विनयपाठ VinayPaath

विनयपाठ
Vinayapāṭha

पूजा प्रारम्भ करते समय नौ बार णमोकार मंत्र पढ़कर, विनय पाठ और मंगल पाठ बोलकर पूजा प्रारम्भ करनी चाहिए |

Please chant namokar mantra nine times before reciting vinay paath and mangal paath and then begin pooja.

 

pdf Audio pdf PDF
 

इह विधि ठाड़े होयके, प्रथम पढ़ें यो पाठ |
धन्य जिनेश्वर देव तुम! नाशे कर्म जु आठ ||१||
Iha vidhi ṭhāṛē hōyakē, prathama paṛhēṁ yō pāṭha |
Dhan’ya jinēśvara dēva tuma! Nāśē karma ju āṭha ||1||


अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज |
मुक्ति-वधू के कंत तुम, तीन भुवन के राज ||२||
Ananta catuṣṭaya kē dhanī, tuma hī hō siratāja |
Mukti-vadhū kē kanta tuma, tīna bhuvana kē rāja ||2||


तिहुँ जग की पीड़ा-हरन, भवदधि शोषणहार |
ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिवसुख के कर्तार ||३||
Tihum̐ jaga kī pīṛā-harana, bhavadadhi śōṣaṇahāra |
Jñāyaka hō tuma viśva kē, śivasukha kē kartāra ||3||


हर्ता अघ-अंधियार के, कर्ता धर्म-प्रकाश |
थिरतापद दातार हो, धर्ता निजगुण रास ||४||
Hartā agha-andhiyāra kē, kartā dharma-prakāśa |
Thiratāpada dātāra hō, dhartā nijaguṇa rāsa ||4||


धर्मामृत उर जलधिसों, ज्ञानभानु तुम रूप |
तुमरे चरण-सरोज को, नावत तिहुं जग भूप ||५||
Dharmāmr̥ta ura jaladhisōṁ, jñānabhānu tuma rūpa |
Tumarē caraṇa-sarōja kō, nāvata tihuṁ jaga bhūpa ||5||


मैं वन्दौं जिनदेव को, कर अति निर्मल भाव |
कर्मबंध के छेदने, और न कछू उपाव ||६||
Maiṁ vandauṁ jinadēva kō, kara ati nirmala bhāva |
Karmabandha kē chēdanē, aura na kachū upāva ||6||


भविजन को भवकूपतैं, तुम ही काढ़नहार |
दीनदयाल अनाथपति, आतम गुणभंडार ||७||
Bhavijana kō bhavakūpataiṁ, tuma hī kāṛhanahāra |
Dīnadayāla anāthapati, ātama guṇabhaṇḍāra ||7||


चिदानंद निर्मल कियो, धोय कर्मरज मैल |
सरल करी या जगत में, भविजन को शिवगैल ||८||
Cidānanda nirmala kiyō, dhōya karmaraja maila |
Sarala karī yā jagata mēṁ, bhavijana kō śivagaila ||8||


तुम पदपंकज पूजतैं, विघ्न रोग टर जाय |
शत्रु मित्रता को धरै, विष निर्विषता थाय ||९||
Tuma padapaṅkaja pūjataiṁ, vighna rōga ṭara jāya |
Śatru mitratā kō dharai, viṣa nirviṣatā thāya ||9||


चक्री खगधर इंद्र-पद, मिलें आपतैं आप |
अनुक्रमकर शिवपद लहें, नेम सकल हनि पाप ||१०||
Cakrī khagadhara indra-pada, milēṁ āpataiṁ āpa |
Anukramakara śivapada lahēṁ, nēma sakala hani pāpa ||10||


तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन |
जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन ||११||
Tuma bina maiṁ vyākula bhayō, jaisē jala bina mīna |
Janma jarā mērī harō, karō mōhi svādhīna ||11||


पतित बहुत पावन किये, गिनती कौन करेव |
अंजन से तारे प्रभु! जय! जय! जय! जिनदेव ||१२||
Patita bahuta pāvana kiyē, ginatī kauna karēva |
An̄jana sē tārē prabhu! Jaya! Jaya! Jaya! Jinadēva ||12||


थकी नाव भवदधिविषै तुम प्रभु पार करेव |
खेवटिया तुम हो प्रभु! जय! जय! जय! जिनदेव ||१३||
Thakī nāva bhavadadhiviṣai tuma prabhu pāra karēva |
Khēvaṭiyā tuma hō prabhu! Jaya! Jaya! Jaya! Jinadēva ||13||


रागसहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव |
वीतराग भेंटो अबै, मेटो राग कुटेव ||१४||
Rāgasahita jaga mēṁ rulyō, milē sarāgī dēva |
Vītarāga bhēṇṭō abai, mēṭō rāga kuṭēva ||14||


कित निगोद! कित नारकी! कित तिर्यंच अज्ञान |
आज धन्य! मानुष भयो, पायो जिनवर थान ||१५||
Kita nigōda! Kita nārakī! Kita tiryan̄ca ajñāna |
Āja dhan’ya! Mānuṣa bhayō, pāyō jinavara thāna ||15||


तुमको पूजें सुरपती, अहिपति नरपति देव |
धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुम सेव ||१६||
Tumakō pūjēṁ surapatī, ahipati narapati dēva |
Dhan’ya bhāgya mērō bhayō, karana lagyō tuma sēva ||16||


अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार |
मैं डूबत भवसिंधु में, खेओ लगाओ पार ||१७||
Aśaraṇa kē tuma śaraṇa hō, nirādhāra ādhāra |
Maiṁ ḍūbata bhavasindhu mēṁ, khē’ō lagā’ō pāra ||17||


इन्द्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान |
अपनो विरद निहारि के, कीजै आप समान ||१८||
Indrādika gaṇapati thakē, kara vinatī bhagavāna |
Apanō virada nihāri kē, kījai āpa samāna ||18||


तुमरी नेक सुदृष्टितें, जग उतरत है पार |
हा!हा! डूबो जात हौं, नेक निहारि निकार ||१९||
Tumarī nēka sudr̥ṣṭitēṁ, jaga utarata hai pāra |
Hā!Hā! Ḍūbō jāta hauṁ, nēka nihāri nikāra ||19||


जो मैं कहहूँ औरसों, तो न मिटे उर-झार |
मेरी तो तोसों बनी, तातैं करौं पुकार ||२०||
Jō maiṁ kahahūm̐ aurasōṁ, tō na miṭē ura-jhāra |
Mērī tō tōsōṁ banī, tātaiṁ karauṁ pukāra ||20||


वन्दौं पांचों परमगुरु, सुरगुरु वंदत जास |
विघनहरन मंगलकरन, पूरन परम प्रकाश ||२१||
Vandauṁ pān̄cōṁ paramaguru, suraguru vandata jāsa |
Vighanaharana maṅgalakarana, pūrana parama prakāśa ||21||


चौबीसों जिन पद नमौं, नमौं शारदा माय |
शिवमग-साधक साधु नमि, रच्यो पाठ सुखदाय ||२२||
Caubīsōṁ jina pada namauṁ, namauṁ śāradā māya |
Śivamaga-sādhaka sādhu nami, racyō pāṭha sukhadāya ||22||

*****