭhōṁ karma jarā ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā |7|
 

रितुफल कल-वर्जित लाय, कंचनथार भरूं |
शिवफलहित हे जिनराय, तुम ढिंग भेंट धरूं ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा।८।
Rituphala kala-varjita lāya, kan̄canathāra bharooṁ |
Śivaphalahita hē jinarāya, tuma ḍhiṅga bhēṇṭa dharooṁ ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya mōkṣaphalaprāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā |8|
 

जल-फल वसु सजि हिम-थार, तन-मन मोद धरूं |
गुण गाऊँ भवदधितार, पूजत पाप हरूं ||
श्री वीर महा-अतिवीर, सन्मति नायक हो |
जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मति-दायक हो ||

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।९।
Jala-phala vasu saji hima-thāra, tana-mana mōda dharooṁ |
Guṇa gā’ūm̐ bhavadadhitāra, pūjata pāpa harooṁ ||
Śrī vīra mahā-ativīra, sanmati nāyaka hō |
Jaya vard’dhamāna guṇadhīra, sanmati-dāyaka hō ||

Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya anarghyapada-prāptayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |9|
 

पंचकल्याणक-अर्घ्यावली
Pan̄cakalyāṇaka-Arghyāvalī
 

(राग टप्पा)
(rāga ṭappā)
मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्द्धमान जिनरायजी,
मोहि राखो हो शरणा |
गरभ साढ़-सित-छट्ठ लियो थिति, त्रिशला-उर अघहरना ||
सुरि-सुरपति तित सेव करी नित, मैं पूजूँ भवतरना |
नाथ! मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्द्धमान जिनरायजी,
मोहि राखो हो शरणा |

ॐ ह्रीं अषाढ़शुक्ल-षष्ठ्यां गर्भमंगल-मंडिताय श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।१।
Mōhi rākhō hō śaraṇā, śrī vard’dhamāna jinarāyajī,
Mōhi rākhō hō śaraṇā |
Garabha sāṛha-sita-chaṭṭha liyō thiti, triśalā-ura aghaharanā ||
Suri-surapati tita sēva karī nita, maiṁ pūjūm̐ bhavataranā |
Nātha! Mōhi rākhō hō śaraṇā, śrī vard’dhamāna jinarāyajī,
Mōhi rākhō hō śaraṇā |

Ōṁ hrīṁ aṣāṛhaśukla-ṣaṣṭhyāṁ garbhamaṅgala-maṇḍitāya śrīvard’dhamānajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |1|
 

जनम चैत-सित-तेरस के दिन, कुंडलपुर कन वरना |
सुरगिरि सुरगुरु पूज रचायो, मैं पूजूं भवहरना |
नाथ! मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्द्धमान जिनरायजी,
मोहि राखो हो शरणा |

ॐ ह्रीं चैत्र-शुक्ल-त्रयोदश्यां जन्ममंगल-मंडिताय श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।२।
Janama caita-sita-tērasa kē dina, kuṇḍalapura kana varanā |
Suragiri suraguru pūja racāyō, maiṁ pūjūṁ bhavaharanā |
Nātha! Mōhi rākhō hō śaraṇā, śrī vard’dhamāna jinarāyajī,
Mōhi rākhō hō śaraṇā |

Ōṁ hrīṁ caitra-śukla-trayōdaśyāṁ janmamaṅgala-maṇḍitāya śrīvard’dhamānajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |2|
 

मगसिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना |
नृप-कुमार घर पारन कीनों, मैं पूजूं तुम चरना |
नाथ! मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्द्धमान जिनरायजी,
मोहि राखो हो शरणा |

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षकृष्ण-दशम्यां तपोमंगल-मंडिताय श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।३।
Magasira asita manōhara daśamī, tā dina tapa ācaranā |
Nr̥pa-kumāra ghara pārana kīnōṁ, maiṁ pūjauṁ tuma caranā |
Nātha! Mōhi rākhō hō śaraṇā, śrī vard’dhamāna jinarāyajī,
Mōhi rākhō hō śaraṇā |

Ōṁ hrīṁ mārgaśīrṣakr̥ṣṇa-daśamyāṁ tapōmaṅgala-maṇḍitāya śrīvard’dhamānajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |3|
 

शुक्ल-दशैं-बैसाख दिवस अरि, घाति चतुक क्षय करना |
केवल लहि भवि भवसर तारे, जजूं चरन सुखभरना |
नाथ! मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्द्धमान जिनरायजी,
मोहि राखो हो शरणा |

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्ल-दशम्यां केवलज्ञान-मंडिताय श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।४।
Śukla-daśaiṁ-baisākha divasa ari, ghāti catuka kṣaya karanā |
Kēvala lahi bhavi bhavasara tārē, jajooṁ carana sukhabharanā |
Nātha! Mōhi rākhō hō śaraṇā, śrī vard’dhamāna jinarāyajī,
Mōhi rākhō hō śaraṇā |

Ōṁ hrīṁ vaiśākhaśukla-daśamyāṁ kēvalajñāna-maṇḍitāya śrīvard’dhamānajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |4|
 

कार्तिक-श्याम-अमावस शिव-तिय, पावापुर तें वरना |
गण-फनिवृन्द जजें तित बहुविध, मैं पूजूं भयहरना |
नाथ! मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्द्धमान जिनरायजी,
मोहि राखो हो शरणा |

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्ण-अमावस्यायां मोक्षमंगल-मंडितायअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।५।

Kārtika-śyāma-amāvasa śiva-tiya, pāvāpura tēṁ varanā |
Gaṇa-phanivr̥nda jajēṁ tita bahuvidha, maiṁ pūjauṁ bhayaharanā |
Nātha! Mōhi rākhō hō śaraṇā, śrī vard’dhamāna jinarāyajī,
Mōhi rākhō hō śaraṇā |

Ōṁ hrīṁ kārtikakr̥ṣṇa-amāvasyāyāṁ mōkṣamaṅgala-maṇḍitāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |5|

 

जयमाला
Jayamālā
 

(छन्द हरिगीतिका – २८ मात्रा)
(chanda harigītikā – 28 mātrā)
गणधर अशनिधर चक्रधर, हलधर गदाधर वरवदा |
अरु चापधर विद्या-सु-धर, तिरशूलधर सेवहिं सदा ||
दु:खहरन आनंदभरन तारन, तरन चरन रसाल हैं |
सुकुमाल गुन-मनिमाल उन्नत, भाल की जयमाल है ||

Gaṇadhara aśanidhara cakradhara, haladhara gadādhara varavadā |
Aru cāpadhara vidyā-su-dhara, tiraśūladhara sēvahiṁ sadā ||
Du:Khaharana ānandabharana tārana, tarana carana rasāla haiṁ |
Sukumāla guna-manimāla unnata, bhāla kī jayamāla hai ||

 

(छन्द घत्ता)
(Chanda ghattā)
जय त्रिशलानंदन, हरिकृतवंदन, जगदानंदन चंदवरं |
भवताप-निकंदन, तनकन-मंदन, रहित-सपंदन नयनधरं ||
Jaya triśalānandana, harikr̥tavandana, jagadānandana candavaraṁ |
Bhavatāpa-nikandana, tanakana-mandana, rahita-sapandana nayanadharaṁ ||

 

(छन्द त्रोटक)
(Chanda trōṭaka)
जय केवलभानु-कला-सदनं, भवि-कोक-विकासन कंज-वनं |
जगजीत महारिपु-मोहहरं, रजज्ञान-दृगांबर चूर करं ||१||

jaya kēvalabhānu-kalā-sadanaṁ, bhavi-kōka-vikāsana kan̄ja-vanaṁ |
Jagajīta mahāripu-mōhaharaṁ, rajajñāna-dr̥gāmbara cūra karaṁ ||1||

 

गर्भादिक-मंगल मंडित हो, दु:ख-दारिद को नित खंडित हो |
जगमाँहिं तुम्हीं सतपंडित हो, तुम ही भवभाव-विहंडित हो ||२||
Garbhādika-maṅgala maṇḍita hō, du:Kha-dārida kō nita khaṇḍita hō |
Jagamām̐hiṁ tumhīṁ satapaṇḍita hō, tuma hī bhavabhāva-vihaṇḍita hō ||2||

 

हरिवंश-सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम्हीं कवि हो |
लहि केवलधर्म प्रकाश कियो, अब लों सोर्इ मारग राजति हो ||३||
Harivanśa-sarōjana kō ravi hō, balavanta mahanta tumhīṁ kavi hō |
Lahi kēvaladharma prakāśa kiyō, aba lōṁ sōr’i māraga rājati hō ||3||

 

पुनि आप तने गुण माहिं सही, सुर मग्न रहें जितने सबही |
तिनकी वनिता गुन गावत हैं, लय-ताननि सों मनभावत हैं ||४||
Puni āpa tanē guṇa māhiṁ sahī, sura magna rahēṁ jitanē sabahī |
Tinakī vanitā guna gāvata haiṁ, laya-tānani sōṁ manabhāvata haiṁ ||4||

 

पुनि नाचत रंग उमंग भरी, तुव भक्ति विषै पग एम धरी |
झननं झननं झननं झननं, सुर लेत तहाँ तननं तननं ||५||
Puni nācata raṅga umaṅga bharī, tuva bhakti viṣai paga ēma dharī |
Jhananaṁ jhananaṁ jhananaṁ jhananaṁ, sura lēta tahām̐ tananaṁ tananaṁ ||5||

 

घननं घननं घन-घंट बजे, दृम दृम दृम दृम मिरदंग सजे |
गगनांगन-गर्भगता सुगता, ततता ततता अतता वितता ||६||
Ghananaṁ ghananaṁ ghana-ghaṇṭa bajē, dr̥ma dr̥ma dr̥ma dr̥ma miradaṅga sajē |
Gaganāṅgana-garbhagatā sugatā, tatatā tatatā atatā vitatā ||6||

 

धृगतां धृगतां गति बाजत है, सुरताल रसाल जु छाजत है |
सननं सननं सननं नभ में, इकरूप अनेक जु धारि भ्रमें ||७||
Dhr̥gatāṁ dhr̥gatāṁ gati bājata hai, suratāla rasāla ju chājata hai |
Sananaṁ sananaṁ sananaṁ nabha mēṁ, ikarūpa anēka ju dhāri bhramēṁ ||7||

 

किन्नर-सुरि बीन बजावत हैं, तुमरो जस उज्ज्वल गावत हैं |
करताल विषैं करताल धरें, सुरताल विशाल जु नाद करें ||८||
Kinnara-suri bīna bajāvata haiṁ, tumarō jasa ujjvala gāvata haiṁ |
Karatāla viṣaiṁ karatāla dharēṁ, suratāla viśāla ju nāda karēṁ ||8||

 

इन आदि अनेक उछाह भरी, सुर भक्ति करें प्रभुजी तुमरी |
तुमही जगजीवन के पितु हो, तुमही बिन कारन तें हितु हो ||९||
Ina ādi anēka uchāha bharī, sura bhakti karēṁ prabhujī tumarī |
Tumahī jagajīvana kē pitu hō, tumahī bina kārana tēṁ hitu hō ||9||

 

तुमही सब विघ्न-विनाशन हो, तुमही निज-आनंद-भासन हो |
तुमही चित-चिंतित दायक हो, जगमाँहिं तुम्हीं सब-लायक हो ||१०||
Tumahī saba vighna-vināśana hō, tumahī nija-ānanda-bhāsana hō |
Tumahī cita-cintita dāyaka hō, jagamām̐hiṁ tumhīṁ saba-lāyaka hō ||10||

 

तुमरे पन-मंगल माँहिं सही, जिय उत्तम-पुन्य लियो सबही |
हम तो तुमरी शरणागत हैं, तुमरे गुन में मन पागत है ||११||
Tumarē pana-maṅgala mām̐hiṁ sahī, jiya uttama-pun’ya liyō sabahī |
Hama tō tumarī śaraṇāgata haiṁ, tumarē guna mēṁ mana pāgata hai ||11||

 

प्रभु मो-हिय आप सदा बसिये, जबलों वसु-कर्म नहीं नसिये |
तबलों तुम ध्यान हिये वरतों, तबलों श्रुत-चिंतन चित्त रतों ||१२||
Prabhu mō-hiya āpa sadā basiyē, jabalōṁ vasu-karma nahīṁ nasiyē |
Tabalōṁ tuma dhyāna hiyē varatōṁ, tabalōṁ śruta-cintana citta ratōṁ ||12||

 

तबलों व्रत-चारित चाहतु हों, तबलों शुभभाव सुगाहतु हों |
तबलों सतसंगति नित्त रहो, तबलों मम संजम चित्त गहो ||१३||
Tabalōṁ vrata-cārita cāhatu hōṁ, tabalōṁ śubhabhāva sugāhatu hōṁ |
Tabalōṁ satasaṅgati nitta rahō, tabalōṁ mama san̄jama citta gahō ||13||

 

जबलों नहिं नाश करों अरि को, शिव नारि वरों समता धरि को |
यह द्यो तबलों हमको जिनजी, हम जाचतु हैं इतनी सुनजी ||१४||
Jabalōṁ nahiṁ nāśa karōṁ ari kō, śiva nāri varōṁ samatā dhari kō |
Yaha dyō tabalōṁ hamakō jinajī, hama jācatu haiṁ itanī sunajī ||14||

 

(घत्ता छन्द)
(Ghattā chanda)
श्रीवीर जिनेशा नमित-सुरेशा, नागनरेशा भगति-भरा |
‘वृन्दावन’ ध्यावें विघन-नशावें, वाँछित पावें शर्म वरा ||

śrīvīra jinēśā namita-surēśā, nāganarēśā bhagati-bharā |
‘Vr̥ndāvana’ dhyāvēṁ vighana-naśāvēṁ, vām̐chita pāvēṁ śarma varā ||
 

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।
Ōṁ hrīṁ śrīvard’dhamānajinēndrāya jayamālā-pūrṇārghyaṁ nirvapāmīti svāhā |

 

(दोहा)
(Dōhā)
श्री सन्मति के जुगल-पद, जो पूजें धरि प्रीत |
‘वृन्दावन’ सो चतुर नर, लहे मुक्ति नवनीत ||

Śrī sanmati kē jugala-pada, jō pūjēṁ dhari prīta |
‘Vr̥ndāvana’ sō catura nara, lahē mukti navanīta ||

 

।।इत्याशीर्वाद: पु्ष्पांजलिं क्षिपेत्।।
|| Ityāśīrvāda: Puṣpān̄jaliṁ kṣipēt ||

* * * A * * *

श्री पार्श्वनाथ-जिन पूजा
Śrī Pārśvanātha-Jina Pūjā

कवि श्री बख्तावरसिंह
Kavi Śrī Bakhtāvarasinha


 
pdf Audio pdf PDF
 

(पूजन विधि निर्देश)
(Poojan Procedure Guide)

(गीता छन्द)
(Gītā Chanda)
वर स्वर्ग प्राणत सों विहाय सुमात वामा-सुत भये |
अश्वसेन के पारस जिनेश्वर चरन जिनके सुर नये ||
नव-हाथ-उन्नत तन विराजे उरग-लच्छन अति लसें |
थापूँ तुम्हें जिन आय तिष्ठो! करम मेरे सब नसें ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र! अत्र अवतर! अवतर! संवौषट्! (इति आह्वाननम्)
ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठ:! ठ:! (इति स्थापनम्)
ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (इति सन्निधिरणम्)

Vara svarga prāṇata kō vihāya sumāta vāmā-suta bhayē |
Aśvasēna kē pārasa jinēśvara carana jinakē sura nayē ||
Nava-hātha-unnata tana virājē uraga-lacchana ati lasēṁ |
Thāpūm̐ tumhēṁ jina āya tiṣṭhō! Karama mērē saba nasēṁ ||

Ōṁ hrīṁ śrīpārśvanāthajinēndra! Atra avatara! avatara! sanvauṣaṭ! (Iti Āhvānanam)
Ōṁ hrīṁ śrīpārśvanāthajinēndra! Atra tiṣṭha! tiṣṭha! tha:! tha:! (Iti Sthāpanam)
Ōṁ hrīṁ śrīpārśvanāthajinēndra! Atra mama sannihitō bhava bhava vaṣaṭ! (Iti Sannidhikaraṇam)

 

(चामर छन्द)
(Cāmara Chanda)
क्षीर-सोम के समान अम्बु-सार लाय के |
हेमपात्र धारि के सु आपको चढ़ाय के ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा। ।१।
Kṣīra-sōma kē samāna ambu-sāra lāya kē |
Hēmapātra dhāri kē su āpakō caṛhāya kē ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrīpārśvanāthajinēndrāya janma-jarā-mr̥tyu-vināśanāya jalaṁ nirvapāmīti svāhā |1|
 

चंदनादि केशरादि स्वच्छ गंध लेय के |
आप चर्ण चर्चुं मोह-ताप को हनीजिये ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय भवताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा। ।२।
Candanādi kēśarādi svaccha gandha lēya kē |
Āpa carṇa carcuṁ mōha-tāpa kō hanījiyē ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrīpārśvanāthajinēndrāya bhavatāpa-vināśanāya candanaṁ nirvapāmīti svāhā |2|
 

फेन चंद्र के समान अक्षतान् लाय के |
चर्ण के समीप सार पुंज को रचाय के ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। ।३।
Phēna candra kē samāna akṣatān lāya kē |
Carṇa kē samīpa sāra pun̄ja kō racāya kē ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|
 

केवड़ा गुलाब और केतकी चुनाय के |
धार चर्ण के समीप काम को नशाय के ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय कामबाण-विध्वन्सनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। ।४।
Kēvaṛā gulāba aura kētakī cunāya kē |
Dhāra carṇa kē samīpa kāma kō naśāya kē ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā |4|
 

घेवरादि बावरादि मिष्ट सर्पि में सने |
आप चरण अर्चतें क्षुधादि रोग को हने ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। ।५।
Ghēvarādi bāvarādi miṣṭa sarpi mēṁ sanē |
Āpa caraṇa arcatēṁ kṣudhādi rōga kō hanē ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyaṁ nirvapāmīti svāhā |5|
 

लाय रत्नदीप को सनेह पूर के भरूँ |
वातिका कपूर बारि मोह-ध्वांत को हरूँ ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। ।६।
Lāya ratnadīpa kō sanēha pūra kē bharūm̐ |
Vātikā kapūra bāri mōha-dhvānta kō harūm̐ ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṁ nirvapāmīti svāhā |6|
 

धूप गंध लेय के सुअग्नि-संग जारयै |
तास धूप के सुसंग अष्टकर्म बारयै ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। ।७।
Dhūpa gandha lēya kē su’agni-saṅga jārayai |
Tāsa dhūpa kē susaṅga aṣṭakarma bārayai ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā |7 |
 

खारिकादि चिरभटादि रत्न-थाल में भरूँ |
हर्ष धारि के जजूँ सुमोक्ष सौख्य को वरूँ ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा। ।८।
Khārikādi cirabhaṭādi ratna-thāla mēṁ bharūm̐ |
Harṣa dhāri kē jajūm̐ sumōkṣa saukhya kō varūm̐ ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya mōkṣaphala-prāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā |8|
 

नीर गंध अक्षतान् पुष्प चारु लीजियै |
दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तें जजीजियै ||
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा |
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ||­

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ।९।
Nīra gandha akṣatān puṣpa cāru lījiyai |
Dīpa dhūpa śrīphalādi argha tēṁ jajījiyai ||
Pārśvanātha dēva sēva āpakī karūm̐ sadā |
Dīji’ē nivāsa mōkṣa bhūliyē nahīṁ kadā ||

Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya anarghyapada-prāptayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |9|
 

पंचकल्याणक-अर्घ्यावली
Pan̄cakalyāṇaka-Arghyāvalī
 

शुभ प्राणत स्वर्ग विहाये, वामा माता उर आये |
बैशाख तनी दुति कारी, हम पूजें विघ्न-निवारी ||

ॐ ह्रीं वैशाख-कृष्ण-द्वितीयायां गर्भकल्याणक-प्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ।१।
Śubha prāṇata svarga vihāyē, vāmā mātā ura āyē |
Baiśākha tanī duti kārī, hama pūjēṁ vighna-nivārī ||

Ōṁ hrīṁ vaiśākha-kr̥ṣṇa-dvitīyāyāṁ garbhakalyāṇaka-prāptāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |1|
 

जनमे त्रिभुवन-सुखदाता, एकादशि पौष विख्याता |
श्यामा-तन अद्भुत राजै, रवि-कोटिक तेज सु लाजै ||

ॐ ह्रीं पौषकृष्ण-एकादश्यां जन्म कल्याणक-प्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ।२।
Janamē tribhuvana-sukhadātā, ēkādaśi pauṣa vikhyātā |
Śyāmā-tana adbhuta rājai, ravi-kōṭika tēja su lājai ||

Ōṁ hrīṁ pauṣakr̥ṣṇa-ēkādaśyāṁ janma kalyāṇaka-prāptāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā.|2|
 

कलि पौष एकादशि आर्इ, तब बारह भावन भार्इ |
अपने कर लौंच सु कीना, हम पूजें चरन जजीना ||

ॐ ह्रीं पौषकृष्ण-एकादश्यां  तपकल्याणक-प्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ।३।
Kali pauṣa ēkādaśi ār’i, taba bāraha bhāvana bhār’i |
Apanē kara laun̄ca su kīnā, hama pūjēṁ carana jajīnā ||

Ōṁ hrīṁ pauṣakr̥ṣṇa-ēkādaśyāṁ tapakalyāṇaka-prāptāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā. |3|
 

कलि चैत चतुर्थी आर्इ, प्रभु केवलज्ञान उपार्इ |
तब प्रभु उपदेश जु कीना, भवि जीवन को सुख दीना ||

ॐ ह्रीं चैत्राकृष्ण-चतुर्थ्यां ज्ञानकल्याणक-प्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ।४।
Kali caita caturthī ār’i, prabhu kēvalajñāna upār’i |
Taba prabhu upadēśa ju kīnā, bhavi jīvana kō sukha dīnā ||

Ōṁ hrīṁ caitrākr̥ṣṇa-caturthyāṁ jñānakalyāṇaka-prāptāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā. |4|
 

सित-सातें-सावन आर्इ, शिव-नारि वरी जिनरार्इ |
सम्मेदाचल हरि माना, हम पूजें मोक्ष-कल्याना ||

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्ल-सप्तम्यां मोक्षकल्याणक-प्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ।५।
Sita-sātēṁ-sāvana ār’i, śiva-nāri varī jinarār’i |
Sam’mēdācala hari mānā, hama pūjēṁ mōkṣa-kalyānā ||

Ōṁ hrīṁ śrāvaṇaśukla-saptamyāṁ mōkṣakalyāṇaka-prāptāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā. |5|
 

जयमाला
Jayamālā
 

(छन्द मत्तगयन्द)
(Chanda Mattagayanda)
पारसनाथ जिनेंद्र तने वच, पौन भखी जरते सुन पाये |
कर्यो सरधान लह्यो पद आन, भये पद्मावति-शेष कहाये ||
नाम-प्रताप टरें संताप, सुभव्यन को शिवशर्म दिखाये |
हो विश्वसेन के नंद भले! गुण गावत हैं तुमरे हर्षाये ||

Pārasanātha jinēndra tanē vaca, pauna bhakhī jaratē suna pāyē |
Karyō saradhāna lahyō pada āna, bhayē padmāvati-śēṣa kahāyē ||
Nāma-pratāpa ṭarēṁ santāpa, subhavyana kō śivaśarma dikhāyē |
Hō viśvasēna kē nanda bhalē! Guṇa gāvata haiṁ tumarē harṣāyē ||

 

(दोहा)
(Dōhā)
केकी-कंठ समान छवि, वपु उतंग नव-हाथ |
लक्षण उरग निहार पग, वंदूँ पारसनाथ ||१||

Kēkī-kaṇṭha samāna chavi, vapu utaṅga nava-hātha |
Lakṣaṇa uraga nihāra paga, vandūm̐ pārasanātha ||1||

 

(मोतियादाम छन्द)
(Mōtiyādāma Chanda)
रची नगरी छह मास अगार, बने चहुँ गोपुर शोभ अपार |
सु कोट-तनी रचना छवि देत, कंगूरन पे लहकें बहु केत ||२||

Racī nagarī chaha māsa agāra, banē cahum̐ gōpura śōbha apāra |
Su kōṭa-tanī racanā chavi dēta, kaṅgūrana pē lahakēṁ bahu kēta ||2||

 

बनारस की रचना जु अपार, करी बहु भाँति धनेश तैयार |
तहाँ विश्वसेन नरेन्द्र उदार, करे सुख वाम सु दे पटनार ||३||
Banārasa kī racanā ju apāra, karī bahu bhām̐ti dhanēśa taiyāra |
Tahām̐ viśvasēna narēndra udāra, karē sukha vāma su dē paṭanāra ||3||

 
तज्यो तुम प्राणत नाम विमान, भये तिनके वर नंदन आन |
तबै सुर-इंद्र नियोगनि आय, गिरीन्द्र करी विधि न्हौन सु जाय ||४||
Tajyō tuma prāṇata nāma vimāna, bhayē tinakē vara nandana āna |
Tabai sura-indra niyōgani āya, girīndra karī vidhi nhauna su jāya ||4||

 

पिता-घर सौंपि गये निजधाम, कुबेर करे वसु जाम जु काम |
बढ़े जिन दोज-मयंक समान, रमे बहु बालक निर्जर आन ||५||
Pitā-ghara saumpi gayē nijadhāma, kubēra karē vasu jāma ju kāma |
Baṛhē jina dōja-mayaṅka samāna, ramaiṁ bahu bālaka nirjara āna ||5||

 

भए जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत्त महा सुखकार |
पिता जब आन करी अरदास, करो तुम ब्याह वरो मम आस ||६||
Bha’ē jaba aṣṭama varṣa kumāra, dharē aṇuvratta mahā sukhakāra |
Pitā jaba āna karī aradāsa, karō tuma byāha varō mama āsa ||6 ||

 

करी तब नाहिं, रहे जगचंद, किये तुम काम कषाय जु मंद |
चढ़े गजराज कुमारन संग, सु देखत गंग-तनी सुतरंग ||७||
Karī taba nāhiṁ, rahē jagacanda, kiyē tuma kāma kaṣāya ju manda |
Caṛhē gajarāja kumārana saṅga, su dēkhata gaṅga-tanī sutaraṅga ||7||

 

लख्यो इक रंक करे तप घोर, चहूँ दिसि अग्नि बलै अति जोर |
कहे जिननाथ अरे सुन भ्रात, करे बहु जीवन की मत घात ||८||
Lakhyō ika raṅka karē tapa ghōra, cahūm̐ disi agni balai ati jōra |
Kahē jinanātha arē suna bhrāta, karē bahu jīvana kī mata ghāta ||8||

 

भयो तब कोप कहै कित जीव, जले तब नाग दिखाय सजीव |
लख्यो यह कारण भावन भाय, नये दिव-ब्रह्म ऋषि सुर आय ||९||
Bhayō taba kōpa kahai kita jīva, jalē taba nāga dikhāya sajīva |
Lakhyō yaha kāraṇa bhāvana bhāya, nayē diva-brahma r̥ṣi sura āya ||9||

 
तबहिं सुर चार प्रकार नियोग, धरी शिविका निजकंध मनोग |
कियो वनमाँहिं निवास जिनंद, धरे व्रत चारित आनंदकंद ||१०||
Tabahiṁ sura cāra prakāra niyōga, dharī śivikā nijakandha manōga |
Kiyō vana mām̐hiṁ nivāsa jinanda, dharē vrata cārita ānandakanda ||10||

 

गहे तहँ अष्टम के उपवास, गये धनदत्त तने जु अवास |
दियो पयदान महा सुखकार, भर्इ पनवृष्टि तहाँ तिहिं बार ||११||
Gahē taham̐ aṣṭama kē upavāsa, gayē dhanadatta tanē ju avāsa |
Diyō payadāna mahā sukhakāra, bha’i panavr̥ṣṭi tahām̐ tihiṁ bāra ||11||

 

गये तब कानन माँहिं दयाल, धर्यो तुम योग सबहिं अघटाल |
तबै वह धूम सुकेतु अयान, भयो कमठाचर को सुर आन ||१२||
Gayē taba kānana mām̐hiṁ dayāla, dharyō tuma yōga sabahiṁ aghaṭāla |
Tabai vaha dhūma sukētu ayāna, bhayō kamaṭhācara kō sura āna ||12||

 

करै नभ गौन लखे तुम धीर, जु पूरब बैर विचार गहीर |
कियो उपसर्ग भयानक घोर, चली बहु तीक्षण पवन झकोर ||१३||
Karai nabha gauna lakhē tuma dhīra, ju pūraba baira vicāra gahīra |
Kiyō upasarga bhayānaka ghōra, calī bahu tīkṣaṇa pavana jhakōra ||13||

 

रह्यो दशहूँ दिश में तम छाय, लगी बहु अग्नि लखी नहिं जाय |
सु रुंडन के बिन मुण्ड दिखाय, पड़े जल मूसल धार अथाय ||१४||
Rahyō daśahūm̐ diśa mēṁ tama chāya, lagī bahu agni lakhī nahiṁ jāya |
Su ruṇḍana kē bina muṇḍa dikhāya, paṛē jala mūsala dhāra athāya ||14||

 

तबै पद्मावति-कंत धनिंद, नये जुग आय जहाँ जिनचंद |
भग्यो तब रंक सु देखत हाल, लह्यो तब केवलज्ञान विशाल ||१५||
Tabai padmāvati-kanta dhaninda, nayē juga āya jahām̐ jinacanda |
Bhagyō taba raṅka su dēkhata hāla, lahyō taba kēvalajñāna viśāla ||15||

 

दियो उपदेश महाहितकार, सुभव्यनि बोधि सम्मेद पधार |
‘सुवर्णभद्र’ जहँ कूट प्रसिद्ध, वरी शिवनारि लही वसु-रिद्ध ||१६||
Diyō upadēśa mahāhitakāra, subhavyani bōdhi sam’mēda padhāra |
‘Suvarṇabhadra’ jaham̐ kūṭa prasid’dha, varī śivanāri lahī vasu-rid’dha ||16||

 

जजूँ तुव चरन दोउ कर जोर, प्रभू लखिये अब ही मम ओर |
कहे ‘बखतावर’ ‘रत्न’ बनाय, जिनेश हमें भव-पार लगाय ||१७||
Jajūm̐ tuva carana dō’u kara jōra, prabhū lakhiyē aba hī mama ōra |
Kahē ‘bakhatāvara’ ‘ratna’ banāya, jinēśa hamēṁ bhava-pāra lagāya ||17||

 

(घत्ता)
(Ghattā)
जय पारस देवं, सुरकृत सेवं, वंदत चरण सुनागपती |
करुणा के धारी, पर उपकारी, शिवसुखकारी कर्महती ||

Jaya pārasa dēvaṁ, surakr̥ta sēvaṁ, vandata caraṇa sunāgapatī |
Karuṇā kē dhārī, para upakārī, śivasukhakārī karmahatī ||

 

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।
Ōṁ hrīṁ śrī pārśvanāthajinēndrāya jayamālā-pūrṇārghyaṁ nirvapāmīti svāhā.

 

(अडिल्ल)
(Aḍilla)
जो पूजे मन लाय भव्य पारस प्रभु नित ही |
ताके दु:ख सब जाय भीति व्यापे नहि कित ही ||
सुख-संपति अधिकाय पुत्र-मित्रादिक सारे |
अनुक्रमसों शिव लहे, ’रत्न’ इमि कहें पुकारे ||


Jō pūjē mana lāya bhavya pārasa prabhu nita hī |
Tākē du:Kha saba jāya bhīti vyāpē nahi kita hī ||
Sukha-sampati adhikāya putra-mitrādika sārē |
Anukramasōṁ śiva lahē, ’ratna’ imi kahēṁ pukārē ||

।।इत्याशीर्वाद: पु्ष्पांजलिं क्षिपेत्।।
|| Ityāśīrvāda: Puṣpān̄jaliṁ Kṣipēt ||

* * * A * * *