आत्म-रमण Aatma-Raman

आत्म-रमणĀtma-ramaṇa


 
pdf Audio pdf PDF
 
कविश्री मनोहरलाल वर्णी ‘सहजानंद’
Kaviśrī manōharalāla varṇī ‘sahajānanda’

मैं दर्शन-ज्ञान-स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद-स्वरूपी हूँ |
हूँ ज्ञानमात्र परभाव शून्य, हूँ सहज-ज्ञानघन स्वयंपूर्ण |
हूँ सत्य-सहज आनंद धाम, मैं सहजानंद-स्वरूपी हूँ ||१||
Maiṁ darśana-jñāna svarūpī hūm̐, maiṁ sahajānanda-svarūpī hūm̐ |
Hūm̐ jñānamātra parabhāva śūn’ya, hūm̐ sahaja-jñānaghana svayampūrṇa |
Hūm̐ satya-sahaja ānanda dhāma, maiṁ sahajānanda-svarūpī hūm̐ ||1||
 
हूँ खुद का ही कर्ता भोक्ता, पर में मेरा कुछ काम नहीं |
पर का न प्रवेश, न कार्य यहाँ, मैं सहजानंद-स्वरूपी हूँ ||२||
Hūm̐ khuda kā hī kartā bhōktā, para mēṁ mērā kucha kāma nahīṁ |
Para kā na pravēśa, na kārya yahām̐, maiṁ sahajānanda-svarūpī hūm̐ ||2||
 
आऊँ, उतरूँ, रम लूँ निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या |
निज-अनुभव-रस से सहज-तृप्त, मैं सहजानंद-स्वरूपी हूँ ||३||
Ā’ūm̐, utarūm̐, rama lūm̐ nija mēṁ, nija kī nija mēṁ duvidhā hī kyā |
Nija-anubhava-rasa sē sahaja-tr̥pta, maiṁ sahajānanda-svarūpī hūm̐ ||3||
* * * A * * *