संकटमोचन विनती Sankatmochan Vinti

संकटमोचन विनती
Saṅkaṭamōcana Vinatī


 
pdf Audio pdf PDF
 

कविश्री वृन्दावनदास
Kaviśrī Vr̥ndāvanadāsa

 
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||
मालिक हो दो जहान के जिनराज आपही |
एबो-हुनर हमारा कुछ तुमसे छिपा नहीं ||
बेजान में गुनाह मुझसे बन गया सही |
ककरी के चोर को कटार मारिये नहीं ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||
Mālika hō dō jahāna kē jinarāja āpahī |
Ēbō-hunara hamārā kucha tumasē chipā nahīṁ ||
Bējāna mēṁ gunāha mujhasē bana gayā sahī |
Kakarī kē cōra kō kaṭāra māriyē nahīṁ ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||1||
 
दु:ख-दर्द दिल का आपसे जिसने कहा सही |
मुश्किल कहर से बहर किया है भुजा गही ||
जस वेद औ’ पुरान में प्रमान है यही |
आनंदकंद श्री जिनेंद्र देव है तुही ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२||
Du:Kha-darda dila kā āpasē jisanē kahā sahī |
Muśkila kahara sē bahara kiyā hai bhujā gahī ||
Jasa vēda au’ purāna mēṁ pramāna hai yahī |
Ānandakanda śrī jinēndra dēva hai tuhī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||2||
 
हाथी पे चढ़ी जाती थी सुलोचना सती |
गंगा में ग्राह ने गही गजराज की गती ।।
उस वक्त में पुकार किया था तुम्हें सती |
भय टार के उबार लिया हे कृपापती ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||३||
Hāthī pē caṛhī jātī thī sulōcanā satī |
Gaṅgā mēṁ grāha nē gahī gajarāja kī gatī ||
Usa vakta mēṁ pukāra kiyā thā tumhēṁ satī |
Bhaya ṭāra kē ubāra liyā hē kr̥pāpatī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||3||
 
पावक-प्रचंड कुंड में उमंड जब रहा |
सीता से शपथ लेने को तब राम ने कहा ||
तुम ध्यान धार जानकी पग धारती तहाँ |
तत्काल ही सर-स्वच्छ हुआ कमल लहलहा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||४||
Pāvaka-pracaṇḍa kuṇḍa mēṁ umaṇḍa jaba rahā |
Sītā sē śapatha lēnē kō taba rāma nē kahā ||
Tuma dhyāna dhāra jānakī paga dhāratī tahām̐ |
Tatkāla hī sara-svaccha hu’ā kamala lahalahā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||4||
 
जब चीर द्रोपदी का दु:शासन ने था गहा |
सब ही सभा के लोग थे कहते हहा-हहा ||
उस वक्त भीर-पीर में तुमने करी सहा |
परदा ढँका सती का सुजस जगत् में रहा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||५||
Jaba cīra drōpadī kā du:Śāsana nē thā gahā |
Saba hī sabhā kē lōga thē kahatē hahā-hahā ||
Usa vakta bhīra-pīra mēṁ tumanē karī sahā |
Paradā ḍham̐kā satī kā sujasa jagat mēṁ rahā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||5||
 
श्रीपाल को सागर-विषे जब सेठ गिराया |
उनकी रमा से रमने को वो बेहया आया ||
उस वक्त के संकट में सती तुम को जो ध्याया |
दु:ख-दंद-फंद मेट के आंनद बढ़ाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||६||
Śrīpāla kō sāgara-viṣe jaba sēṭha girāyā |
Unakī ramā sē ramanē kō vō bēhayā āyā ||
Usa vakta kē saṅkaṭa mēṁ satī tuma kō jō dhyāyā |
Du:Kha-danda-phanda mēṭakē ānanda baṛhāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||6||
 
हरिषेण की माता को जहाँ सौत सताया |
रथ जैन का तेरा चले पीछे यों बताया ||
उस वक्त के अनशन में सती तुम को जो ध्याया |
चक्रेश हो सुत उसके ने रथ जैन का चलाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||7||
Hariṣēṇa kī mātā kō jahām̐ sauta satāyā |
Ratha jaina kā tērā cale pīche yōṁ batāyā ||
Usa vakta kē anaśana mēṁ satī tuma kō jō dhyāyā |
Cakrēśa hō suta usakē nē ratha jaina kā calāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||7||
 
सम्यक्त्व-शुद्ध शीलवती चंदना सती |
जिसके नगीच लगती थी जाहिर रती-रती ||
बेडी़ में पड़ी थी तुम्हें जब ध्यावती हती |
तब वीर धीर ने हरी दु:ख-दंद की गती ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||८||
Samyaktva-śud’dha śīlavatī candanā satī |
Jisakē nagīca lagatī thī jāhira ratī-ratī ||
Bēḍī mēṁ paṛī thī tumhēṁ jaba dhyāvatī hatī |
Taba vīra dhīra nē harī du:Kha-danda kī gatī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||8||
 
जब अंजना-सती को हुआ गर्भ उजारा |
तब सास ने कलंक लगा घर से निकारा ||
वन-वर्ग के उपसर्ग में तब तुमको चितारा |
प्रभु-भक्त व्यक्त जानि के भय देव निवारा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||९||
Jaba an̄janā-satī kō hu’ā garbha ujārā |
Taba sāsa nē kalaṅka lagā ghara sē nikārā ||
Vana-varga kē upasarga mēṁ taba tumakō citārā |
Prabhu-bhakta vyakta jāni kē bhaya dēva nivārā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||9||
 
सोमा से कहा जो तूँ सती शील विशाला |
तो कुंभ तें निकाल भला नाग जु काला ||
उस वक्त तुम्हें ध्याय के सति हाथ जब डाला |
तत्काल ही वह नाग हुआ फूल की माला ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१०||
Sōmā sē kahā jō tūm̐ satī śīla viśālā |
Tō kumbha teṁ nikāla bhalā nāga ju kālā ||
Usa vakta tumhēṁ dhyāya kē sati hātha jaba ḍālā |
Tatkāla hī vaha nāga hu’ā phūla kī mālā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||10||
 
जब कुष्ठ-रोग था हुआ श्रीपाल राज को |
मैना सती तब आपकी पूजा इलाज को ||
तत्काल ही सुंदर किया श्रीपालराज को |
वह राजरोग भाग गया मुक्त राज को ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||११||
Jaba kuṣṭha-rōga thā hu’ā śrīpāla rāja kō |
Mainā satī taba āpakī pūjā ilāja kō ||
Tatkāla hī sundara kiyā śrīpālarāja kō |
Vaha rājarōga bhāga gayā mukta rāja kō ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||11||
 
जब सेठ सुदर्शन को मृषा-दोष लगाया |
रानी के कहे भूप ने सूली पे चढ़ाया ||
उस वक्त तुम्हें सेठ ने निज-ध्यान में ध्याया |
सूली से उतार उसको सिंहासन पे बिठाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१२||
Jaba sēṭha sudarśana kō mr̥ṣā-dōṣa lagāyā |
Rānī kē kahē bhūpa nē sūlī pe caṛhāyā ||
Usa vakta tumhēṁ sēṭha nē nija-dhyāna mēṁ dhyāyā |
Sūlī sē utāra usakō sinhāsana pe biṭhāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||12||
 
जब सेठ सु धन्ना जी को वापी में गिराया |
ऊपर से दुष्ट फिर उसे वह मारने आया ||
उस वक्त तुम्हें सेठ ने दिल अपने में ध्याया |
तत्काल ही जंजाल से तब उसको बचाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१३||
Jaba sēṭha su dhannā jī kō vāpī mēṁ girāyā |
Ūpara sē duṣṭa phira usē vaha māranē āyā ||
Usa vakta tumhēṁ sēṭha nē dila apanē mēṁ dhyāyā |
Tatkāla hī jan̄jāla sē taba usakō bacāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||13||
 
इक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डेरा |
भोजन का ठिकाना भी न था साँझ-सबेरा ||
उस वक्त तुम्हें सेठ ने जब ध्यान में घेरा |
घर उस के में तब कर दिया लक्ष्मी का बसेरा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१४||
Ika sēṭha kē ghara mēṁ kiyā dāridra nē ḍērā |
Bhōjana kā ṭhikānā bhī na thā sām̐jha-sabērā ||
Usa vakta tumhēṁ sēṭha nē jaba dhyāna mēṁ ghērā |
Ghara usa kē mēṁ taba kara diyā lakṣmī kā basērā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||14||
 
बलि वाद में मुनिराज सों जब पार न पाया |
तब रात को तलवार ले शठ मारने आया ||
मुनिराज ने निज-ध्यान में मन लीन लगाया |
उस वक्त हो प्रत्यक्ष तहाँ देव बचाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१५||
Bali vāda mēṁ munirāja sōṁ jaba pāra na pāyā |
Taba rāta kō talavāra lē śaṭha māranē āyā ||
Munirāja nē nija-dhyāna mēṁ mana līna lagāyā |
Usa vakta hō pratyakṣa tahām̐ dēva bacāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||15||
 
जब राम ने हनुमंत को गढ़-लंक पठाया |
सीता की खबर लेने को सह-सैन्य सिधाया ||
मग बीच दो मुनिराज की लख आग में काया |
झट वारि-मूसलधार से उपसर्ग मिटाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१६||
Jaba rāma nē hanumanta kō gaṛha-laṅka paṭhāyā |
Sītā kī khabara lēnē kō saha-sain’ya sidhāyā ||
Maga bīca dō munirāja kī lakha āga mēṁ kāyā |
Jhaṭa vāri-mūsaladhāra sē upasarga miṭāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||16||
 
जिननाथ ही को माथ नवाता था उदारा |
घेरे में पड़ा था वह वज्रकर्ण विचारा ||
उस वक्त तुम्हें प्रेम से संकट में चितारा |
प्रभु वीर ने सब दु:ख तहाँ तुरत निवारा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१७||
Jinanātha hī kō mātha navātā thā udārā |
Ghērē mēṁ paṛā thā vaha vajrakarṇa vicārā ||
Usa vakta tumhēṁ prēma sē saṅkaṭa mēṁ citārā |
Prabhu vīra nē saba du:Kha tahām̐ turata nivārā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||17||
 
रणपाल कुँवर के पड़ी थी पाँव में बेड़ी |
उस वक्त तुम्हें ध्यान में ध्याया था सबेरी ||
तत्काल ही सुकुमाल की सब झड़ पड़ी बेड़ी |
तुम राजकुँवर की सभी दु:ख-दंद निवेरी ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१८||
Raṇapāla kum̐vara kē paṛī thī pām̐va mēṁ bēṛī |
Usa vakta tumhēṁ dhyāna mēṁ dhyāyā thā sabērī ||
Tatkāla hī sukumāla kī saba jhaṛa paṛī bēṛī |
Tuma rājakum̐vara kī sabhī du:Kha-danda nivērī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||18||
 
जब सेठ के नंदन को डसा नाग जु कारा |
उस वक्त तुम्हें पीर में धर धीर पुकारा। |
तत्काल ही उस बाल का विष भूरि उतारा |
वह जाग उठा सोके मानो सेज सकारा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||१९||
Jaba sēṭha kē nandana kō ḍasā nāga ju kārā |
Usa vakta tumhēṁ pīra mēṁ dhara dhīra pukārā ||
Tatkāla hī usa bāla kā viṣa bhūri utārā |
Vaha jāga uṭhā sōkē mānō sēja sakārā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||19||
 
मुनि मानतुंग को दर्इ जब भूप ने पीरा |
ताले में किया बंद भरी लोह-जंजीरा ||
मुनि-र्इश ने आदीश की थुति की है गंभीरा |
चक्रेश्वरी तब आनि के झट दूर की पीरा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२०||
Muni mānatuṅga kō dai jaba bhūpa nē pīrā |
Tālē mēṁ kiyā banda bharī lōha-jan̄jīrā ||
Muni-iśa nē ādīśa kī thuti kī hai gambhīrā |
Cakrēśvarī taba āni kē jhaṭa dūra kī pīrā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||20||
 
शिवकोटि ने हठ था किया समंतभद्र-सों |
शिव-पिंडि की वंदन करो शंको अभद्र-सों ||
उस वक्त ‘स्वयंभू’ रचा गुरु भाव-भद्र-सों |
जिन-चंद्र की प्रतिमा तहाँ प्रगटी सुभद्र सों ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२१||
Śivakōṭi nē haṭha thā kiyā samantabhadra-sōṁ |
Śiva-piṇḍi kī vandana karō śaṅkō abhadra-sōṁ ||
Usa vakta ‘svayambhū’ racā guru bhāva-bhadra-sōṁ |
Jina-candra kī pratimā tahām̐ pragaṭī subhadra sōṁ ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||21||
 
तोते ने तुम्हें आनि के फल आम चढ़ाया |
मेंढक ले चला फूल भरा भक्ति का भाया ||
तुम दोनों को अभिराम-स्वर्गधाम बसाया |
हम आप से दातार को लख आज ही पाया ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२२||
Tōtē nē tumhēṁ āni kē phala āma caṛhāyā |
Mēṇḍhaka lē calā phūla bharā bhakti kā bhāyā ||
Tuma dōnōṁ kō abhirāma-svargadhāma basāyā |
Hama āpa sē dātāra kō lakha āja hī pāyā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||22||
 
कपि-श्वान-सिंह-नेवला-अज-बैल बिचारे |
तिर्यंच जिन्हें रंच न था बोध चितारे ||
इत्यादि को सुर-धाम दे शिवधाम में धारे |
हम आप से दातार को प्रभु आज निहारे ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२३||
Kapi-śvāna-sinha-nēvalā-aja-baila bicārē |
Tiryancha jinhēṁ ran̄ca na thā bōdha citārē ||
Ityādi kō sura-dhāma dē śivadhāma mēṁ dhārē |
Hama āpa sē dātāra kō prabhu āja nihārē ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||23||
 
तुम ही अनंत-जंतु का भय-भीर निवारा |
वेदो-पुराण में गुरु-गणधर ने उचारा ||
हम आपकी शरनागती में आके पुकारा |
तुम हो प्रत्यक्ष-कल्पवृक्ष इच्छिताकारा ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२४||
Tuma hī ananta-jantu kā bhaya-bhīra nivārā |
Vēdō-purāṇa mēṁ guru-gaṇadhara nē ucārā ||
Hama āpakī śaranāgatī mēṁ ākē pukārā |
Tuma hō pratyakṣa-kalpavr̥kṣa icchitākārā ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||24||
 
प्रभु भक्त व्यक्त भक्त जक्त मुक्ति के दानी |
आनंदकंद-वृंद को हो मुक्त के दानी ||
मोहि दीन जान दीनबंधु पातक भानी |
संसार विषम-खार तार अंतर-जामी ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२५||
Prabhu bhakta vyakta bhakta jakta mukti kē dānī |
Ānandakanda-vr̥nda kō hō mukta kē dānī ||
Mōhi dīna jāna dīnabandhu pātaka bhānī |
Sansāra viṣama-khāra tāra antara-jāmī ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||25||
 
करुणानिधान बान को अब क्यों न निहारो |
दानी अनंतदान के दाता हो सँभारो ||
वृषचंद-नंद ‘वृंद’ का उपसर्ग निवारो |
संसार विषम-खार से प्रभु पार उतारो ||
हे दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी |
यह मेरी विथा क्यों न हरो बेर क्या लगी ||२६||
Karuṇānidhāna bāna kō aba kyōṁ na nihārō |
Dānī anantadāna kē dātā hō sam̐bhārō ||
Vr̥ṣacanda-nanda ‘vr̥nda’ kā upasarga nivārō |
Sansāra viṣama-khāra sē prabhu pāra utārō ||
Hē dīnabandhu śrīpati karuṇānidhānajī |
Yaha mērī vithā kyōṁ na harō bēra kyā lagī ||26||
 

* * * A * * *