भजन : नाथ! तोरी पूजा को फल पायो Bhajan : Nātha! Tori Pooja Ko Phal Paayo

भजन : नाथ! तोरी पूजा को फल पायो
Bhajana: Nātha! Tōrī Pūjā Kō Phala Pāyō


 
pdf Audio pdf PDF
 

कवि श्री देवेन्द्रकीर्ति
Kavi Srī Dēvēndrakīrti


नाथ! तोरी पूजा को फल पायो,
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो,
मेरे यों निश्चय अब आयो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō,
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō,
Mērē yōṁ niścaya aba āyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


मेंढक कमल-पाँखड़ी मुख ले,
मेंढक कमल-पाँखड़ी मुख ले,
जिन-दर्शन को धायो,
श्रेणिक-गज के पग-तल मूवो,
तुरत स्वर्गपद पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Mēṇḍhaka kamala-pām̐khaṛī mukha lē,
Mēṇḍhaka kamala-pām̐khaṛī mukha lē,
Jina-darśana kō dhāyō,
Śrēṇika-gaja kē paga-tala mūvō,
Turata svargapada pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


मैनासुन्दरि शुभ-मन सेती,
मैनासुन्दरि शुभ-मन सेती,
सिद्धचक्र-गुण गायो,
अपने पति को कोढ़ नशायो,
गंधोदक-फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Maināsundari śubha-mana sētī,
Maināsundari śubha-mana sētī,
Sid’dhacakra-guṇa gāyō,
Apanē pati kō kōṛha naśāyō,
Gandhōdaka-phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


अष्टापद में भरत-नरेश्वर,
अष्टापद में भरत-नरेश्वर,
आदिनाथ मन लायो,
अष्टद्रव्य से पूजा कीनी,
अवधिज्ञान दरशायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Aṣṭāpada mēṁ bharata-narēśvara,
Aṣṭāpada mēṁ bharata-narēśvara,
Ādinātha mana lāyō,
Aṣṭadravya sē pūjā kīnī,
Avadhijñāna daraśāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


अंजन से सब पापी तारे,
अंजन से सब पापी तारे,
मेरो मन हुलसायो,
महिमा मोटी नाथ तुम्हारी,
मुक्तिपुरी सुख पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
An̄jana sē saba pāpī tārē,
An̄jana sē saba pāpī tārē,
Mērō mana hulasāyō,
Mahimā mōṭī nātha tumhārī,
Muktipurī sukha pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|


थकि थकि हारे सुरपति-नरपति,
थकि थकि हारे सुरपति-नरपति,
आगम सीख जतायो,
‘देवेन्द्रकीर्ति’ गुरु ज्ञान मनोहर,
पूजा ज्ञान बतायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
नाथ! तोरी पूजा को फल पायो|
Thaki thaki hārē surapati-narapati,
Thaki thaki hārē surapati-narapati,
Āgama sīkha jatāyō,
‘Dēvēndrakīrti’ guru jñāna manōhara,
Pūjā jñāna batāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|
Nātha! Tōrī pūjā kō phala pāyō|

***A***